Jubileumi konferencia Zürichben

2019. március 28., csütörtök

Ötszáz éves évfordulót ünnepel 2019-ben a zürichi főtemplom, a „Grossmünster” református gyülekezete. Ulrich (Huldrych) Zwingli, a város reformátora ugyanis 1519. január 1-től kezdte el folytatólagosan végig magyarázni Máté evangéliuma igéit, „a megváltó Krisztus történetét” hirdetve. Ettől a prédikációsorozattól számítják Zürich város reformációjának kezdetét.

A jubileumi év rendezvényeinek legutóbbi eseménye a Második Helvét Hitvallás jelentőségéről megtartott konferencia volt március 23-24-én, ahová a svájci résztvevőkön kívül amerikai, ausztriai, hollandiai, németországi, skóciai, valamint erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi küldöttek is érkeztek.

A konferencia központi előadását Achim Detmers, a Németországi Református Szövetség főtitkára tartotta az 1549-ben megkötött Zürichi Egyezményről (Consensus Tigurinus). A Kárpát-medencei magyar reformátusság képviseletében Fekete Károly, Kató Béla és Zán Fábián Sándor püspök oszthatta meg gondolatait. A budapesti Németajkú Református Egyházközséget Balog Zoltán lelkipásztor képviselte, Felvidékről pedig Fazekas László püspök volt jelen. A konferenciát – amelyet Gottfried Locher, a Svájci Református Egyházszövetség elnöke nyitott meg – Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke is köszöntötte.

Az egyháztestek képviselői három kérdést igyekeztek megválaszolni: Milyen szerepet játszik ma egyházuk életében a Második Helvét Hitvallás? Milyen kihívások érték az elmúlt tíz évben az egyházat? Milyen „kincse” van egyházuknak, amit jó példaként mutathatnak be és ajánlhatnak egymásnak? Három részletben összesen tizenkét referátum hangzott el. A kisebb zürichi protestáns közösségek beszámolói között a városban működő magyar protestáns gyülekezet életéről Michna Krisztina lelkipásztor beszélt.

Istentiszteletre készülve: A. Detmers, Chr. Sigrist,C. McMillan, B. A. Sweetin

Március 24-én, böjt harmadik vasárnapján ünnepi istentisztelet zárta a konferenciát a Grossmünsterben. A két igehirdető – Barbara Ann Sweetin skóciai lelkésznő és Kató Béla erdélyi püspök –, igazodva a gyülekezet rendjéhez, Máté evangéliumából választott textus (Mt 19,27-30) alapján hirdette az igét.

forrás: ttre.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.