Bemutatkozott a CEC új főtitkára

2012. szeptember 21., péntek

Szeptember 12-15 között a Krétai Ortodox Akadémián tartotta évi ülését az Európai Egyházak Konferenciája (Conference of European Churches - CEC) Központi Bizottsága.

A Bizottság kiemelten foglalkozott a jövő júliusban Budapesten tartandó CEC nagygyűlés előkészületeivel, és szervezésével. Központi téma volt még a CEC szervezeti átalakulása is. Ezzel kapcsolatban döntés született arról, hogy a nagygyűlés olyan általános tanácskozás lesz, ahol egyebek mellett az új szervezeti alapszabály elfogadásáról dönthetnek a tagegyházak.

A Bizottság meghallgatta az Egyház és Társadalom Bizottság, az Egyházak Párbeszédben Bizottság és az Egyházak Európai Menekültügyi Bizottságának elmúlt évről készített beszámolóját, és azokat egyhangúlag elfogadta. és  nyilvános közleményét fogalmazott meg az  az európai pénzügyi válság és adósságkezelés témájában. Az Európát és Görögországot érintő gazdasági válsággal kapcsolatban felhívást intézett az európai egyházakhoz, hogy fejezzék ki szolidaritásukat a válság által nehéz helyzetbe került emberekkel kapcsolatban, és támogassák a szegényeket, migránsokat, menekülteket segítő szociális és egészségügyi programok megvalósulását.

Az erről szóló nyilatkozatban kifejezik abbéli aggódásukat is, hogy a fiatalok körében rendkívüli nagy munkanélküliség nem csupán a krízis közvetlen következményeként könyvelhető el, hanem radikálisan megváltoztathatja Európa jövőképét is. A Központi Bizottságnak az a véleménye, hogy a nemrégiben felvázolt javaslatok az EU-n belüli szigorúbb bankszabályzatokról, különös tekintettel az Eurozónára, emellett az EU tagállamok közötti fiskális megállapodások szorosabb koordinációjáról egy lépéssel közelebb visznek a megoldáshoz.

A felhívásban megerősítik a Bizottság tagjai azt a nézetüket is, hogy a krízis nem korlátozódik pusztán a gazdaságra, hanem létezik erkölcsi dimenziója is. Egyre nagyobb kérdés, mi történik társadalmainkkal, ha a gazdagok és a szegények közötti űr egyre tágul, teszi fel a nyilatkozat a kérdést. A Bizottság véleménye szerint a kiutat keresve ki kell törni az adósságok ördögi köréből, nemcsak a tagállamok szintjén, hanem az állam, a társadalom és az egyéni élet minden szintjén is. Mindezek érdekében felhívják az EU összes politikai intézményét az európai kormányokkal együtt, hogy közösen dolgozzanak a krízis szisztematikus felszámolásán, eközben folyamatosan odafigyelve a társadalmak legsebezhetőbb tagjaira.

A bizottsági tagok az ülés keretében megismerhették a CEC új főtitkárát, Dr. Guy Liagre-t is, akit ökumenikus liturgiai keretek között köszöntöttek. A főtitkár válasz beszédében elmondta, hogy „életét és munkáját az egyházak és az ökumenizmus szolgálata fogja vezetni.”  Tekintettel arra, hogy az Egyházak Párbeszédben Bizottság igazgatója 2012 augusztusában lemondott, a Bizottság a soron következő nagygyűlésig a főtitkárt bízta meg az igazgatói feladatok ellátásával. A Bizottság új tagot is választott soraiba: Andrejt, Remesiana helyettes püspökét, aki Grigorijet, Zaholm-Herzegovina püspök helyét vette át. A Bizottság részvétét fejezte ki Cardinal Carlo Maria Martini halála miatt.

forrás: http://www.ceceurope.org/

Rajos Krisztina, Burns Katalin

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.