Mérföldkő a múltfeltárás folyamatában

2014. április 30., szerda

A most zajlott zsinati ülésszakon elhangzott a Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB) időszaki beszámolója. Ebből kiderült, a múltfeltárást, a szocialista államrend egyházzal kapcsolatos állambiztonsági tevékenységének a bemutatását célzó kutatások alapja megteremtődött azzal, hogy a hozzáférhető adatok összegyűltek a Zsinati Levéltárban.

A TTB legutóbbi zsinati beszámolója óta a munka java részét a tényleges levéltári anyaggyűjtés tette ki. Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) iratai feltárásának lényegében a végére ért a testület, konkrét ügyeket, adatokat gyűjtve ki a levéltári iratokból. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) folyó kutatás során a hálózati személyek kilencven százaléka azonosításra került, jelentéseik háromnegyed része rendelkezésre áll másolatban. A TTB teljes adatbázissal rendelkezik az egyházi vonalon tevékenykedő tartótisztekről.

A következőkben belső használatra repertórium készül a másolatban a Zsinati Levéltárba került iratanyagról (ennek legjelentősebb része az ÁEH és a III/III-as ügyosztály működéséről szól). A repertóriumok elkészítését egy-egy áttekintő, két szerzői ívnyi tanulmány megírása zárja.

A Zsinati Elnökség hozzájárult újabb kutatók bevonásához. A bevonandó munkatársak feladata interjúkészítés, illetve a kutatott téma bibliográfiájának és a hátratételt szenvedett lelkészek adattárának összeállítása lesz. A TTB tagjai javaslattal fordultak az MRE Zsinati Elnöksége felé: hirdessék meg újból, hogy a TTB várja az áltata kutatott korszakkal kapcsolatos visszaemlékezéseket. 

A TTB javasolta a Zsinati Elnökségnek egy honlap indítását, melyen keresztül publikussá válna egyrészt a TTB elvégzett munkájának arra alkalmas eredményei, másrészt az egyháztagok és érdeklődők kézhez kapnának egy bibliográfiát, mely az eddig megjelent nyomtatott irodalmat tekinti át. Emellett az említett adattár is nyilvános lehet, illetve a sikertelen beszervezési kísérletek dokumentumai is megjelenhetnek a honlapon. Lehetségessé válhat a tartótisztekről szóló levéltári dokumentumok közlése is. Mindezt annak az érdekében javasolja a TTB, hogy magának a rendszernek a működése látható legyen, ennek érdekében a rendelkezésre álló, az elhárítás tisztjeinek és alkalmazottainak kiképzése során keletkezett oktatóanyagot is publikussá tenné a bizottság.

A Tényfeltáró Történész Bizottság időszaki beszámolóját elfogadták a zsinati tagok.

A TTB bizottsági titkárával, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatójával, Szabadi Istvánnal készült interjút itt olvashatják el.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.