"Egybekapcsolja olvasóit határon innen és túl" - visszatekintés a Harangszó elmúlt évére

2009. november 26., csütörtök

A Harangszó, a királyhágómelléki reformátusok lapja, - az újság ajánlója szerint - kéthétről kéthétre nyújt lelki táplálékot, keresi a református keresztyén választ a mai ember kérdéseire. Körképet ad a királyhágómelléki gyülekezetek és külhoni református testvéreik életéből, egybekapcsolja olvasóit határon innen és túl. Az év végéhez közeledve Fábián Tibor felelős szerkesztő értékeli a magunk mögött hagyott időszakot az újság internetes oldalán (harangszo.blogspot.com). Átmeneti szünetet követően ősztől ismét jelentkezik megújult ifjúsági rovatunk, alkalmanként több oldalon is. Tovább „izmosodott”, tartalmasabb, aktuálisabb lett presbiteri oldalunk, melyben elévülhetetlen érdeme van László Kálmánnak, a Presbiteri Szövetség elnökének, valamint a Szövetség új sajtóreferensének: Tóth Zsigmondnak. Hetedik kürtszó című rovatunkba, mely a vezércikk szerepét tölti be igyekeztünk bővíteni a szerzők körét. Egyházmegyéink több esperese is tollat ragadott, melyet köszönettel nyugtázunk. Internetes oldalunk (harangszo.blogspot.com) 2009 január elsejétől folyamatosan működik. Alig egy év alatt több, mint 43 ezren olvasták, a világ mintegy kéttucatnyi országából. Azokat a külhoni magyarokat, reformátusokat sikerült megszólítanunk általa, akikhez nem jut el lapunk nyomtatott kiadása. Lapelőzeteseinket alkalmanként közel 700 villámlevél-címre küldjük szét, köztük az erdélyi és magyarországi világi és egyházi sajtónak. Ami 2010-es terveinket illeti: szeretnénk hangsúlyosabban fókuszálni azon egyházmegyékre, ahonnan kevés tudósítás érkezik, több hitéleti cikket is szeretnénk közölni, melyek hol anyagbőség, hol tejedelmi okok miatt maradtak ki. Idén is ajándékkönyv-csomaggal mondtunk köszönetet külmunkatársaink egész éves szolgálataiért. Idén kapcsolódott be munkánkba Kupán rpád és a már említett Tóth Zsigmond, illetve búcsúzott tőlünk Antal Attila. Előbbieket szeretettel fogadjuk, utóbbinak itt is köszönjük kiváló írásait. Idén belső munkatársainknak is jutott egy-egy kötet, adományozóinknak és reklámpartnerünknek köszönhetően. Díjaztuk a legjobb cikkeket beküldő olvasóinkat is. Köszönetet mondunk olvasóinknak is, kérve, hogy az új esztendőben is maradjanak lapunk barátai, pártolói, gyülekezeti terjesztői. Itt említjük még meg, hogy Egyházkerületünk Igazgatótanácsának döntése értelmében januártól az eddigi 1,20 lejről 1,50 lejre emelkedik a Harangszó ára. Ezúton is kérjük lelkipásztorainkat, presbitereinket, hogy gyülekezetükben szervezzék meg a lap gördülékeny terjesztését, előfizetését. Szeretnénk megszólítani azokat is, akik még nem ismerik a Harangszót, vagy különböző okok miatt egy ideje nem olvassák; az új esztendőben szeretnénk őket is lapunk nagy családjában köszönteni! Fábián Tibor, felelős szerkesztő

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.