Megfogadtam az egyházi törvények betartását

2010. szeptember 30., csütörtök

Mi rendet akarunk az egyházban, egyházjogot – állítja Kiss Nándor olvasói levelében. A vajdasági Nagybecskerek református lelkipásztora egyike azoknak a lelkészeknek, akik a két éve össze nem hívott délvidéki zsinat megtartását kérték a nyáron egy nyilatkozatban. Kiss Nándor a Csete-Szemesi István püspökkel nemrégiben készült interjúra kívánt reagálni.

Áldás, békesség!

Kiss Nándor nagybecskereki református lelkipásztor vagyok Délvidékről. Gyülekezetem a szerbiai Református Keresztyén Egyház második legkisebb anyaegyházközsége. Egyike vagyok azon hét lelkésznek, akik 2010.07.29-én aláírták a Zsinat Kezdeményezés nevezetű nyilatkozatot. Az Önök szerkesztősége által megjelentetett "Háborúban állunk az alvilággal" című cikkre szeretnék reagálni, mivel abban az interjúban én is meg vagyok szólítva.

Nem szeretnék nagy feneket keríteni a reagálásomnak, csak tényekre hivatkoznék. Először is a legfontosabb észrevételem az, hogy a szerbiai Református Keresztyén Egyház (a továbbiakban RKE) Zsinati Tanácsa tagjainak hatéves mandátuma 2009.08.18-án lejárt. A választásokat nem írták ki. A fő gond nem a Zsinat nem összehívása, hanem a választások elmaradása, ami Zsinat megtartása nélkül lehetetlen. Az ok, amire a RKE lejárt mandátumú tisztviselői hivatkoznak, nincs definiálva az egyházjog szerint. Az Újvidéki Református Egyházközségben előállt ügyek miatt vis maior helyzetre hivatkozni a RKE zsinat-presbiteri elvének felborítását jelenti.

A délvidéki lelkipásztorok a Generális Konvent elnökségének 2010 február végi, bácsfeketehegyi ülésén is beszámoltak problémáikról (Kiss Nándor a kép közepén, az ajtó bal szárnya előtt látható), fotó: Barcza János

Az egyházjog mellőzésének vagyunk tanúi a RKE-ban, melyre indokként az Újvidéken előállt állapotok rendezetlenségét hozza fel a lejárt mandátumú Zsinati Tanács. Tény az is, hogy két Zsinat között a RKE "ügyeit" a Zsinati Tanács "intézi", de jogerőre azok csak akkor emelkednek, ha a Zsinat elfogadja a Zsinati Tanács határozatait. Mivel Zsinat 2008 ősze óta nem tartatott, így a Zsinati Tanács azóta hozott határozatai még nem tekinthetők jogerőre emelkedetteknek. Ezt bárki kihasználhatja, és így a Zsinat halasztása csak növeli a lehetőséget a jogtalanságok előfordulására magában a RKE-ben.

A lejárt mandátumú Zsinati Tanács ülésezett augusztusban és jegyzőkönyvbe foglalta Molnár András ügyész javaslatait a RKE Alkotmányának és Szabályrendeletének módosítására. Ezt a jegyzőkönyvet szétküldték a gyülekezetekbe és belőle megtudhattuk, hogy a módosításokkal katolikus és ortodox egyházjogi jellegeket szeretnének bevinni a RKE Alkotmányába és Szabályrendeletébe. A fent említett nyilatkozatot aláíró hét lelkész szerint, mivel a RKE úgy sem rendelkezik szakképzett egyházjogásszal, a legcélszerűbb lenne a Generális Konvent egyházjogi bizottságát megkérni egyházjogi segítségre, mely segítség abból állna, hogy végre szakképzett egyházjogászok szerkesztenének a RKE számára egy helyes Alkotmányt. Ezt a javaslatot mi többször előadtuk a RKE-ban, de nyilván egyeseknek nem felel meg, hogy a RKE-ben végre helyreálljon az egyházjogi rend.

A javasolt nyolcvanéves püspöki nyugdíjkorhatár képtelenség, mint javaslat és oly személytől származik, aki fülem hallatára ezt a javaslatot a Szerb Pravoszláv Egyház püspökeinek korával és a római katolikus egyházfő korával támasztotta alá. Köztudott, hogy a református egyháztestekben általános gyakorlat a 65 éves nyugdíjkorhatár. Így az összehívandó Zsinat az első napirendi pontok között a lelkészek nyugdíjaztatásával is kell, hogy foglalkozzon.

A cikk végén nagyon sok pontatlanságot közöl az interjúalany, és semmiféleképpen nem dicsekvésre való, hogy egy egyházkerületben nem működik nőszövetség, presbiteri szövetség és az IKE. De egy oly személytől nem várok más megállapítást, aki a Lelkészegyesületet is kommunista tákolmánynak és hagyatéknak tartja.

A 2009-es év végén a lelkészek kaptak 2000 eurós fizetéskiegészítést személyenként, de az nem a szerbiai Református Keresztyén Egyháztól érkezett. Mivel magam is érintve vagyok a fizetéskiegészítés-megvonás ügyében, ebben is nyilatkozom: Akik aláírták a Zsinat megtartását kezdeményező iratot, azok közül négyen az esetben, ha nyolc napon belül visszavonják aláírásukat, öthavi (2010.08.01–.2010.12.31.) juttatásuk (havonta ötven euró) ötven százalékát megkapják, más három lelkész, ha visszavonja aláírását, ha nem, 5 havi fizetéskiegészítésének teljes megvonását kapja büntetésként. Én eme másik három lelkész közé tartozom. Ha nem zsaroltak volna így a Partnerhilfe és Kollegenshilfe eszközeinek megvonásával, akkor sem vontam volna vissza aláírásomat, hisz a Zsinat megtartását, a választások kiírását és az egyházjog gyakorlását kérem. A lelkészi fogadalmamban megfogadtam az egyházi törvények betartását és betartatását. Ne kérje tőlem senki lelkészi fogadalmam megszegését, főleg ne olyanok, akik ugyanazokat a törvényeket félretolják, általhágják.

Én Isten kegyelméből lettem lelkész, karrierre nem vágyok, sem egyházi tisztségre. Vagyonom eddig sem volt, ezután is megleszek nélküle. A lelkészi fizetésem 110 euró havonta és a külföldről érkező ötven euró havonta. A Nagybecskereki Református Egyházközség nem gazdag, a rezsiköltségekből biztosítja a fűtést, a villanyáram díját, a szemétkihordást és az évi 475 eurós nyugdíjbiztosítást. Egészségügyi biztosításom, autóm, munkaruhám (öltönyöm) nincs.

Fizetéskiegészítés-megvonás, mert ragaszkodom az egyházjoghoz? Ám legyen, Isten gondot visel. Soli Deo Gloria.

Zárszóként: Azzal vádolnak, hogy nem választást, Zsinatot akarunk a szerbiai RKE-ban, hanem az újvidéki lelkészt megvédeni és állítólagos vagyoneltulajdonításban segédkezünk. Nem igaz, ezek hamis vádak. Mi rendet akarunk az egyházban, egyházjogot. Személy szerint a lejárt mandátumú Zsinati Tanács tagok egyike ellen sincs személyes gondom. Szeretnénk egy Zsinatot, amelyen a Generális Konvent garantálja, hogy az egyházjognak adnak érvényt mindenben.

Soli Deo Gloria.

Tisztelettel,

Kiss Nándor nagybecskereki református lelkész

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.