A lényegi kérdés, hogy hiszünk-e az evangélium erejében

2012. szeptember 21., péntek

Az egyházszervezet és a struktúra is eszköze és hordozója kell legyen az evangélium értéket, identitást, közösséget teremtő kommunikációjának – hangzott el az Egyházi Jövőkép Bizottság kecskeméti ülésén.

A kihelyezett ülésen a bizottság megfogalmazta az egyházi jövőkép alapelemeit, valamint felvázolta azt a menetrendet, amelyet a novemberi zsinati ülésen terjeszt majd elő. Az egyház küldetését megfogalmazó víziót is tartalmazó előterjesztésben, a bizottság az egyház szolgálatának kiemelt területeit, valamint sürgető szervezeti kérdések konkretizálását is tervezi. Ezek között számos olyan található, mely megvitatása prioritást élvez a bizottság által koordinált folyamatban.

Az Egyházi Jövőkép Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az egyházkép tekintetében nincs szükség új teológiai alapvetés megfogalmazására, sokkal inkább annak aktuális megerősítése szükséges, amit hitvallásaink a Szentírás alapján rögzítettek.

Az ülésen megerősítették, hogy a „gyülekezettudatos egyház és egyháztudatos gyülekezet" vezérmotívuma mellett a missziói egyházkép jelentheti a kiindulópontot. Ennek fényében, teológiai és empirikus szempontok alapján kell mérlegelni, hogy az MRE jelenlegi egyházszervezete mennyiben szolgálja az egyház változatlan krisztusi küldetését: az evangélium kommunikációját. A lényeg ugyanis nem változik, a maradandó kimondása viszont mércéje az aktuális szolgálatnak, foglalható össze.

A bizottságban számos, részint a tematikus zsinat és az azt követő országos esperes-gondnoki értekezlet alkalmával is felmerült kérdés került terítékre, az egyháztagság kérdésétől kezdve a parókiális rendszeren át a paritás elvéig. A bizottság ezek megvitatására egy menetrendi javaslatot tár a zsinat elé, amelynek elfogadása esetén a testület széleskörű párbeszédet kezdeményez, amelybe a gyülekezeteket, lelkészköröket, egyházmegyei grémiumokat és célzottan szakembereket is szeretne bevonni. A bizottság ezzel azt a téves látszatot is el akarja kerülni – valamint a túlzó elvárást lehűteni –, hogy rendkívüli testületként olyan problémák megoldására lenne hivatott, amelyekre egyházunk rendes testületei nem találtak választ. A kizárólag vízióra alapozott vagy a csupán a problémákra összpontosító megközelítés szélsőségeit elkerülő párbeszéd egyben azt a szemléletváltozást is előmozdíthatja, amely fontosabb a szervezeti kérdéseknél.

Az ülésen a vendéglátó kecskeméti gyülekezet lelkészei ismertették a helyi közösség missziói stratégiáját, Csanády Márton szociológus, főiskolai tanár pedig az egyházkutatás legújabb eredményeiről számolt be.

Szöveg: Ódor Balázs, Fotó: Telkes Tamás

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.