Juhász Zsófia és Kiss Ferenc díjak

2013. január 15., kedd

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának elismerését. E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén megalapította a Juhász Zsófia és a Kiss Ferenc diakóniai Díjakat, melyekre a felterjesztéseket az alábbiak szerint, február 28-ig lehet benyújtani.

„Kiss Ferenc Díj"a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért adományozható. A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért. A kitüntetésre az egyházközségek terjeszthetnek fel jelöltet.

Az elismerésben évente két személy részesülhet, a kitüntetés 300 000 Ft összegű díjjal jár együtt.

„Juhász Zsófia Díj" a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért ítélhető oda. A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. A kitüntetésre a református diakóniai intézmények fenntartói terjeszthetnek fel jelöltet.

Az elismerésben évente két személy részesülhet, a kitüntetés 300 000 Ft összegű díjjal jár együtt.

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat áprilisi ülése dönt. Az ünnepélyes díjátadásra a Zsinat őszi ülésén kerül sor.

A felterjesztésnek tartalmaznia kell
- a díjra ajánlott személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám),
- azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált
- a felterjesztés indoklását (max. 3 oldalban),
- a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 28.

A pályázatokat postai és elektronikus úton is egyaránt kérjük eljuttatni az alábbi címekre:MRE Szeretetszolgálati Iroda, 1146 Budapest, Hungária krt. 200/A, E-mail cím: czibere.karoly @ reformatus.hu

A kapcsolódó letöltéseknél a tavaly novemberi díjazokttal olvashatnak interjúkat.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.