Az evangélizáció a missziói szolgálat mai lehetősége és realitása

2013. június 30., vasárnap

Június 24–28. között ismét megrendezték az Ökumenikus Missziói Konferenciát lelkésziek és munkatársaik számára Révfülöpön.

A találkozó helyszíne az Ordass Lajos Oktatási Központ volt, amely már mintegy negyed százada végzi a lelkipásztorok és munkatársaik evangélizálását, lelki ébresztésének szolgálatát a hazai egyházak, gyülekezetek viszonylatában. E missziói szolgálat indítója és nagy alakja Samuel Kamaleson volt.

A konferenciát a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Missziói és Evangélizációs Bizottsága szervezte és dolgozta ki a programját. Az idei téma dr. Szarka Miklós református lelkész családterapeuta vezetése alapján az evangélizáció mai aktualitásait ölelte fel, mint Misszió – szituáció – evangélizáció.

A konferencia résztvevői a református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyházak közösségéből valók voltak, mintegy ötvennégy fő, akik közül többen visszatérő résztvevői e jeles alkalomnak. Régi és új konferenciázók jó testvéri, munkatársi légkörben töltötték együtt e napokat.

A konferencia kezdetén dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára, valamint Haffensher Károly, az Ordass Lajos Oktatási Központ igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

Dr. Szarka Miklós, Szeverényi János, Hecker Frigyes, Nemeshegyi Zoltán mint a konferenciai napok felelősei vezették a napi programokat. Minden délelőttöt közös áhítat, majd Várady Endre és B. Pintér Márta bibliatanulmánya indította a konferencianapot, melyet egy-egy előadás követett. Dani Eszter, a Református Zsinat Iroda missziói osztályának vezetője az Előítéletek hárításától az evangélizációig, Bakay Péter evangélikus roma-missziói referens Krízis nyomán Evangélizáció, Durkó István, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója A kapcsolópont megtalálása evngélizáció előtt és után és végül dr. Khaled László metodista missziói lelkész Az evangélizáció kudarca nem a vég, hanem új kezdet címmel tartott előadást.

A résztvevők délutáni csoportbeszélgetéseken megvitatták az elhangzottakat, aktualizálva annak üzenetét a mai evangéliumi szolgálat különféle területeire.

Az esti programok kiemelkedő alkalmaként Ittzés István evangélikus lelkipásztor tartott napzáró igehirdetést. Végül pénteken, 28-án úrvacsorai istentisztelettel zárult a konferencia.

Lukács Tamás

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.