Az Erdélyi Református Egyházkerület árvízi körlevele

2013. június 10., hétfő

Tégy egy homokzsákot a gátra! Az Erdélyi Református Egyházkerület csatlakozik a Magyarországi Református Egyház felhívásához.

Tégy egy homokzsákot a gátra!

Keresztyén Testvérek!

A Duna, amely sok európai népet köt össze évezredek óta, most az összefogásra buzdít. Rajtunk hát a sor, hogy bizonyságot tegyünk ismét, úgy, mint oly sokszor eddig arról, hogy összetartozunk. A megáradt folyó okozta félelmet, a veszélyben lévők bátor gátra állása oldotta fel. Legfrissebb értesülések az ár apadásáról szólnak. Hála legyen ezért Istennek.

Erdélyi Református Egyházkerületünk Elnöksége felkéri az egyházközségek előljáróit, hogy anyaországi testvéreink megsegítése céljából szervezzenek adakozást a gyülekezetekben. Összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának rendelkezésével, a június 16-i, jövő vasárnapi istentiszteleti perselypénz legyen az árvíz okozta károk orvoslására szánva. A perselyes adakozás mellett, minden gyülekezet, ezen felül is szervezhet gyűjtést. Az ár elvonulása után lehet ugyanis felmérni a teljes kárt. Segítségünkre, anyaországi testvéreink számítanak. Nem hagyhatjuk őket cserben.

Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége ezúton fejezi ki elismerését a Magyarországi Református Egyház kiállásáért e nehéz hetekben, azért a szakszerű és azonnali mentő és segélyező akcióiért, amelyeket a Magyar Református Szeretetszolgálat révén eddig érvényesített és továbbra is foganatosít. Erősítse őket önzetlen adakozásunk, szívbéli fohászkodásunk.

Kolozsvár, 2013. június 10.

 

Kató Béla                                                                                           Markó Gábor

püspök                                                                                            főgondnok

Megj. Az árvízi helyzetről folyamatos tudósítások olvashatók a www.reformatus.hu, www.jobbadni.hu honlapokon.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.