Megalakult a Református Emlékhely Bizottság – Ápoljuk református eleink emlékét!

2010. február 18., csütörtök

alt"Az egyház hálával és megfelelő tiszteletadással kell, hogy emlékezzen azokra, akiken keresztül Isten az egyház életét meghatározta, befolyásolta és alakította. A hálaadással egyetemben erősítenünk és bátorítanunk kell református hitünket és identitásunkat. Meg kell, hogy teremtsük a református emlékezés kultúráját" – mondta Tarr Zoltán zsinati tanácsos a Református Emlékhely Bizottság alakuló ülését követően Budapesten.

A bizottság létrejötte egy régi gondolat testet öltése: a reformáció korától napjainkig terjedően foglalkozik majd a református elődök emlékhelyeinek felkutatásával és adatainak összegyűjtésével. Ahogyan Tarr Zoltán utalt rá: "Ez egy olyan munka, amelyet az utánunk jövő nemzedéknek is folytatnia kell." Minden egyházkerület két tagot delegál a testületbe. Az első ülésen a bizottság elnököt választott Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzőjének személyében.  Elsőként egy kérdőívet készítenek, amellyel az egyházmegyék bevonásával az egyházközségeket szeretnék megkeresni, hogy felmérjék, egy- egy településen milyen jeles református előd emlékhelye található, és megkezdik azoknak a kiadványoknak, írásoknak az összegyűjtését, amelyek református őseink emlékével, életével foglalkoznak. A bizottság következő ülését március 19-én tartja.

 

A Református Emlékhely Bizottság tagjai:

Dunamelléki Református Egyházkerület: Dr. Horváth Erzsébet levéltárigazgató és Dr. Ladányi Sándor professzor
Dunántúli Református Egyházkerület: Gerecsei Zsolt lelkipásztor és Szabó Előd lelkipásztor
Tiszáninneni Református Egyházkerület: Pocsainé dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató és Török István lelkipásztor
Tiszántúli Református Egyházkerület: Derencsényi István főjegyző és Dr. Baráth Béla Levente egyetemi docens

Hallgassa meg a Tarr Zoltánnal készült interjút!

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.