Ez történt a Zsinat pénteki ülésén

2012. november 16., péntek

Díjátadók, beszámolók, előterjesztés a konfirmációról és az egységes lelkészképesítő vizsgáról. Az MRE gazdálkodásáról szóló törvénnyel is foglalkozik ma a Zsinat. Kövesse percről percre a pénteki eseményeket!

11:45: Az ülés véget ért, Bölcskei Gusztáv püspök beszámolt arról, hogy a külföldi testvéregyházak képviselői arról számoltak be, hogy különösen spirituális ülésen vehettek részt. Végül, mielőtt a Zsinat lelkészi elnöke áldott ádventi készülődést kívánt volna a tagoknak, egy filmbemutatóra hívta fel a figyelmet, amely karácsony üzenetét próbálja sajátos módon bemutatni. Erről most egy fél perces felvezető filmet láthatnak a Zsinat tagjai.

11:42 Szabó István dunamelléki és Csomós József tiszáninneni püspökök javaslatára a Zsinat arról határozott, hogy a Jövőkép Bizottságnak a strukturális átalakításra vonatkozó megállapításai kapcsán felhívja az egyházkerületeket, hogy vizsgálják meg az egyházmegyék számát, különös tekintettel arra, hogy az esperesekre eső adminisztratív feladatok mennyiben terhelik meg őket szolgálatellátásuk terhére.

11:33 A Zsinati tagok elfogadták az egységes lelkészképesítés szabályrendeletének változtatását, valamint az alkotmánymódosítást is. Ez alapján a lelkészképesítő vizsga szabályzatából több passzus kikerül, illetve változik a vizsga anyaga is. Az írásbeli anyagban eztán előre kiadott perikópák alapján egy úrnapi igehirdetés, egy választott textus alapján egy kazuális igehirdetés (keresztelési vagy esketési vagy temetési) benyújtása és egy több órát felölelő iskolai vagy gyülekezeti hittanórai óraterv írásbeli benyújtása szükséges. Az ismételt vizsga letételéhez szükséges dokumentumokban is változtatnak.  Az alkotmánymódosításra jogharmonizációs rendelkezések miatt volt szükség. Kocsis Márta, zsinati jogtanácsos terjesztette elő az MRE gazdálkodásáról szóló 2002. évi I. törvény „közalap” fejezetét. Az előterjesztést elfogadták, ezzel a gazdálkodásról szóló törvény első olvasatban történő tárgyalási szakasza lezárult.

11:18 Bölcskei Gusztáv az Egységes Lelkészképesítő Bizottság beszámolóját tartja meg, valamint előterjeszti a lelkészképesítő vizsga szabályrendeletének módosítását és az ehhez kapcsolódó alkotmánymódosítást.

11:09 Az Énekeskönyvi Bizottsághoz szóló kérdések a kántorképzést és az új énekeskönyv énekeinek válogatási szempontjait, valamint a határon túli énekeskönyvekkel való egységesítését érintik. Várhatóan a kántorképzés témaköre majd a Zsinati testület elé kerül a későbbiekben.

11:41 Az egyéb ügyek, indítványok között Bölcskei Gusztáv a jövő évi Zsinati ülések menetrendjét vázolta fel, majd arról határozott a Zsinat, hogy 2013-ban az októberi perselypénzt a  Debreceni Lenctelepen épülő templom munkálataira ajálnják fel. Emellett döntöttek a Kórházmisszió névváltoztatásáról is.

11:00 A következő napirendi pontban hozzászólási lehetőséget kaptak a zsinati képviselők az előzetesen megküldött bizottsági (Énekeskönyvi Bizottság, Tényfeltáró Történész Bizottság, Kálvin Bizottság, Magyar Bibliatársulat Alapítvány és Ökogyülkezeti Tanács) beszámolókhoz.

10:51 Beszámoló a Cigánymissziós Tanács munkájáról, az előterjesztő Szűcs Endre, Tiszáninneni lelkészi főjegyző. Beszéde kitér arra, hogy új vezetője lett a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának Dani Eszter személyében. Az új missziói irodavezető kiemelt feladatainak egyike a Magyarországi Református Egyház cigánymissziós stratégiájának kialakításával megbízott munkatársak együttműködésének irányítása, valamint a stratégia kidolgozásban és megírásában való aktív részvétel. Elhangzik az is, hogy a Cigánymissziós Tanácsban is voltak személyi változások.  Szól a Református Cigánymissziós Tanács tanácsadó testületeiről is, és a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumot is érinti. A protestáns cigánymissziós munkaközösség és az Út az életért, egészségügyi szűrőutat is megemlíteti. A Zsinat elfogadta az előterjesztést.

10.40 A konfirmációs bizottság célja, hogy elérjék, legyen egyetértés a konfirmációs előkészítés mikéntjében. Szeretnék a vizsga gyakorlatát megújítani és új könyveket bevonni a munkába. Tavaszra ígérik a tervek konkretizálását. A bizottság munkájával kapcsolatosan sok a hozzászólás. A Zsinat elfogadta az előterjesztést.

10:30: A szünet véget ért. Fekete Károly a konfirmációs bizottságról számol be, és ismerteti a bizottsági névsort.

10:05 Bölcskei Gusztáv püspök szünetet rendel el.

09:59 Hörcsök Imre dunamelléki világi tag előterjeszti az idei Imre Sándor díjat, melyet "a református iskolaügyért végzett áldozatos munkáért" érdemlik a díjazottak. A díj adományozásának a feltételei: több éves iskolavezetési vagy a református oktatásügyért, más területen folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység, valamint példamutató emberi-hitbeli magatartás. A díjat a túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda igazgatónője, Nagy Róza nyeri el. Bölcskei Gusztáv püspök és Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke adja át a díjat.

09:45 Kontha Benőné, a Majosházi Református Egyházközségtől és Pincés Julianna, a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségtől kapja az idei a diakóniai szolgálatot elismerő Kiss Ferenc díjat. A díjazottakat bemutatja Rozsnyai István tiszántúli lelkészi tag, a díjat átadja Bölcskei Gusztáv püspök és Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke. 

09:35 Az „Év könyve” díjat Mucsi Zsófia kapja, Házasságkönyv című művéért. A kitüntetettet méltatja Dr. Fekete Károly a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) rektora. A díjat Bölcskei Gusztáv püspök és Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke adja át. 

09:30 A tagok Sipos Bulcsú Kadosa északpesti esperes általi számbavétele után Huszár Pál megállapította a testület határozatképességet.

09:25 A mai ülést Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke nyitja meg. Indítványa alapján a tanács tagjai megválasztják az ülés jegyzőit, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

09:00 A XIII. Zsinat tizenegyedik ülésének pénteki napja Török Zoltán dunántúli lelkészi tag, missziói előadó áhítatával kezdődik.  Török Zoltán Lukács Evangéliumának nyolcadik részét idézte meg, az első verstől kezdve: „Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát”. Ezt követően a magvető példázatával folytatta, amit így magyarázott. „A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje.  Akiknél  az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.  Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal." Imádságában hálával és magasztalással fordult Istenhez, aki mind a mai napig „magvetőket küld a Földre”. 

8:57 Perceken belül megkezdődik a Zsinat pénteki ülése és élőképes közvetítésünk is.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.