Elkészült az Institutio nyersfordítása

2012. február 06., hétfő

A reformáció 500. évfordulójának 2017-es megünneplése is szerepelt a Kálvin-bizottság idei első ülésének napirendjén.

A február 6-án összeülő testület először meghallgatta Márkus Mihály nyugalmazott püspök, a Kálvin-bizottság elnökének beszámolóját a Heidelbergi Káté fordításának munkálatairól.

Majd Dr. Buzogány Dezső professzor bejelentette, hogy befejezte Kálvin János Institutiójának nyers fordítását. A nyomdakész szöveg várhatóan 2012 őszére lehet készen. A kolozsvári teológusprofesszor munkájában az érthetőségre törekedett, célja, hogy a könyvet egyaránt tudja használni a diák és a tudós is. Kádár Zsolt, a Doktorok Kollégiumának főtitkára fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az Institutio fordításával bizonyítja egyházunk, hogy a Kálvin-emlékévekben komoly tudományos munka folyik, ezzel is hozzájárulva a reformáció ötszázéves évfordulójának 2017-es megünnepléséhez.

Rövid szünet után Kádár Zsolt felszólalásával folytatódott a Kálvin Bizottság ülése. A főtitkár összefoglalta, a Doktorok Kollégiumának (DC) terveit. A szervezet először fogja a határon túlon tartani plenáris ülését, közgyűlését és szekcióüléseit, jelesül a szlovákiai Révkomáromban, 2012. augusztus 21-én. Itt a reformáció ötszázéves évfordulójának megünneplése lesz az egyik leglényegesebb pont a napirendben, ahogy szervezendő több konferenciájuk, fórumuk is ezt a témát helyezi a középpontba. A DC szeretné a fiatal doktoranduszokat minél jobban bevonni a tudományos munkába, ennek érdekében szerveznének konferenciákat.

Az 2017-es évfordulóra tervben van az evangélikusokkal közösen egy protestáns lexikon elkészítése, ahogy egy közös, ünnepi Zsinat megtartása is. Mindkét témát tárgyalta a Bizottság. A közös Zsinat kapcsán annak a kérdése merült fel, milyen nyilatkozatot lehetne együttesen aláírni az evangélikusokkal.

Végezetül a testület a 2017. jubileumi évről meghallgatta Tarr Zoltán zsinati tanácsost, aki röviden ismertette, hogy bekapcsolódunk a nemzetközi Refo500 eseményekbe, az evangélikusokkal együttesen is több rendezvényt szervez az egyházunk és természetesen saját református programok is lesznek. A tanácsos beszédéből kiderült, hogy az évforduló előkészületében legelőrébb a saját kiadványok terén állnak a reformátusok.

Kováts Annamária

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.