Kitüntették dr. Békefy Lajost

2010. október 27., szerda

A nemzeti ünnep alkalmából dr. Békefy Lajos református börtönlelkész,  börtönpasztorológus szakember elismerő kitüntetést vehetett át október 22-én a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán Budapesten.

Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, büntetés-végrehajtási főtanácsos, országos parancsnok személyi állományra vonatkozó napi parancsában rendelkezett arról, hogy a nemzeti ünnep alkalmából eredményes szakmai munkája elismeréséül a „Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett” ezüst fokozatát adományozza dr. Békefy Lajos közalkalmazottnak, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet lelkészének. Ezt az emlékplakettet rajta kívül még dr. Csorba József római katolikus börtönlelkész kapta meg. – Dr. Békefy Lajos börtönlelkész 2002 óta szolgál az ország egyik legnagyobb, három alegységet magában foglaló dunaújváros-pálhalmai börtönében.

 

Ottani szolgálata alatt két börtönkápolna létrehozásában segített, több nemzetközi konferencián képviselte a magyar börtönlelkészi munkát, kezdeményezte és ápolja a regionális együttműködést az osztrák protestáns és más külföldi börtönlelkészséggel. Kezdeményezésére évente megrendezik a Pálhalmai Felekezeti és Vallási Találkozót, immáron öt éve, melyen az intézetben működő felekezetek, vallások, missziók képviselői egész napos értékelést és egyeztetést tartanak börtöntevékenységük eredményeiről, terveiről, és az esetlegesen felmerülő gondokról, az intézet hivatásos vezetésével együtt. Munkája eredményesebb végzése céljából elvégezte a Sárospataki Református Teológiai Akadémián indított börtönpasztorációs másoddiplomás képzést is. Több szakmai vonatkozású cikke, tanulmányfordítása jelent meg hazai és külföldi egyházi és nem egyházi szaklapokban. Nemrég került ki a nyomdából „Hit- és egyházi, vallási alapismeretek fogvatartottaknak” című munkafüzet-sorozatának első része, melynek célja a fogvatartottak személyiségének megőrzése oly módon is, hogy ítéletük letöltése alatt a munkafüzet kérdés-feleletes, kátészerű tesztlapjainak feldolgozásával, kitöltésével, a Szentírás behatóbb megismerésével, a Biblia könyvei keletkezésének történetével, a Tíz Parancsolat értelmével, és a világvallásokkal is foglalkoznak akár egyéni, akár közösségi (bibliaórai, szakköri) alkalmak keretében. Dr. Békefy Lajos vallja, hogy a börtöncella is lehet az istenélmény, az Istennel való találkozás minősített helye fogvatartottnak, de kívülállónak is, mivel olyan Urunk van, aki a bűnt megítéli, de az önismeretre, bűnismeretre jutott bűnösön könyörül, és új életesélyt ad neki – kegyelemből, hit által!

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.