Rendkívüli zsinat Vilniusban

2013. március 23., szombat

A litvániai reformátusok rendkívüli zsinati ülésre gyűltek össze március 23-án a főváros egyetlen református templomában, amelyen a helyi politikai elit is szép számmal képviseltette magát.

A tisztújító ülésen előrehozott választások keretében megválasztották a litván alkotmányban történelmi felekezetként elismert egyház új szuperintendensét (lelkészi elnökét) és valamennyi tisztségviselőjét. A delegáltak újra bizalmat szavaztak Thomas Sernas (képünkön) korábbi szuperintendensnek, akit Litvániában nemzeti hősként tartanak számon. Helyettese a birzai gyülekezet lelkésze Rimas Mikalauskas lett, aki több ízben járt Magyarországon is egyháza képviseletében.

Tomas Šernas (51) korábbi határőr, egyedüliként élte túl az ún. Medininkai tömegmészárlást 1991 júliusában. Az akkor újonnan létesült határátkelő a litván függetlenség szimbóluma volt. A szovjetek tarkón lőtték, teljesen lebénult, hosszú orvosi kezelés után részlegesen felgyógyult, de a mai napig tolószékhez van kötve. Felépülését követően 1997-ben jelentkezett a teológiára, 2002-ben szentelték lelkésszé. A vilniusi gyülekezetben szolgál. 2010-ben választották először szuperintendenssé.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Litvániai Református Egyház (LRE) vezetéséből kivált szakadár csoport jogi bonyodalmakat okozott azzal, hogy kihasználva a litván állami szabályozás változásait és az egyház korábbi vezetésének figyelmetlenségét, a zsinat tudta nélkül regisztrálta az egyházat és annak gyülekezeteit az illetékes igazságügyi minisztériumban. Ez lehetőséget adott arra a szakadároknak, hogy gazdasági tevékenységet folytassanak az egyház nevében valamint hamis okiratok alapján az LRE és a gyülekezetek vagyonára is rátegyék a kezüket. Éppen ezért a Litván Református Egyház évek óta perben áll velük.

Az események kedvező fordulatot vettek tavaly. Ennek egyik szimbolikus mozzanata volt, hogy egy bírósági ítélet nyomán a zsinatnak otthont adó templomot is visszakapta az egyház, egyelőre ideiglenesen. A legfelsőbb bíróság előtt zajló eljárás miatt nem várhatta ki a zsinat a nyáron esedékes rendes ülés időpontját. Az előrehozott ülésen ugyanis nem csak választásokra került sor, hanem a LRE törvényes képviseleti rendjének és a történelmi folytonosságának határozatban való megerősítésére, amely a bírósági eljárásban annak cáfolatára szolgál, hogy egyházszakadásról és belviszályról lenne szó.

Az egyház jelenleg két jogi személyiség alatt van bejegyezve. Ezek egyikét, a konzisztóriumot a "szakadárok" vezetője Kvedaravicius képviseli a bíróságon, a LRE álláspontja szerint jogtalanul. A mostani ülés célja, hogy az ugyancsak regisztrált zsinat fennhatóságát a bíróság is elismerje.

Ennek megerősítésében döntő szerepe van a partneregyházaknak és egyházi világszervezeteknek, akik kiemelt figyelemmel követték a zsinatot, köszöntő levelek tucatjaival fejezve ki azt, hogy a kicsiny litván református közösség nincs egyedül. A testvéregyházak és a Református Egyházak Világközösségének (REV) képviseletében felszólaló Odor Balázs a jelenlévő politikusok előtt is világossá tette a szervezet álláspontját, amelynek értelmében a REV az LRE zsinatára a történelmi litván református közösség egyetlen jogos képviselőjeként tekint.

Az őszi választások óta a politikai hangulat is kedvező a balti országban a reformátusok számára. A korábbi passzivitást feladva az új kormány késznek látszik arra, hogy állást foglaljon az egyházi vitában a bírósági döntés függvényében. Reménységre ad okot, hogy más politikusok mellett az igazságügyi miniszter-helyettes, Paulinus Griciunas is személyesen jelent meg a zsinaton.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.