Választási útmutató

2013. november 26., kedd

A következő év a tisztújítás jegyében zajlik egyházunkban, mert 2014. december 31-én lejár valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő hatéves megbízatása. Összegyűjtöttük a választási törvény szabta határidőket és röviden összefoglaljuk a választással kapcsolatos teendőket.

Névjegyzék

Az egyházközségek – melyek szavazati jogukat a presbitériumok által gyakorolják – különböző szavazati számértékkel vesznek részt a választás eredményének kialakításában. Ehhez elengedhetetlen a névjegyzék – az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai számának pontos megállapítása –, melyet 2014. január 31-ig el kell készíteni és február 15-ig meg kell küldeni az illetkes esperesi hivatalba.

Jelölések

Az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűléseknek július 31-ig határozniuk kell az új választásokról, szeptember 30-ig pedig létre kell hozniuk a választási bizottságokat.

Az egyházmegyei közgyűléseken jell jelölteket állítani az egyházmegyei tisztségekre (esperes, egyházmegyei gondnok, helyetteseik: egyházmegyei főjegyzők) és a kerületi tisztségekre (püspök, egyházkerületi főgondnok, főjegyzők, egyházkerületi tanácsosok), valamint jelölni a presbitériumok által választandó zsinati tagokat és póttagokat.

A jelöléseket október 8-ig kell felterjeszteni a választási bizottságokhoz.

Választásoktól a beiktatásig

A választási bizottságok október 30-ig kibocsátják a szavazólapokat, a presbitériumoknak négy hét alatt, november 28-ig kell lebonyolítaniuk a szavazást és zárt borítékban beküldeni az eredményeket.

December 31-ig össze kell hívni az egyházmegyei közgyűléseket, beiktatni az egyházmegyei tisztségviselőket és továbbiakat választani, 2015. január 31-ig kell ugyanígy eljárni egyházkerületi szinten, február 28-ig pedig össze kell hívni az új Zsinat alakuló ülését.

Ügyvivők

Az új tisztségviselők a beiktatásukkal – vagy ha ez 2014. december 31. előtti időpontra esik, úgy 2015. január 1-től – foglalják el hivatalukat, a testületek a megalakulásukkal kezdik meg működésüket. Ezen időpontig a szolgálatból kilépő testületek, illetve tisztségviselők, mint ügyvivők hivatalban maradnak.

Figyelem! Cikkünkben csak kiemeltük a tisztújítási folyamat főbb állomásait. Letölthető a (legutóbb 2014. szeptember 23-án) frissített, részletes szöveges útmutató, valamint a táblázatos formájú sillabusz is (cikkünk mellett jobbra) a presbitériumok és a választási bizottságok feladatairól, a tisztségviselők jelölésének feltételeiről és a választási folyamat pontos menetrendjéről!

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.