Nyári szünet után újra ülésezett az Elnökségi Tanács

2013. szeptember 16., hétfő

A Generális Konvent szeptemberi ülésének, valamint a Zsinat novemberi ülésszakának az előkészítése is szerepelt a testület őszi első tanácskozásának napirendjén.

Kéthónapos nyári szünet után, a szokott rend szerint ült össze havi tanácskozására az Elnökségi Tanács (ET). A testület áttekintette a Generális Konvent Elnökségének szeptember 27-28-i ülése elé kerülő témákat. A Kárpát-medencei reformátusság legfőbb intézkedő testületének ülése szorosan kapcsolódik az idén 475 éves Debreceni Református Kollégium ünnepi évének szeptember 28-i nagy eseményéhez.

Az idei Partnerhilfe-támogatás szétosztásáról az MRE Partnerhilfe Bizottsága tavasszal úgy döntött, hogy az az eddig rend szerint a nyugdíjtípusú ellátásban részesülőkhöz és a nagycsaládosokhoz (legalább három tizennyolc év alatti gyermekes családok) jut el. Az ET-ülésre az MRE Lelkészi Nyugdíjintézet benyújtotta a rendelkezésére álló adatokat, valamint az egyházkerületek jelzése alapján a kedvezményezettek létszámáról és a folyamat leírásáról szóló beszámolóját.

Beszámoló hangzott el a 2012. évi október utolsó vasárnapi országos perselyadakozás kedvezményezettje, a Nyékládháza-mezőnyéki református templom részére összegyűjtött támogatásokról. Mindösszesen tizennégymillió forint gyűlt össze. A templomot szeptember 8-án szentelték fel.

Az ET foglalkozott a Zsinati Tanács november 13-i és a Zsinat november 14-15- i ülésének előkészítésével, az egyes törvénytervezetek és a napirendre tervezett témák állásával.

Az Elnökségi Tanács tagjai áttekintették az egységes lelkészképesítő vizsgára jelentkezettekkel kapcsolatos, az egyházkerületeket érintő kérdéseket és elfogadták az előkészített csoportbeosztást, valamint tájékozódtak a szeptember 17-18-i vizsga menetének részleteiről.

Az Elnökségi Tanács elfogadta, hogy az egyházi törvény nyári módosulása kapcsán bekövetkező változásokról az egyházközségek és egyházi szervezetek közvetlen tájékoztatást kapjanak. Az ET tagjai hosszan számba vették a közoktatási rendszer változásából fakadó nehézségeket és ezek megoldásának lehetséges útjait. Egyeztettek az egyházi iskolák finanszírozásával kapcsolatos elképzelések megvalósíthatóságáról, és a hit- és erkölcstan oktatás elindulásának tapasztalatairól.

A testület mindezek mellett beszámolót fogadott el a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a május végi-június eleji dunai árvíz idején végzett szolgálatáról az összegyűjtött adományokról; az MRE 2013 első hét havi gazdálkodásáról; az MRE és a HEKS között nemrég aláírt együttműködési megállapodás részleteiről; a júliusi Csillagpontról és az Október a Reformáció Hónapja eseményeiről.

Reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.