Keresztyén koalíció a rasszizmus ellen

2018. szeptember 25., kedd

Ferenc pápa is fogadta az Egyházak Világtanácsa (EVT) Rómában szervezett ökumenikus tanácskozásán résztvevő egyházvezetőket, csatlakozva a rasszizmus és idegengyűlölet elleni közös keresztyén fellépéshez.

Az „Idegengyűlölet, rasszizmus és populista nacionalizmus a globális migráció összefüggésében” címmel szeptember 18–20. között Rómában tartott nemzetközi tanácskozást a Vatikán Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma, a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa és az Egyházak Világtanácsa közösen szervezte. A konferencián jelen voltak az ENSZ intézményeinek képviselői, valamint az Európa Tanács, keresztény felekezetek és más vallások küldöttei.

Az EVT felekezetek és régiók egyenlő képviseletét szem előtt tartva hívta egybe azt az egyházvezetői szintű tanácskozást, aminek lényege, hogy állást foglaljanak a világszerte egyre erősödő rasszizmus és xenofóbia ellen, valamint konkrét együttműködések keretében fogjanak össze a keresztyén közösségeket is sújtó diszkriminációval szemben. A konferencia résztvevői Olaf Fykse Tveit EVT-főtitkár vezetésével szeptember 20-án találkoztak a pápával.

A katolikus egyház vezetője a konferencia valamennyi résztvevőjét személyesen köszöntötte, miután az egyre növekedő félelem, bizalmatlanság és gyűlölet politikai instrumentalizálásának veszélyre figyelmeztetett. Manapság ismét terjedőben van a félelem,a megvetésés gyűlölet emberek vagy csoportok ellen, akiket etnikai, nemzetiségi vagy vallási hovatartozásuk alapján ítélnek meg, elvitatják a méltóságukat és jogukat arra, hogy a társadalom életének teljes jogú tagjaiként éljenek – hangsúlyozta az egyházfő

Ezek az érzések gyakran az intolerancia, a diszkrimináció vagy a kirekesztés tettleges megnyilvánulásaira ösztönöznek, amelyek súlyosan sértik az érintett személyek méltóságát és alapvető jogait. A politika világában is előfordul, hogy a félelmeket, egyes csoportok nehézségeit eszközként használják fel, és illuzórikus ígéreteket tesznek rövid távú választási érdekek miatt – tette hozzá.

Ferenc pápa ezt követően hangsúlyozta, hogy e jelenségek láttán nem maradhatunk közömbösek. Mindenkinek a saját helyén kell dolgoznia azon, hogy az emberek elidegeníthetetlen méltósága érvényre jusson. A pápa az oktatási intézmények, illetve a sajtó munkatársainak személyes felelősségét is hangsúlyozta abban, hogya nyitottság kultúráját és a sokszínűség kölcsönös tiszteletben tartását előmozdítsák.

„Azok, akik az idegenek iránti bizalmatlanság légkörében gazdasági hasznot húznak ezekből az emberekből – teret adva a rabszolgaság új formáinak –, tartsanak alapos lelkiismeret-vizsgálatot annak tudatában, hogy egy nap Isten előtt kell számot adniuk döntéseikről. Ferenc pápa szerint a vallási vezetőknek is fontos küldetésük van a xenofóbia és a rasszizmus új formáinak terjedése láttán: híveik között népszerűsítsék azokat az etikai alapelveket és értékeket, amelyeket Isten vésett az ember szívébe, és amelyek a „természetes erkölcsi törvényként” ismertek” – olvasható a Magyar Kurír híradásában.

A pápa megerősítette, hogy az egyházaknak világszerte erkölcsi felelőssége, hogy Krisztus szeretetéről tanúskodjanak, valamint az emberiség közös eredetétéről a Teremtő akaratában, ami mindannyiunkat az egy emberi család tagjaivá tesz.

„Tudatában vagyunk a menekülteket és migránsokat érő súlyosbodó idegenellenes és rasszista támadásoknak. Közösen igyekeztünk leírni, elemezni és megérteni a menekülteket és migránsokat sújtó elutasítást, társadalmi kirekesztést, megbélyegzést és kriminalizációt, illetve ennek a hozzáállásnak és beszédmódnak az igazolására felhozott érveket, amelyekkel szerte a világban, még az egyházakon belül is szembesülünk… Az egyházaknak és minden keresztyén embernek személyesen is az a küldetése, hogy hirdesse, minden egyes emberi lény méltó a tiszteletre és védelemre. Az egyházak arra hívattak, hogy a mindennapokban is megéljék a vendégszeretetet… és valamennyien ajándékaik mértékében vegyék ki részüket egy olyan társadalom megerősítésében, amelyik a békére törekszik és a jólétet egyenlő mértékkel méri, miközben elutasítja a diszkrimináció minden formáját.” Részlet a világkonferencia zárónyilatkozatából

Külügyi Iroda

Forrás: www.oikoumene.org; www.magyarkurir.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.