Böjti zarándokút a 119. zsoltárral

2020. március 01., vasárnap

József Attilával vallom: „mindenkor idejük van a zsoltároknak"... Különösen is böjt idején, amit a Bibliavasárnap intonál. A 119. zsoltár páratlan szépségű és hosszúságú (176 vers!) költői és teológiai remekmű. Luther arany ábécének nevezte, mivel a héber ábécé betűinek sorrendjét követve 22 szakaszra osztható. Ilyen módon bőséges lelki útravalót kínál arra, hogy személyesen megtapasztaljuk az Istennel folytatható párbeszéd ajándékát. Így a test böjtje a lélek lakodalma lehet.

A zsoltár az új bibliafordításban „A törvény magasztalása" címet kapta. Isten törvényét, „a Tórát a lehető legtágabban értelmezi, mint Isten élő szavát, amely teremtő és üdvözítő hatalmat hordoz..."

Szakaszonként egy-egy gondolat kiemelésével, tehát összesen 22 gyöngyszem felragyogtatásával szeretném meghívni a kedves Olvasót egy böjti zarándokútra. Őszintén remélem, hogy a 22 lépés során egyre inkább megérezzük a bibliaolvasás és az arra reflektáló meditatív imádság jó ízét, Isten igéjének zamatát, ami az örök életre táplál minket.

„Boldogok, akik teljes szívvel keresik őt." – Íme, az első lépés: kitartóan keressük az Urat, míg Ő ránk nem talál!

„Igédről nem feledkezem meg." – Mi se feledjük Jézus kísértőt legyőző figyelmeztetését: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

„Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed." – Imádkozzunk megnyíló szemért, fülért, értelemért és szívért!

„Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!" – Simon Péterrel együtt valljuk: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad."

„Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára." – Segíts, hogy rád figyelő tanítványként megtaláljam életem célját és értelmét!

„Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem." – Köszönöm, hogy nem beszűkíted az életemet, hanem új távlatokat nyitsz meg előttem.

„Rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek." – Add, hogy meghalljam az új ének és élet dallamát, és átvegyem ritmusát!

„Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért." – Ébressz fel és ébressz rá, hogy mikor, miért adhatok hálát!

„Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst." – Láttasd meg velem, hogy igéd teszi igazán gazdaggá és másokat is meggazdagítóvá életemet!

„Tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat." – Óvj meg attól, hogy rest és keményszívű legyek igéd tanulására és megtartására!

„Igédben reménykedem." – Sok mindenben kellett már csalódnom, bátoríts, hogy egyedül Beléd vessem reménységem horgonyát!

„Utasításaidat kutatom." – Köszönjük az ének biztatását: „Ki kétkedőn kutatja őt, annak választ nem ád, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát."

„Milyen édesek ínyemnek ígéreteid." – Légy áldott, hogy ígéreteidet hordozó igéd táplálék éhes és szomjas lelkem számára.

„Lábam előtt mécses a Te igéd, ösvényem világossága." – Vezess igéd fényével a sötétség útvesztőin át az örök világosságra!

„Rejtekhelyem és pajzsom vagy." – Adj erőt felvennünk a hit pajzsát, és jól forgatni a Lélek kardját, ami Isten beszéde!

„Én pedig szeretem parancsolataidat." – Segíts, hogy igédet mindennél jobban szeressük, örömest hallgassuk és kövessük!

„Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényeidet." – Ne szűnjünk meg imádkozni azokért, akik még nem fogadták el igéd ajándékát.

„Nagyon tiszta a te beszéded." – Hálát adunk, hogy lelkileg is szennyezett világunkban tisztán buzog még igéd éltető forrása.

„Elmélkedem ígéreteiden." – Megtartó erő, hogy éltető igédet forgathatom és megőrizhetem a szívemben.

„Igéd tartalma maradandó." – Köszönjük, hogy szavadra, mint örökkévaló kősziklára építhetjük az életünket.

„Úgy örülök beszédednek." – Áldott légy az olvasható, hallható és továbbadható örömhírért, az evangéliumért!

„Válaszoljon beszédedre nyelvem!" – Igazi ajándék, hogy igédre imádságban felelhetünk, és így folytatódhat tovább az áldott böjti párbeszéd.

Gáncs Péter

A szerző nyugalmazott evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke. Írása megjelent a Reformátusok Lapja március 1-i, bibliavasárnapi számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.