Szegényedünk és fogyunk, de lelkiekben erősödünk

2009. március 03., kedd

A bihardiószegi központú Érmelléki Református Egyházmegye élén Gellért Gyula esperes áll, akivel a község, illetve a gyülekezetek életéről, tevékenységéről beszélgettünk. Idén több nagyszabású kulturális program is lesz Diószegen.


Hétfőn jártunk Bihardiószegen, amikor Gellért Gyula érmelléki esperes lapunknak elmondta: kisebb súrlódásoktól eltekintve nyugodt az egyházi élet, nincsenek nagy problémák. A több mint húszezer lelket számláló egyházmegyében még nem állították össze a 2008-as népmozgalmi adatokat tartalmazó listát, erre a napokban kerül sor. Azonban általánosságban elmondható, hogy ha csekély mértékben is, de apad a magyarság, a reformátusok száma. Ez főként a sok elhalálozás és a kevés születés miatt van így, de a neoprotestáns vagy más egyházakba átkeresztelkedettek miatt is egyre kisebbek lesznek a református gyülekezetek. Ennek ellenére az Érmelléken, ahol tömbben él a magyarság, erősek a közösségek, mondta az esperes. Több helyen fiatal lelkészek kerültek a gyülekezetek élére, s az új tiszteletesek energikusan, látványosan tevékenykednek. "Szegényedünk és fogyunk, de lelkiekben erősödünk" - értékelte az egyházmegyét, és kiemelte Micske, Magyarkéc, Éradony, Vedresábrány és Jankafalva gyülekezeteit, melyek lelkészeik vezetésével nagy fejlődésen mennek át.

A diószegi lelkipásztorsága mellett az Érmelléken tizenötödik éve esperesi szolgálatát töltő Gellért Gyula hangsúlyozta: "modernné változott ez az élet, sok minden történt, de újra és újra rájöttem, hogy a lelkiség a lényeg. Foglalkozni, törődni kell az idősekkel, de a kulcs a fiatalság. A gyermekeket az egyház felé kell irányítani, és ez tulajdonképpen csak ötödik osztályos korukig tehető meg."

Az esperes diószegi egyházközségét 1126 fenntartó tag alkotja. A gyülekezetbe 752 család tartozik, ezek közül 672-ben egyező vallásúak élnek. A nők száma 630, ami jóval magasabb a férfiakénál (496). Tavaly 48 temetést tartottak, és volt 34 keresztelés (ebből 11 roma gyermek volt), 14 esketés, és 18 ifjú tett tanúbizonyságot hitéről és vált teljes jogú tagjává az egyháznak. Gellért elmondta, idén jóval több gyermek konfirmál majd. A kétéves felkészítő során az elsőévesek, az úgynevezett kis konfirmandusok 40-en, a másodévesek pedig 30-an vannak.

Amikor a helyi, illetve az egyházmegyei tevékenységekről kérdeztük az esperest, és elkezdte sorolni a programokat, azokat lejegyezni sem volt egyszerű feladat. "Amire nagyon büszkék vagyunk: a megye által működtetett Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön kétfogásos ebédet főz a falu egyedül élő időseinek. A 25-30 főre két önkéntes szakácsnő készíti el az ételt az alapítvány székhelyén, a régi református leányiskolában kialakított konyhában.

Ugyanabban az épületben minden hónap első csütörtökén diakóniai napot tartanak. Erre az időseket várják, s akik szeretnének, de nem tudnak önállóan elmenni a találkozóra, autóval odaviszik őket a szervezők. Délben áhítattal kezdik, majd beszélgetéssel töltik a napot. Az idősek nagyon szeretik ezt a rendezvényt, örülnek, hogy foglalkoznak velük" - mondta az esperes.

Az idén mozgalmas éve lesz mind az egyházmegye vezetőségének, mind a diószegi gyülekezetnek. Március 15-én nagyszabású megemlékezést tartanak, amikor a szabadságharc eszméinek felelevenítése közben tíz új, eredeti huszárruhát viselő vitéz áll majd vigyázzt. A ruhák elkészítése rendkívül költséges, és rutinos mesterember munkája kell hozzá. A Hajdúhét elnevezésű programsorozatot június 8-11. között tartják, majd június 14-én a lelkészlak és az esperesi hivatal mögött épített Hajdúházat avatják fel, melyben két földszinti és két emeleti kiállítóterem található. A Nyúzóvölgyben már háromszor megtartott rendezvény, Bocskai fejedelem diószegi-álmosdi győztes csatájának az újrajátszása idén augusztus 16-án lesz. Szeptember 6-án pedig a diószegi református templom építésének 400 éves évfordulóját ünneplik meg. Az istenházát Bocskai diadalmaskodásának köszönhetik. A kívül-belül csodálatos hajlék az első református templomok egyike.

(Reggeli Újság - Borsi Balázs)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.