2020 a nemzeti összetartozás éve

2020. január 01., szerda

Tavaly a határokon átívelő református egységünkért adtunk hálát, a 2020-as év fókuszában pedig a nemzeti összetartozás áll majd. De lesz még idén általános tisztújítás is a Magyarországi Református Egyházban. Összeszedtük az előttünk álló esztendő legfontosabb eseményeit. Tartsanak velünk!

1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek következtében Magyarország – mint az első világháború egyik vesztese – elveszítette területének kétharmadát és lakosságának jelentős részét. A százéves évfordulóra készülve a magyar kormány 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A magyar reformátusok többek között egyháztörténeti konferenciával kapcsolódnak az emlékévhez, amelyet május 20-án és 21-én tartanak Marosvásárhelyen.

Van ki emlékezzen

A Magyar Református Egyház határon túli részegyházai is azért jöttek létre, hogy a Magyarországtól elcsatolt területek református közösségeit pásztorolják és képviseljék. Az évtizedekig kényszerű elszigeteltségben létező egyháztestek hivatalban lévő vezetői 2004 óta tanácskoznak rendszeresen – ez a Generális Konvent –, 2009 óta pedig zsinati közösséget is alkotnak. A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vezetői idei ülésének szintén Marosvásárhely ad otthont május 22-én, pénteken, május 23-án, szombaton pedig egyésnapra várnak minden érdeklődőt az erdélyi városba. 

A színes programok mellett ünnepi istentiszteleten adhatunk majd hálát azért, hogy Isten kisebbségbe került közösségeinket is megtartotta az elmúlt évszázadban. Másnap pedig ki-ki saját gyülekezetében ünnepli majd a magyar református egység vasárnapját. Az Erdélyi Református Egyházkerületben száz felújított vagy újonnan épült templomot terveznek felszentelni ugyanabban az időben. Arra kérik a többi részegyházat is, hogy szerte a Kárpát-medencében erre a napra szervezzék intézményeik, épületeik átadását, így jelezve a világ felé, hogy a magyar református nép ma is egységben él. 

475 éve

1545 első felében hunyt el Debrecenben Dévai Bíró Mátyás, akit az első magyar reformátorként tartanak számon.

1545. szeptember 20-án megtartotta első zsinatát Erdődön a reformációt támogató felső-tiszavidéki papság.

450 éve

1570. július 26-án tartották Melius Juhász Péter elnökletével a csengeri zsinatot.
1570 táján született Alvinczi Péter kassai lelkész, Pázmány Péter nagyszombati katolikus érsek egyik legnagyobb vitapartnere.

400 éve

1620. augusztus 25-én a besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta Bethlen Gábor református erdélyi fejedelmet.
1620-ban lett a Sárospataki Református Kollégium patrónusa I. Rákóczi György, amivel az iskola újabb fellendülése vette kezdetét.

350 éve

1670. november 15-én hunyt el Johannes Amos Comenius, a jeles teológus és pedagógus, a Sárospataki Református Kollégium egykori tanára.

250 éve

1770. január 30-án született Köteles Sámuel akadémikus, a marosvásárhelyi és a nagyenyedi kollégium tanára, aki fontos szerepet játszott a magyar filozófiai szaknyelv megteremtésében.

200 éve

1820. január 24-én hunyt el Pálóczi Horváth Ádám református egyházi tisztviselő, író, énekszerző.

175 éve

1845. július 13-án született ifj. Kiss Áron pedagógiai író, református egyházi tisztségviselő, akinek a Magyar Játék Társaság ma a nevét viseli.

125 éve

1895. február 4-én hunyt el Könyves Tóth Mihály debreceni lelkész, „Kossuth papja", aki később a debreceni Kossuth-szobor egyik mellékalakjaként is meg lett örökítve.
Összeállította: Dr. Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének egyetemi tanára

Májusban a holland „gyermekvonatok" centenáriumára is emlékezünk majd: az első világháború után hatvanezer éhező magyar gyermeket utaztattak néhány hónapra Nyugat-Európába, belga, brit, skandináv, svájci, de leginkább holland családokhoz. A humanitárius segítségnyújtás egyik magyarországi szervezője a református egyház volt. Számos egyházi és világi program készül az évfordulóra, holland és magyar oldalról egyaránt. Az évet pedig a nemzeti összetartozás erősödéséért imádkozva fejezhetjük be: a december 6-i Kárpát-medencei református imanap tematikáját a kárpátaljai nőszövetség készíti elő. 

Kulturális és ifjúsági programok

Tizenharmadik alkalommal szerveznek jótékonysági bált Debrecenben, a február 21-i alkalom bevételeit is jótékony célra fordítják: a résztvevők a Székelyudvarhelyi Református Diákotthont támogatják. Március 6. és 8. között Erdőbénye látja vendégül a Kárpát-medencei református borászokat és szőlészeket, május 15-én és 16-án pedig a Szeretethídon önkénteskedhetünk. Az egységnappal egy hétvégén, május 22. és 24. között tartják Budapesten a Református Zenei Fesztivált, június 26. és 28. között Pápa fogadja be a dunántúli református napokat (REND),  június 27-én, szombaton pedig ismét Református Énekek csendülnek fel a Művészetek Palotájában. A Reformátusok Szárszói Találkozójának időpontja augusztus 27-30., a következő Református Ízek Találkozóját pedig október 2. és 4. között szervezik meg a partiumi Hegyközszentmiklóson.

Bár a Csillagpont református ifjúsági találkozóra 2021-ig kell várni, az idei év is gazdag lesz ifjúsági programokban. Május 16-án, szombaton szervezik meg a Lendületet Kárpátalján, augusztus 4-től 8-ig az ÉlesztŐt Felvidéken, augusztus 11. és 15. között pedig a Válts Irányt! IKE Fesztivált Erdélyben. Tízéves a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Egyeztető Fórum (GeKIB), az ifjúsági misszióban szolgálók március 2. és 4. között Piliscsabán tartják jubileumi találkozójukat. A Kárpát-medencei református egyetemi gyülekezetek néhány héttel később, március 24-től 29-ig találkoznak Budapesten, míg a Kárpát-medencei református általános iskolák képviselői június 26. és 28. között Kisújszálláson, a középiskolák diákjai és tanárai pedig július 2-5. között Karcagon.

Az úrvacsora éve is

Ökumenikus szempontból is mozgalmas év áll előttünk, hisz a katolikus egyház szeptemberben hazánkban rendezi meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Ezzel párhuzamosan az evangélikusok az úrvacsora évének nyilvánították 2020-at, de a Magyarországi Református Egyház is foglalkozik az úrvacsora teológiai kérdéseivel – jelentették be a három egyház püspökeinek találkozóján.

Január 19. és 26. Között szervezik meg az ökumenikus imahetet, amelyen a különböző felekezetek képviselői együtt imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért. Ennek első napján 2017 óta hangsúlyosan is gondolunk az üldözött keresztyénekre, az utolsó napján pedig hagyományosan együtt könyörögnek a magyarországi keresztyén felekezetek és zsidó közösségek képviselői. A központi nyitó istentiszteletnek a budapesti Kálvin téri református templom ad otthont. A hét idei témáját a máltai egyházak dolgozták ki, középpontjában az emberség áll. 

Gyülekezeteink az ökumenikus világimanaphoz is szoktak kapcsolódni, melyet ezúttal március 6-ra hirdettek meg. Ezúttal a tehetetlen emberről elmélkedhetünk a Jn 5,2-9 alapján, és zimbabwei hittestvéreinket ismerhetjük meg közelebbről. Az államalapítás ünnepének előestéjén ezúttal is ökumenikus istentiszteleten adhatunk majd hálát. Emellett protestáns szervezésű rendezvényen is megélhetjük, hogy egy nagyobb családba tartozunk, július 3. és 5. között Grazban vehetünk részt a Közép-európai Keresztyén Találkozón, melyet tizedik alkalommal szerveznek meg a térség protestáns egyházai.

Befejeződik a zsinati ciklus

A Zsinati Tanács a tervek szerint február 19-én ülésezik először ebben az évben, várhatóan ekkor fogadják el a egyházunk és a közegyházi intézményeink idei költségvetését. A következő, május 20-i tanácskozás napirendjén szerepelnek a tavalyi évi záró számadások, december 9-én pedig már a jövő évi pénzügyekről tárgyalnak majd a testület tagjai. A zsinati üléseket ebben az esztendőben április 22-re és november 18-19-re hirdették meg. 

Különleges alkalom, ciklusszáró ülésszak lesz a novemberi, mert hat év után befejezi munkáját a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Ezzel összefüggésben az év folyamán általános tisztújítás zajlik majd egyházunkban: egyházmegyei és egyházkerületi tisztségviselőket –  espereseket, püspököket, egyházmegyei és egyházkerületi főgondnokokat –, valamint zsinati küldötteket választunk. A nyáron kezdődő folyamat év végére zárul le egyházmegyei és egyházkerületi szinten, a megválasztott tisztségviselők mandátuma 2021. január 1-én kezdődik. Jövő év elején, a XV. ciklus első két ülésén választják majd meg az új Zsinat tisztségviselőit. 

Mozgó ünnepek 2020-ban:

Március 1. – nagyböjt első vasárnapja

Április 10. – nagypéntek

Április 12. – húsvétvasárnap

Április 13. – húsvéthétfő

Május 21. – mennybemenetel ünnepe

Május 31. – pünkösdvasárnap

Június 1. – pünkösdhétfő

Június 7. – Szentháromság vasárnapja

November 29. – advent első vasárnapja

Feke György

Fotó: Asszonyi Eszter, Dimény András, Kalocsai Richárd, Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.