Egyházak Világtanácsa és Palesztina

2011. október 11., kedd

Jeruzsálemnek nyitott és megosztott várossá kell válnia a szuverenitás és az állampolgárság tekintetében. Mindenkinek biztosítani kell a Szent Helyekhez való hozzáférést és a vallásszabadságot. Békét és biztonságot kell teremteni Palesztinában, a palesztinok és Izrael közötti megegyezést jogi alapokra kell helyezni, mondja ki az Egyházak Világtanácsának (EVT) hivatalos állásfoglalása.

Az EVT szerint a helyi hatóságoknak nincs felhatalmazásuk arra, hogy beleszóljanak egyházi ügyekbe, valamint megállapítja azt is, hogy Jeruzsálemnek nyitott és megosztott várossá kell válnia a szuverenitás és az állampolgárság tekintetében. Mindenkinek biztosítani kell a Szent Helyekhez való hozzáférést és a vallásszabadságot. A IV. Genfi Konvencióval ellenkezik az izraeli betelepülés a megszállt területekre, hiszen a Konvenció kimondja, hogy a megszálló hatalom nem telepíthet ki helyieket, a megszállás átmeneti természetéből fakadóan nem változtathat alapvetően a helyi viszonyokon. Az elválasztó fal illegális, azt el kell távolítani.

Az EVT támogatja a „két ország” megoldást, a békéért küzdő csoportokat mindkét oldalon, továbbá kimondja, hogy az erőszak alkalmazása elítélendő. Bizonyos gazdasági nyomás hatékony lehet a béke megteremtésében, például a telepesek termékeinek bojkottja. Végül megállapítja, hogy a palesztin-izraeli béke elválaszthatatlan a nemzetközi békétől, így a konfliktus hatással van a Közel-Kelet stabilitására.

EAPPI

Az Egyházak Világtanácsának kezdeményezésre jött létre az EAPPI, Ökumenikus Kísérőprogram Palesztinában és Izraelben (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), amely célja, hogy véget vessen a Palesztin Területek megszállásának és támogassa az igazságos békét a Közel-Keleten. Küldetése, hogy figyelemmel kísérje a palesztinok és izraeliek mindennapjait, segítse a konfliktus igazságos és tartós megoldását, amelynek eredményeként két életképes nemzet élhet egymás mellett békében és biztonságban. A nemzetközi keresztény közösség meggyőződése, hogy az igazságos béke alapja kizárólag az emberi jogok, a nemzetközi jog és az ENSZ határozatok tiszteletben tartása lehet.

Az önkéntesek feladatai

A megszállt palesztin területeken az EVT tagegyházai által delegált önkéntesek három hónapig tartó szolgálatot végeznek, aktívan bekapcsolódnak az itt élők mindennapjaiba, meghallgatják a helyiek problémáit és jelenlétükkel védelmet nyújtanak a lakosságnak veszélyes helyzetekben.
A program résztvevőinek feladatai közé tartozik még, hogy tudósítsanak a helyi és nemzetközi médiában a megszállott területeken élők mindennapi szenvedéseiről. Igyekeznek előmozdítani a palesztinai-izraeli együttműködést, támogatják a helyi keresztény és muszlim palesztinok, valamint az izraeli békeaktivisták erőszakmentes ellenállását.

Önkéntes látogatása egy Kelet Jeruzsálem, Nu'man negyedbeli palesztin családnál, akik házát lerombolta az izraeli katonaság

Eddigi akciók és eredményei

2010. októberében Brüsszelben 19 ember öt országból, köztük 12 EAPPI tag kampányolt az Európai Parlamentnél, Tanácsnál és Bizottságnál a palesztinai rendezés ügyében. Az akció során az Európai Parlamenti képviselőket kerestek fel, akiket arra kértek, hogy programjukkal együttműködve mozdítsák elő az illegális izraeli telepekről származó termékek importjának és árusításának tilalmát (vagy legalábbis az innen származó áruk felcímkézését), illetve az Európai Unió-Izrael Társulási Egyezmény felfüggesztését, amíg Izrael nem tesz eleget az egyezményben foglalt emberi jogi előírásoknak. Az akcióval a tagok célja az volt, hogy a képviselők legalább felével aláírassanak erről egy írásbeli nyilatkozatot, amely így európai irányvonallá válhatott volna.

A felkeresett 74 képviselő közül többek segítőkésznek mutatkoztak, és néhányan ígéretet tettek arra, hogy felhasználják az EAPPI által összegyűjtött információkat. A találkozók során előnyként könyvelhették el, hogy a ’Zsidók a Palesztin Igazságért’ nevű non-profit szervezet három brit tagja is részt vett az akcióban. Több olyan képviselővel is sikerült felvenni a kapcsolatot, akik országuk álláspontjának ellenére támogatják a palesztinok ügyét. Továbbá rengeteg olyan tapasztalatot szerzett a Program, tanácsokat kapott szakértőktől, amiket a későbbi kampányok során kamatoztathatnak.

Nemzetközi Imahét


Az EAPPI programhoz kapcsolódva az EVT 2011. május 29. és június 4. között megrendezte azt a Nemzetközi Imahetet, mely a palesztin és izraeli népek közötti megbékélésért küzdő személyeket és közösségeket összefogásra hívta. Az imahét alatt több mint 20 ország képviselői adtak hangot azon véleményüknek, hogy a megbékélés elengedhetetlen a két nép legitim jogainak és jövőjének biztosításához.

Az esemény részét képezte, hogy a keresztény felekezetek ismertették az igazságos békét célzó ökumenikus kezdeményezéseket, továbbá ösztönözték a politikai képviselőiket az ezekkel való együttműködésre. Üzenetük az volt, hogy itt az ideje, hogy izraeliek és palesztinok békében éljenek együtt, véget érjen a megszállás, egyenlő jogok érvényesüljenek és a sebzett lelkek begyógyuljanak.

Aktuális helyzet


A szervezet nyári tudósítása szerint a jövőt megjósoló akciók sokasodnak, miközben a palesztin vezetők hivatalos kéréssel készülnek fordulni az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez, hogy elismertessék az önálló Palesztin Államot az 1967-es háború előtti határokon belül. Az Egyesült Államok Kongresszusa megfenyegette a Palesztin Hatóságot, hogy ha folytatják tervüket, beszüntetik a palesztinok segélyezését. Az EAPPI meglátása szerint, a civil társadalom szerepe nem a kezdeményezés lehetséges végkimenetelének kitalálása, hanem továbbra is kiállni az emberi jogok védelmében.

Izrael ezenközben fokozta házrombolási tevékenységét, nem hagyva ezzel más lehetőséget a palesztinok számára, mint a menekülést. Az ENSZ létrehozott egy „Rombolás Figyelő” oldalt a honlapján, valamint felhívta az izraeli kormány figyelmét arra, hogy tartsa be a nemzetközi jogban előírt kötelezettségeit: ne sértse meg a megszállt területen élők alapvetői jogait, vagyis a lakhatáshoz, vízhez, egészséghez és oktatáshoz való jogaikat.

Izraeli katonák egy kiskorú gyereket tartóztatnak le.

Az Arab Tavasz ráirányította a figyelmet Közel-Kelet zsugorodó keresztény kisebbségeinek helyzetére is. Az utóbbi években Irak és Palesztina megszállása a keresztény népesség jelentős csökkenéséhez vezetett. Ez volt a témája a nemrégiben megrendezett Egyházak Világtanácsa konferenciájának, ahol a résztvevők megvizsgálták többek között a palesztin keresztények által 2009-ben kiadott Kairos Dokumentum hatását, amely a hosszú távú izraeli megszállást taglalja.

Az EAPPI szeptemberben megerősítette jelenlétét a Nyugati Parton, programja keretében egy újabb bázist nyitott Jattában, a Nyugati Part egyik legdélebbi városában, ahol önkéntesek fogják az ellenőrzőpontokat figyelni, továbbá támogatják a sebezhető közösségeket Dél-Hebron térségében. A 40. önkéntes csoport tagjai teljesíthetnek itt szolgálatot elsőként. Ez a harminc egytagú csoport, az eddigi legnagyobb létszámú kiküldött csapat.

Akcióhét idén is


Az EAPPI idén is Palesztina megszállásának megszüntetését ösztönző akcióhetet szervez a brüsszeli EU Parlamentben a 2010-es kampány mintájára és annak tapasztalataiból tanulva október 10. és 14. között.

Az akcióhét témája az erőszakos kitelepítés, beleértve a házlerombolást és a kilakoltatást, a telepesek által elkövetett erőszakot és zaklatást, és végül a mozgás és hozzáférés korlátozását is. A tárgyalandó témák közül a legnagyobb hangsúlyt a vízhez való hozzáférés nehézségére, a gyermekvédelemre és a főként kelet-jeruzsálemi házrombolások ügyére fektetik. Az önkéntesek a következő kérdésekben próbálnak továbbá nyomást gyakorolni az EU parlamenti képviselőire: az illegális izraeli telepesek termékeinek megfelelő felcímkézése; az EU-Izrael Társulási Egyezmény és Keretegyezmény felfüggesztése, amíg Izrael nem alkalmazkodik a nemzetközi jogi normákhoz; valamint Izrael anyagi felelősségének kimondása az EU által létrehozott objektumok elpusztításáért a megszállt területeken.

Fotó: EAPPI

Témához kapcsolódó linkek:
www.eappi.org
www.oikoumene.org
www.worldweekforpeace.org
www.sabeel.org

Az idei akcióhétről részletesebben Ökumenikus kampány az Európa Parlamentben a palesztinai békéért írásunkban olvashat

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.