A Zsinat képekben – három nap, negyvennégy fotó

2010. november 23., kedd

A november 17-19-i Zsinati Tanács és a Zsinat ülésének képei. A felvételeket Kalocsai Richárd készítette.

A XIII. zsinati ciklus hatodik ülése során november 17-én a Zsinati Tanács, november 18-19-én a Zsinat ülésezett Budapesten. A Zsinati Tanács döntött többek között arról, hogy átalakul a református lelkészi nyugdíjrendszer és visszakerül egyházi kezelésbe a balatonszárszói SDG-telep. A zsinati tagok határoztak arról, hogy 2011-től az engesztelődés hét éve kezdődik, elfogadták az egyházi alkotmány módosítását az egyházközségek státusza tárgyában, továbbá döntöttek a Református Egyház című lap közlönnyé alakításáról. A zsinati tanácskozás második napján a testület továbbvitte a múltfeltárás tavaly megkezdett folyamatát, köszöntötték a különböző díjak kitüntetettjeit, a börtönlelkészi szolgálat lelkészeit. Negyvennégy kép a három nap történéseiről, a református.hu fotósa, Kalocsai Richárd tolmácsolásában.


A NOVEMBER 17-I ZSINATI TANÁCS KÉPEI

A nyitó áhítatot Hegedűs Béla bács-kiskunsági esperes tartotta

 

A megjelentekhez Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke beszél, tőle jobbra Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke

 

Lukács János független könyvvizsgáló, a könyvvizsgálói kamara elnöke számolt be a testületnek a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) végzett könyvvizsgálat tapasztalatairól. A Tanács elfogadta a KRE 2009-es zárszámadását

 

Lőrincz Szabolcs, a Zsinati Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályvezetője számolt be az MRE 2010. első tízhavi költségvetésének alakulásáról és a 2011-es állami költségvetési tervezet egyházakat érintő kilátásairól

 

Szabó István dunamelléki püspök felszólalása a Zsinati Tanács ülésén

 

Bellai Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke (balról) és Köntös László, dunántúli lelkészi főjegyző

 

A Zsinat csütörtöki ülésére érkezik Futó Zoltán lelkipásztor és a testület vezetése

 

A NOVEMBER 18-I ZSINATI ÜLÉS KÉPEI

Futó Zoltán sarkad-újteleki lelkész tartotta a Zsinat kezdő áhítatát. A 2Krón 10 alapján tartott igehirdetése elgondolkodtató, kendőzetlen megfogalmazásoktól sem mentes prédikáció volt

 

Csomós József (bal oldalon, elöl) tiszáninneni püspök, Steinbach József dunántúli püspök, Jákob János ezredes, tábori püspök-helyettes, Szabó István dunamelléki püspök és Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

 

A zsinati ülésterem felülről, Futó Zoltán áhítata alatt

 

Bölcskei Gusztáv zsinati lelkészi elnök megnyitó beszédében nemcsak az egyházi történésekre tért ki, mondandója első felében a gazdasági válság okait és természetét elemezte

 

"Lejárt a gazdaság öntörvényűségébe vetett hit ideje, elmúlt az az idő, amikor erre hivatkozva le lehetett söpörni minden erkölcsi és morális kritériumot" – jelentette ki a tiszántúli püspök

 

"Ugyanakkor tudunk a megoldásról is: Krisztus kereszthalála és feltámadása nem más, mint az elvesztegetett, eljátszott bizalom és így a közösség helyreállítása, amire mi a magunk erejéből aligha lennénk képesek"

 

Huszár Pál világi elnök az ülés határozatképességének megállapítása közben

 

A zsinati ülésterem egy részlete a karzatról

 

Márkus Mihály nyugalmazott püspök a jogi bizottság nevében terjesztette elő az egyházi alkotmány módosítását az egyházközségek státusza tárgyában

 

Az ülésterem két középső szekciójában a zsinati tagok ülnek, a szélső padsorokban a meghívottak, vendégek, valamint a Zsinati Hivatal munkatársai, a közegyházi intézmények tanácskozási joggal rendelkező vezetői foglalnak helyet

 

Kocsis Márta, zsinati jogtanácsos előterjesztésében került a Zsinat elé a lelkészek jogállásáról szóló törvény előkészítő anyaga

 

A százéves zsinati ülésterembe is betört már a modern technika

 

Simonfi Sándor, a Budapest-Északi Egyházmegye esperese szól a zsinati tagokhoz

 

Bellai Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke beszél a gazdálkodási törvény módosításáról

 

A zsinati ülésterem a délutáni tanácskozás folyamán

 

Bölcskei Gusztáv köszöntötte az indiai orvosi misszióból visszatért Pálur Tamást és Németh Júliát


A NOVEMBER 19-I ZSINATI ÜLÉS KÉPEI

 

Lentulai Attila pápai esperes tartotta a pénteki áhítatot

 

A Zsinat tagjai az áhítat alatt

 

A pénteki ülés délelőttje a zsinati alapítású díjak átadásával telt. A képen Simonfi Sándor gratulál a Dobos Károly-díjjal kitüntetett Bíró Ferenc nyugalmazott mátyásföldi lelkipásztornak. A díj a gyülekezetüket megörző lelkészeknek ítélhető oda

 

Hoppál Péter, a pécsi református kollégium főigazgatója, országgyűlési képviselő mond köszönetet az Imre Sándor-díjért. Az elismerést a református iskolaügyért végzett munkájáért kapta 

 

Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke gratulál világi elnöktársának. Huszár Pál dunántúli főgondnok Kálvinról írt munkájáért kapta meg az Év Könyve díjat

 

Buzogány Dezső kolozsvári professzor (jobbra), az Institutio fordítója mostantól az Aranygyűrűs teológiai doktor cím birtokosa

 

Az október 2-án elhunyt Boross Géza Aranygyűrűs teológiai doktor elismerését özvegye vette át

 

"Sepsy Károly a 20. századi református egyházzene meghatározó alakja" – mondta laudációjában Fekete Károly az Aranyokleveles teológus cím birtokosáról. A képen Bölcskei Gusztáv gratulál a lelkésznek

 

Aranyokleveles teológus címet kapott Németh Pál, lelkész, iszlámkutató 

 

A Kiss Ferenc-díj egyik kitüntetettje Bodolay Gézáné, a Németajkú Református Egyházközség presbitere lett

 

A szintén Kiss Ferenc-díjas Köles Jánosné betegsége miatt nem tudott jelen lenni, fia vette át az elismerést

 

A Juhász Zsófia-díjat Nagy Istvánné Ilonka és Ungvári Miklósné kapta

 

A zsinati tagok szavazás közben

 

Az ülésterem egy részlete

 

A Világmisszió évéről Püski Lajos számolt be, kezében a Magvető missziós társasjáték, amely sok gyülekezethez jut el ingyen

 

A sávjci egyházi segélyszervezet, a HEKS leköszönő kelet-európai megbízottja, Andreas Hess hallgatja a méltatást, mellette Ódor Balázs zsinati külügyi irodavezető

 

A húszéves Börtönmisszió és a tízéves börtönlelkészi szolgálat tagjai a köszöntés alatt

 

A börtönlelkészek emléklapot kaptak az ünnepi alkalomra

Siba Balázs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője számolt be az önkéntesség éve (2011) előkészületeiről

 

A zsinati tagok tanácskozás közben

 

Zárásként egy látványos felvétel az ülésteremről

 

Fotók: Kalocsai Richárd, szerkesztette: Csepregi Botond

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.