Lelki élet a Nagygyűlésen

2018. június 03., vasárnap

A lelki alkalmak a nagygyűlés programjának egyharmadát teszik ki, de ezek közül is kiemelkedik a vasárnapi istentisztelet, melyet helyi gyülekezetekben ünnepelnek a résztvevők. Harminc delegált döntött úgy, hogy a maradéki református gyülekezeteben vesznek részt az istentiszteleti közösségben.

Az újvidéki nagygyűlés programjának szerves részét képezik a képviselt felekezet liturgiai hagyományát követő istentiszteletek, áhítatok és naponkénti bibliatanulmányozások. A nap reggeli áhítattal veszi kezdetét, melyet bibliatanulmányozás követ, a tematikus plenáris üléseket és a műhelymunkák programját pedig déli imádság és esti áhítat foglalja keretbe.

Az istentiszteleti alkalmak az ülés igei mottójára – „Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8) – és az igazságosság, a tanúságtétel és vendégszeretet témáira reflektálnak.

A vendéglátó egyházak, köztük a Szerbiai Református Keresztyén Egyház képviselői is részt vettek a szabadtéri ökumenikus nyitóistentisztelet liturgiájában, amit Újvidék városközpontjában tartottak. Június 3-án a nagygyűlés résztvevői vasárnapi istentiszteleti alkalmakon vettek részt helyi és Újvidék környéki gyülekezetekben, köztük a maradéki református gyülekezetben is.

Maradék a „szórványok szórványában” található: Délvidéken a Vajdasági Tartományban, Szerémség tájegységének a szívében, Nándorfehérvár és Újvidék között. 1898-ban alakult missziói református egyházközség a katolikus hítről áttértekből, valamint az idevándorolt református családokból. A gyülekezet küldetésének tartja a magyar nyelv fennmaradásának segítését: 2013-óta magyar nyelvű óvodát is fenntart, illetve iskolabusz járatot is szervez, mely néhány helybéli gyermeket visz be Újvidékre, hogy magyar nyelven folytathassák tanulmányaikat.

Feltétel nélkül

„A krisztusi szeretet kell vezéreljen bennünket, bármit is csinálunk. Bármi vegyen körül bennünket, akármilyen politika, agresszió, háború, nincstelenség, szegénység, megpróbáltatások, testi és lelki betegségek, ez az, ami bennünk mindig megmaradhat – még akkor is, ha körülöttünk ezt senki nem gyakorolja. Ahogy Isten szeret minket mi is úgy szeressünk másokat – buzdította igehirdetésében a gyülekezet lelkésze, Halász Dániel a 15 országból Maradékra összesereglett gyülekezetet – Ez pedig feltétel nélküli szeretet, mellyel a felebarátunk javát keressük. A felebarátunk pedig minden ember.”

A nagygyűlés résztvevői az istentiszteleti alkalmat követően a maradéki gyülekezet vendégszeretetét élvezték.

Vasárnap este a delegáltak a Duna híd közelében közösen imádkoznak a békéért.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.