Elhunyt Bellai Zoltán püspöki főtanácsos

2019. február 15., péntek

Bellai Zoltán kaposvári református lelkipásztort, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosát 2019. február 15-én, pénteken hajnalban szolgálatba küldő Ura hazahívta. Életéért február 23-án, szombaton 11 órától adnak hálát.

„A Dunántúli Református Egyházkerület egész közössége, a Somogyi Református Egyházmegyével és a Kaposvári Református Egyházközséggel, valamint Országos Egyházunkkal és a kárpát-medencei reformátussággal együtt hálát adunk azért a fáradhatatlan, szerteágazó, egyházépítő és egyházvezető szolgálatért, amit Bellai Zoltán református lelkipásztoron keresztül a mi Urunk elvégzett közöttünk. Kedves Igéje testet öltött benne: az Úrban bízók krisztusi ereje nem engedte őt soha lankadni, ezzel az erővel szolgált, ezzel az erővel hordozta a betegséget, ez a megváltó, krisztusi erő tartotta meg őt″ – fogalmazott a Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége.

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézsaiás 40,31)

Bellai Zoltán 1950. május 28-án született Zselickisfaludon. Kaposváron érettségizett, felsőfokú tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián folytatta, ahol 1974-ben szerzett lelkészi oklevelet. 1986-ig a Csurgó-Alsoki református gyülekezetben végzett lelkészi szolgálatot, 1986 óta a Kaposvári Református Egyházközség lelkipásztora volt. Szintén ebben az évben megválasztották a Somogy Megyei Református Egyházmegye esperesévé. 1990-től vezette a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Gazdasági Bizottságát.

Esperessége idején kezdték meg az egykor református csurgói gimnázium visszaigénylését, az 1993-ban újraindult Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium igazgatótanácsának 1993 és 1996, majd 2006 és 2012 között elnöke volt. 1990-ben megválasztották Kaposvár Megyei Jogú Város Képviselőtestülete tagjává, melyben független képviselőként 1991 és 1994 között az Oktatási Bizottság elnöki tisztségét töltötte be.

Vezetésével Kaposváron 1992-ben megalapították a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolát, amely 2000 szeptembere óta gimnáziumként is működik. 1998-tól mint lelkész-igazgató állt az iskola élén, majd az iskola igazgatótanácsának elnöke lett. Kezdeményezésére 2001 tavaszán a gyülekezet megalapította a Csertán Márton Otthont, amely idős emberek gondozását tűzte ki célul. 2004-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetéssel ismerték el munkásságát. Bellai Zoltánról a Kossuth Rádió Református félórájának február 20-i, szerdai adásában is megemlékezünk.

Életéért a kaposvári református templomban 2019. február 23-án, szombaton 11 órakor kezdődő istentiszteleten adnak hálát. (A lelkipásztorokat kérik, hogy palástot, föveget hozzanak és a közeli Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában gyülekezzenek.) A hamvakat Zselickisfaludon, szűk családi körben helyezik el. Koszorúmegváltást hirdettek a kaposvári templom felújítására: 10918001-00000012-90890001

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.