A belső szobában

2013. október 10., csütörtök

Református fiatalok voltak együtt október 4-én estétől másnap hajnalig baráti közösségben és imádságban. Magyarországi és határon túli református fiatalok, Mezőtelkitől Beregszászig.

Sok élmény fér egy átvirrasztott éjszakába. A lelki programok: áhítatok, éneklés, egyéni elcsendesedés és úrvacsora mellett a közösségről is szólt a Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjel. A királyhágómelléki Mezőtelkiben például összegyűltek a helyiek mellett az élesdi, jákóhodosi és biharfélegyházi fiatalok. Ők a szombat első órájában kárpátaljai testvéreikkel, a beregszászi és a tiszaújfalusi ifisekkel szkájpoltak.

Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont a hatvan imaéjjelezőnek, akiknek Dancs Róbert lelkipásztor mutatta be az imádkozó ember négy típusát. Szorgos kezek – az eseményt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség szervezte – egész éjjel harapnivalóval, forró teával és friss kávéval tartották ébren a résztvevőket.

„Az éjszaka nagy részét énekléssel töltöttük. Ezek az énekek mind-mind a hálaadás, a bűnvallás, a dicsőítés és a könyörgés jegyében voltak csoportosítva, amik még jobban ráhangoltak az imára" – derül ki Heé Viktória beszámolójából. Volt, hogy egyénileg, s volt, hogy kisebb csoportban imádkoztak, éjfélkor pedig bűnbánó szívvel járultak az Úr asztala elé, és vették az úrvacsorai jegyeket Iván Gusztáv lelkipásztortól. Ezután lehetőségük volt az imasétán elcsendesedni és ráhangolódni személyes imaéletükre. 

„Jókor jött, hiszen nagy szükségem volt arra, hogy felfrissüljön az imaéletem. Bátran ajánlom mindenkinek, akinek még eddig nem volt lehetősége részt venni rajta. Mindenért Istené legyen a dicsőség!" – írta nekünk Viktória, aki először vett részt ezen az alkalmon.

Összehangolt munka az ifjúságért

A Kárpát-medencei ifjúsági munkát a Generális Konvent keretein belül együttműködő ifjúsági szervezetek és mára már a hozzájuk kapcsolódó teológiák, egyetemi gyülekezetek igyekeznek összefogni az egész Kárpát-medencéből. Ennek az együttműködésnek a keretében évente kétszer találkoznak, hogy beszámoljanak a mögöttük lévő időszakról, egyfajta szakmai továbbképzést tartsanak az ifjúsági munka terén és közös alkalmakat szervezzenek a szervezetek, intézmények, gyülekezetek keretein belül élő fiatalok számára is. Ilyen a Csillagpont, a Konfi+ konferencia, a különféle határon túli találkozók, a Bibliavetélkedő és az imaéjjel is.

Több település fiataljai voltak együtt Mezőtelkiben

A kárpátaljai KRISZ rendezte meg a térségünkben első alkalommal az imaéjjelt. A kezdeményezést és a megvalósítás kreatív részét az egész Kárpát-medencei térségben meghirdették, s azóta mindig közösen szervezik. Évente körülbelül 800-1100 fiatal vesz részt az imaéjjelen. Egy szervezet mindig magára veszi a fő csapásirány kialakítását, hasonlóan a női imanap, vagy akár az ökumenikus imahét szervezéséhez. Az „ügygazda" szervezet készíti elő a tartalmat és ehhez csatlakoznak a többi szervezetek is saját programjavaslataikkal.

„A koncepció lényege, hogy a fiatalok a gyülekezeteikben maradjanak, de az imádságon keresztül megtapasztalják Isten nagyságát. Az pedig, hogy Kárpát-medencében tesszük mindezt, üzenet számukra, hogy egy nagy közösséget alkot a református egyházunk" – árulta el Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője.

Idén a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség vette nyakába az örömteljes terhet, hogy az imaéjjel programját felépítse és megtöltse tartalommal. A téma ebben az évben a hitvalló élet a kérdése volt: mit jelent ez a mai körülmények között egy fiatal számára, milyen lehetőségeket és veszélyeket hordoz. Ez kapcsolódik a Csillagpont identitás témájához és az egyházunk jövőképének a formálódásához is.

Sok gyülekezetben úrvacsorával is összekötötték az alkalmat (Szentjobb, Királyhágómellék)

A Zsinati Ifjúsági Iroda harminc olyan gyülekezetről, s nyolcszáz fiatalról tud, akik bekapcsolódtak a kezdeményezésbe. „Tudomásunk van olyanokról is, akiknek nem volt módja megszervezni az imaéjjelt, de imádkoztak azért, hogy minél többen hallják meg a hívó szót. Bízunk abban, hogy ezzel a programmal is segítjük az egyházunkban és annak peremterületén élő vagy még kívülről befelé kukucskáló fiataljainkat abban, hogy megértsék: a legnagyobb ajándék az, ha Isten gyermekeiként élhetik életüket" – véli az ifjúsági lelkész.

Gyertyafény Szilágynagyfaluban

Az idei október 4-i imaéjjelen a szilágynagyfalui gyülekezet még frissen alakult ifjúsági csoportja is részt vett. A szervezők nagy örömére több mint negyvenen gyűltek össze imádkozásra a romániai faluban. Az estét énekléssel kezdték, azt áhítat követte. Szabó Renáta a Máté 7,7–11 alapján azt próbálta hangsúlyozni, hogy milyen nagy ereje és hatalma van az imának, valamint azt is kiemelte, hogy mit jelent az embernek az imádság. „Az áhítat után csendes imáinkat vittük az Úr elé, és akit a szíve indított, annak volt lehetősége hangos szóval is imádkozni, majd pedig egy videót néztünk meg közösen, ami szorosan kapcsolódik az imádkozáshoz" – számolt be az estéről a gyakornok lelkipásztor.

Gyertyafényes imádság a templomban (Szilágynagyfalu, Királyhágómellék)

Az éjszaka során volt lehetőség elmélyülni az imaséta nyújtotta állomásokon. Volt egy külön kialakított imasarok azoknak, akik önmagukban szerettek volna elcsendesedni és imádkozni. Állomásos közbenjáró imádságra is volt lehetőség, és videókat vetítettek az érdeklődőknek. A programokat a templomban valósították meg, mégpedig nem is akárhogy: „A gyertyák fényénél mindannyian el tudtunk csendesedni, imádkozni, önmagunkba nézni. Igazi meghitt hangulat lett úrrá rajtunk, és úgy tudtunk hazamenni és közös imával lezárni ezt az együttlétet, hogy elmondhatjuk: mi is be tudtunk menni a mi belső szobánkba, és bezárva az ajtónkat együtt lehettünk a mi Mennyei Atyánkkal."

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.