Indiai küldöttség járt Debrecenben

2018. április 27., péntek

Debrecenbe látogatott a a Dél-Indiai (Protestáns) Egyház küldöttsége április 11-17 között. James Ravikumar Niranjan, az Északi Karnatakai Egyházkerület püspöke felesége, titkára valamint egy Németországban szolgáló misszionárius lelkipásztora kíséretében érkezett Magyarországra.

A Dél-Indiai (Protestáns) Egyház 1947. szeptember 27-én alakult és tulajdonképpen egy „ernyőszervezet”. Ahogy az egyház mottója is tükrözi – „Egységben az egységért” - négy tradíció egyesült a Dél-Indiai (Protestáns) Egyházban: anglikán, kongregacionalista, presbiteriánus és metodista egyházak. Az ország öt államában van jelen az Egyház és 24 egyházkerületből áll. Az Északi Karnatakai Egyházkerület 1971. május 1. óta létezik. A Bázeli Evangéliumi Misszió, a Londoni Misszió, a Wesley Metodista Misszió és az SPG Misszió (Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts – Társaság az evangélium terjesztésére idegen földrészen = a tengeren túl) az Északi Karnatakai Egyházkerület ernyője alatt folytatta tovább a missziói munkáját. Az egyházkerület 12 egyházmegyéből áll. Különlegessége, hogy bár mind a négy hagyomány jelen van, az istentiszteleti (úrvacsorai) liturgia egységes minden gyülekezetben.

James Ravikumar Niranjan püspök és Vad Zsigmond esperes, az MRE Külügyi Bizottságának elnöke három évvel ezelőtt Dél-Koreában egy nemzetközi konferencián találkozott először. Két évvel ezelőtt Paul Shindhe, Németországban szolgáló indiai misszionárius-lelkipásztor látogatott Debrecenbe. Már ekkor megerősítették szándékukat, hogy a két egyháztest folytatja a kapcsolattartást és a jövőben testvérkapcsolat kialakítására törekszik. Niranjan püspök és delegációja ennek a folyamatnak az előkészítésére érkezett idén Magyarországra.

Az egy hetes látogatás során a küldöttség meglátogatta a Református Kollégiumot és Nagytemplomot, a Nagytemplomi Egyházközség intézményeinek egy részét – Immánuel Otthon, Reménysugár Nappali Melegedőt –, valamint több hivatalos tárgyalásra is sor került az Egyházmegye és az Egyházkerület elnökségével. A Dr. Fekete Károly püspökkel és Vad Zsigmond esperessel folytatott egyeztetéseken a testvérkapcsolatról és a közös szolgálat lehetőségeiről is szó esett. Az Északi Karnatakai Egyházkerület 14 bentlakásos kollégiumot működtet adományokból, melyek az iskolába járó gyermekek számára nélkülözhetetlenek a tanulmányok folytatásához. Ezen kollégiumok fenntartása egyre nehezebb mivel a németországi támogatás megszűnőben van, segítségre, felajánlásra lesz szükségük. A Tiszántúli Egyházkerület és a Debreceni Egyházmegye lehetőségeihez mérten támogatni szeretné ezt az indiai missziót, ennek előkészítési folyamata el is indult a tárgyalások során.

A Nagytemplomi Egyházközség Értelmiségi Köre külön alkalmat szervezett az indiai keresztyének és reformátusok életének megismerésére. Vetített képes előadás során Shindhe lelkipásztor és Dr. Malekar, püspöki titkár mutatta be az indiai egyháztest és az egyházkerület gyülekezeteinek életét, sajátosságait. Részletesen ismertették a keresztyén közösségek helyzetét; örömteljes volt a növekvő számadatokról hallani, megdöbbentő és lesújtó információ volt a hinduk részéről a keresztyén közösségeket ért támadásokról szóló beszámolók.

Niranjan püspök április 15-én a Nagytemplomban hirdette az Igét. A Gal 5,1-6 alapján elmondott prédikációjában a Krisztusban elnyerhető szabadságra utalt, amely körülményektől függetlenül felszabadít és megszabadít. A Szentlélek megadja, hogy ebben a szabadságban a Lélek gyümölcseit teremje a keresztyén ember és ez már az új élet ajándéka.

Az indiai püspök látogatása végén kiemelte, hogy jó volt megismerni egyházunk múltját és jelenét, és külön örömmel töltötte el az, hogy lelkiségben és hitben igazi testvérekre talált Debrecenben. Kifejezte reményét azzal kapcsolatban is, hogy egyházaink a jövőben együtt szolgálhatnak és épülhetnek.

Iszlai Endre   

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.