Elveszi a világ bűnét

2019. április 18., csütörtök

„Ha nemcsak mondod, hogy érted, hanem hiszed is, amit olvasol, feleszmélsz: neked is tenni kell Krisztus példáját követve és tanításait megtartva" – a Generális Konvent elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezetének és intézményének.

„Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" (Jn 1,29)

Húsvétot ünneplő keresztyén testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Mit sem ért az ember ebből a világból, csak elvárja, hogy az Isten teljesítsen. Ebben az öntudati válságban Jézus kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet". Nekünk mondja személyesen, mert tökéletesen ismer. Közben világunkban elvesztik értelmüket a testvér, a rokon, és a jóbarát kifejezések. Kialakul a „nem ismer sem Istent, sem embert" állapot. Magányában a káini lelkületű ember elkeseredik és hangoztatja: itt semmi és senki sem jó, változtatni kell. Ám attól, hogy valakik gonosz hazugságokat szajkóznak, ismételnek sokszor, azokból még nem lesz igazság. Mindent kitalálunk és a másikra mutogatunk, csak azt nem, hogy a hiba bennünk van és nekünk kell változnunk. Pedig épp ezért mutatta és mutatja meg magát nekünk Jézus Krisztus, az Isten élő Fia, és hangzik az ige Keresztelő János által: „Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!" (Jn 1,29)

És ha nemcsak mondod, hogy érted, hanem hiszed is, amit olvasol, feleszmélsz: neked is tenni kell Krisztus példáját követve és tanításait megtartva. Nem várni, hogy mások cselekedjenek, hanem a jót választani, amit a kegyelmes Atya Úristen megmutat és megad neked, a szemed előtt egyértelművé tesz. Légy bizonyságtévő lélek, mert a Krisztus szent keresztje ott áll elmúlás és rom felett. Nekünk pedig nem a rettegés lelke adatott, hanem a bizonyságtevésé, hogy néki énekeljünk dicsőítő Himnuszt: „Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt!" Nem azért mondjuk ezt, mert jobbaknak képzeljük magunkat másoknál, hanem mert a húsvéti igazság az, hogy az Isten szeretete soha el nem fogy. Hisszük, hogy Megváltónk és Szabadítónk minden népet és nemzetet magához hív és áld, mert Ő a fenséges Isten, mert örökösei vagyunk, hiszen a fiúság lelkét adta nekünk kegyelméből.

Jézus Krisztus föltámadott, hogy életünk legyen, teljes életünk igazságban és szeretetben! Ez az Atya akarata, hogy az Övéiként, megváltott gyermekeiként békességben éljünk vele és egymással! Föltámadt, nincs a halottak között, eljött hozzánk, hogy mi is élők legyünk!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

2019 húsvétján

Dr. Szabó István püspök
Veres Sándor főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Kató Béla püspök
Dr. Dézsi Zoltán főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület

Zán Fábián Sándor püspök
Nagy Béla főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház

Halász Béla püspök
Székely Károly főgondnok
Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök
Ábrám Tibor főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Steinbach József püspök
Dr. Huszár Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök
Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Csűry István püspök
Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Fazekas László püspök
Fekete Vince főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Dr. Fekete Károly püspök
Dr. Adorján Gusztáv főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.