Hit nélkül nincs boldog társadalom

2012. október 22., hétfő

Tudásalapú társadalom helyett hit- és tudásalapú társadalomra van szükség ahhoz, hogy úrrá tudjunk lenni a problémáinkon – hangsúlyozta Réthelyi Miklós, korábbi nemzeti erőforrás miniszter az Uránia Nemzeti Filmszínházban október 21-én megtartott reformációi gálaesten.

A Krisztusba vetett hitből fakadó reménységről beszélt köszöntőjében Steinbach József, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. A református püspök kiemelte: ez a reménység az örök élet reménysége, hiszen Krisztus megváltó munkája a földi életet az örök élet távlataiba helyezte. „Boldog az az ember és az a társadalom, amelyik az örök élet tágasságából tudja szemlélni és élni a földi élet minden pillanatát" – fogalmazott. Az ünnepi szónok hozzátette: az örök élet hitéből fakad számunkra a szeretet és a felelősségvállalás reménysége is, amely hiszi és vallja, hogy ebben a felpörgött világban is helye van a másik ember iránti tiszteletnek és odafigyelésnek. Steinbach József szerint az egyház küldetése ennek a reménységnek a hirdetése úgy, hogy „odaszereti az embereket Istenhez azért, hogy ezáltal reménytelibb és boldogabb legyen az életük".

A hit és a tudomány kapcsolatáról beszélt bizonyságtételében Réthelyi Miklós, korábbi nemzeti erőforrás miniszter. Az orvosprofesszor a hit méltatlan visszaszorulására hívta fel a figyelmet, majd arra kereste a választ, mit adhat a bizalmon és meggyőződésen alapuló hit az igazságok felismeréséhez és az életünk gazdagodásához az ész által vezérelt tudomány korszakában. Mint elmondta, a hit és az értelem két egyenrangú képességünk, a megismerés két módja, amelyek nem kioltják, hanem mély és megbonthatatlan egységet alkotva épphogy segítik egymást, kétszeresen is gazdaggá téve így a hívő embert. Az előadó hangsúlyozta: bármilyen mélyreható válaszokat is kapjunk a tudománytól az ész kérdéseire, a legalapvetőbb, a létünk értelmére vonatkozó kérdésekre nem tud válaszolni. Tudományos világnézet tehát nincs, nem is létezhet a professzor szerint. Réthelyi Miklós ezért arra figyelmeztetett: ne higgyünk a ma olyannyira divatos ateizmus csúsztatásának, miszerint kettő, azaz tudományos és vallásos világnézet létezik, és hogy az előbbi magasabb rendű az utóbbinál. Az ateizmus azt állítja, hogy a világ kialakulása véletlenek következménye, létezésének pedig nincs értelme. Csakhogy ez is éppúgy hit kérdése, mint bármely vallás. A volt miniszter meggyőződése szerint egyre sürgetőbb a tudomány és az egyházak képviselőinek összefogása annak érdekében, hogy világossá váljék: a mindnyájunkat érintő alapvető problémák megoldásához mind a tudományra, mind a hitre szükségünk van. Réthelyi Miklós hozzátette: nem tudásalapú társadalomra, hanem hit- és tudásalapú társadalomra van szükség, melyben felelősséget vállalunk végre egymásért és a teremtett világért.

Az ünnepség keretében adták át a Protestáns Újságírók Szövetsége Rát Mátyás-díját. Az idei díjazottat, Nagy Katalint, a Hír Tv és a Lánchíd Rádió szerkesztő-műsorvezetőjét Novotny Zoltán, a szervezet elnöke méltatta. Mint elmondta, a médiaszemélyiségből nyugalom, béke és derű árad, őszinte, hiteles és felkészült újságíró. „Tudja, hogy az újságírónak lehetősége van arra, hogy a szó erejével, a spiritualitás csodálatos jelenvalóságával gondolatokat és érzéseket ébresszen, reményt és célt közvetítsen, és így a közösség tartópilléreit erősítse" – fogalmazott az elnök.

A gálaest során közreműködtek a Deák Téri Evangélikus Gimnázium diákjai, a Pax et Bonum Énekkar és Varga Miklós énekes.

Kiss Sándor, képek: Sereg Krisztián

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.