Az Egyházi Jövőkép Bizottság második ülése

2012. június 14., csütörtök

Június 12-én ült össze másodszor az Egyházi Jövőkép Bizottság. Az ülésen a tagok többek között a bizottság munkájának teológiai alapvetéséről vitáztak, megismerkedtek külföldi testvéregyházak hasonló reformfolyamataival és ezek kidolgozásának módjával, valamint meghatározták a bizottsági munka menetrendjét.

Az első, április 11-i ülésen megtörtént a jelenlévők bemutatkozása, a bizottság feladatának, munkarendjének áttekintése, és a bizottság elnöke, Harmathy András szigetszentmiklósi lelkipásztor megválasztása.

A Jövőkép Bizottság munkájának egyik feltétele – a Zsinat vonatkozó határozata értelmében – a kibővített Teológiai, Tanulmányi Bizottság által készítendő egyházkép javaslat. Ez az előterjesztés azonban nem készült még el, így a Jövőkép Bizottság az egyházról való teológiai gondolkodást egyelőre az ökumenikus egyházképpel való ismerkedés és a tagok hozzászólásai, meglátásai alapján folytatta. A beszélgetésen erős hangsúlyt kapott a missziólógiai ekkléziológia megközelítés. A gyülekezetekben élő egyház és az egyházban élő gyülekezetek: Isten missziójának eszköze – hangzott el. A Bizottság ugyanakkor egyetértett abban, hogy az érdemi munka elsősorban gyakorlat központú kell legyen, mert a gyülekezetek, az egyház súlyos helyzetben van.

A Bizottság tagjai közül többen kétségüket fejezték ki a tőlük elvárt munka lehetőségeivel és megvalósíthatóságával kapcsolatban. A munka megannyi bizonytalansága ellenére a bizottság keresni fogja az utat, hogy ösztönző testület legyen és koordinálni tudjon: ehhez a jövőben jó gyakorlatokat, példákat összegyűjtő adatbázist szándékozik létrehozni. Az Egyházi Jövőkép Bizottság legközelebb szeptember 11-én ülésezik újra.

A Jövőkép Bizottság múltja

Az Egyházi Jövőkép Bizottságot, mint a balatonszárszói, tematikus ülésen felvetett kérdések, problémák feldolgozására, az eredmények továbbvitelére javaslattevő bizottságot a Zsinat tavaly novemberi ülésén hozták létre. A bizottság mandátuma a következő: a XIII. Zsinat munkaterve és a tematikus Zsinat felvetései alapján az egyházi munka irányának meghatározására, egyházszervezeti, finanszírozási, egyházfegyelmi és liturgiai, istentiszteleti kérdések megoldására elvi és gyakorlati javaslatok kidolgozása a Zsinat számára.

Hivatalból tagja a hat állandó zsinati bizottság elnöke: Bellai Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke, Fazakas Sándor, a Tanulmányi és Teológiai Bizottság elnöke, Hörcsök Imre, az Oktatásügyi Bizottság elnöke, Püski Lajos, a Missziói Bizottság elnöke, Szalai László, a Kommunikációs Bizottság elnöke, Vad Zsigmond, a Külügyi Bizottság elnöke. Melléjük kilenc tagot választott meg idén február 22-én a Zsinati Tanács. Név szerint: Bereczky Ildikó harkányi lelkésznőt, Dienes Dénes sárospataki gyűjteményi igazgatót, tanszékvezető egyetemi tanárt, Enghy Sándor egyetemi tanárt, Lovas Andrást Budapest-gazdagréti lelkészt, Dr. Módis László orvos egyetemi tanárt, Patkó Gyulát, a Miskolci Egyetem rektorát, Varga Péter ügyvédet, Harmathy András szigetszentmiklósi lelkipásztort és Tőkéczki Ilona miskolci presbitert, egyetemi oktatót, a tiszáninneni egyházkerület szociológus munkatársát.

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.