A köszönetmondás ideje

2010. december 07., kedd

A Magyar Református Szeretetszolgálat december 7-én köszöntötte adományozóit és bemutatta éves munkáját, szolgálatát.

A Magyar Református Szeretetszolgálat minden év végén megrendezi az adományozók köszöntését, ahol bemutatja éves munkáját, szolgálatát, tevékenységeit és köszönetet mond támogatóinak a kapott segítségért. December 7.-én, kedden tíz órától a Zsinati Székház tanácstermében gyűltek össze adományozók és adományozottak.

„Ezen az alkalmon azért gyűltünk össze, hogy együtt megköszönjük az Úristennek, hogy megsegített és felemelt minket a bajban, és megmutatta, hogyan lehet, és hogyan kell továbbmennünk.  Az életünket Isten építette fel, ő a mi építőnk és az ő hűsége tart meg minket, bennünk a szándékot, a készséget, hogy amikor kell, tudjunk segíteni – mondta nyitóáhítatában Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke.  – Az adományozás nem mindig természetes. Erre jó példa, hogy az elmúlt két hétben két adománykérő levelet is írtunk. Az egyiket egy cég vezérigazgatójának címeztük, és a levélben arra kértük, adományozzanak édességet a nevelőszülői hálózatban lévő gyerekeknek. A válaszuk az volt, hogy ők ebben az évben már száz gyermeknek adtak és ezzel idén le is tudták az adományozást. A második levelet a magyar református iskolák kapták meg. A levélben arra kértük ezeknek az intézményeknek a vezetőit, hogy a kárpátaljai iskolák megsegítésére gyűjtsenek adományokat. Nemsokára meg is jött a válasz: ’Sokfelé adtunk már ebben az évben. Volt árvíz, és volt iszapkatasztrófa, de most is szeretnénk adni, csak azt kérjük, hogy az adományok eljuttatásának határidejét hosszabbítsák meg.’ Ez a különbség. Ez köti össze azokat, akik e padsorok között ülnek, ez az Istenbe kapaszkodó tudat. Értik, tudják és cselekszik, azt hogy olyan Istenünk van, aki mindent és minket is felépített.”

Bölcskei Gusztáv a gyerekekkel meggyújtja az adventi koszorún a második gyertyát

A nyitó áhítat után Bölcskei Gusztáv a jelenlévő hallássérült gyermekekkel együtt meggyújtotta az adventi koszorún a második gyertyát, amely után a református Siketmisszió gyermekműsora következett.

„Ez az alkalom részünkről a köszönetmondás. Mi is szeretnénk viszonozni azt a sok jót, amit év közben kaptunk – mondta Járai Lóránt református lelkész, a református Siketmisszió vezetője. – A misszió több mint 450 ajándékot osztott szét idén az MRSZ segítségével halláskárosult gyermekeknek, a Nyilas Misi program keretén belül. Köszönjük támogatásukat, és Isten áldja meg munkájukat.”

A hallássérült gyermekek műsora

A köszönetnyilvánítás után Pál Sándor, az MRSZ kuratóriumának elnöke és Bölcskei Gusztáv püspök ajándékokat adtak át a hallássérült, és a református nevelőszülői hálózatban élő gyerekeknek. Ezt követően Pál Sándor a kiemelt támogatókat köszöntötte. A Magyar Református Szeretetszolgálat  kuratóriumának elnöke emlékplakettet és oklevelet adott át a húsz legtöbb adományt nyújtó támogatónak. Idén a kiemelt támogatók között volt a kaposvári Kaposi Mór Kórház, az Európa Rádió, a Pasaréti Református Gyülekezet, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Kálvin Magyar Református Egyház, az MRE Bethesda Gyermekkórház, a Reformátusok Lapja, a William Penn Alapítvány, Neo FM - Bumeráng, a Telenor Zrt., az Unilever  Magyarország Kft., a Béres Gyógyszergyár Zrt., a Kárpátaljai Református Egyház, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, a Szlovákiai Református Diakóniai Központ (Diakonia Reformata), a HUNÉP Universal Építőipari Zrt., a debreceni Litográfia Nyomda, és a Richter Gedeon Zrt., a Szilágysomlyói Református Egyházmegye és a Debreceni Református Egyházmegye.

Pál Sándor kiemelte, hogy köszönet illeti a református gyülekezeteket is, hiszen idén több mint 250 gyülekezettől kapott a szeretetszolgálat adományokat.

A műsor után a gyerekek ajándékokat kaptak

Ezt követően a nevelőszülői hálózat gyermekinek műsora színesítette a programot. A gyermekek néptáncoltak, énekeltek, és verseket mondtak. Az MRSZ Haiti missziójáról Dr. Schmelczer Iván, az MRSZ orvoscsoportjának vezetője számolt be, aki elmondta, hogy 2009 tavasza óta szervezik a csoportot, melyre nagy szükség volt a 2010. január 12-én bekövetkező Haiti földrengés után. Az MRSZ nemcsak orvosokat és ápolókat küldött a helyszínre, hanem adományokat is vittek a katasztrófa sújtotta térségbe.

A beszámoló után a jelenlévők megnézhették az MRSZ filmjét, amely az árvízről és az iszapkatasztrófáról készült, és az ott élő gyermekek szemszögéből mutatja be az eseményeket. 

A szeretetszolgálat árvízi segélyakciójáról Gere Gábor, varbói református lelkész számolt be, aki a borsodi árvíz idején a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Magyar Református Szeretetszolgálat mentési munkáit koordinálta a katasztrófa sújtotta térségben. „Magyarországon sok segélyszervezet működik, de kevésnek van minden községben infrastruktúrája – utalt a református lelkész a gyülekezetek támogató erejére. – Egy világi karitatív szervezet nem képes arra, amire az MRSZ. A gyülekezetek segítségével a lehető legcélzottabban és legigazságosabban tudtunk  munkálkodni, hiszen mindig van egy helyi lelkész, egy gondnok, aki segíti a szervezést, és mindenhol van egy gyülekezeti terem, ahol össze lehet gyűjteni az adományokat.” A lelkipásztor kiemelte, hogy nemcsak az adományok, hanem önkéntesek munkája is sokat segített a bajban. Ez leginkább akkor mutatkozott meg, amikor több lelkipásztor is vállalta, hogy lelki vigaszt nyújt a kitelepítetteknek.   

Adományozók és adományozottak a Zsinati Székház tanácstermében

A Magyar Református Szeretetszolgálat egyik nagy és örömteli akciója volt a Szeretethíd önkéntes nap, ami idén május 21-22-én zajlott, ezzel is  emlékezve az egységes Magyar Református Egyház létrejöttére. Vad Lilla, a program koordinátora beszámolójában elmondta, hogy a két nap alatt több mint nyolcezren dolgoztak szerte a Kárpát- medencében. A Nagykunsági Református Egyházmegye is bekapcsolódott a Szeretethíd programba. Az ott zajló munkákról Csipes Anikó tiszaszentimrei lelkipásztor számolt be. Mint elmondta, a legtöbb református oktatási és szociális intézmény ebben az  egyházmegyében található, ezért nagyon sok olyan fiatal és gyermek várta, hogy bekapcsolódhasson a programba, Tiszaszentimrén például négyszáz  ember épített játszóteret. „A szeretetszolgálat társadalmi munka fogalmát új keresztyén tartalommal töltötte meg” – zárta gondolatait a lelkipásztor. 

Az adományozókat köszöntötték a Tiszafüredi Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthonának lakói, akik zenés műsorral készültek az alkalomra. 

Végezetül Pál Sándor szólt a jelenlévőkhöz, aki kiemelte: „felemelő érzés volt itt lenni, nagyszerű dolog együtt lenni az adományozókkal és azokkal, akik az adományozókat köszöntötték. Egész évben rengeteg feladatunk volt, csak egy szeletét tudtuk ma itt bemutatni, de tudjuk, hogy eddig is, és ezután is velünk az Úristen, és különösképpen figyelt bennünket.”


Fodor Zsófia

Fotók: Barcza János

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.