Budapesten a konstantinápolyi pátriárka

2017. augusztus 21., hétfő

Missziói és kulturális központot nyitnának a konstantinápolyi pátriárka fennhatósága alá tartozó magyarországi ortodoxok Budapesten. Ebből az alkalomból érkezett hazánkba I. Bartolomaiosz, aki részt vett az augusztus 19- 20-i egyházi ünnepségeken és a Magyarországi Református Egyház zsinati székházába is ellátogatott.

Az államalapítás előestéjén tartott ökumenikus istentiszteleten

„Ez az épület új fejezetet nyit a konstantinápolyi patriarchátushoz tartozó magyarországi ortodox közösség történetében, és a találkozás, a párbeszéd, a kultúra és a misszió központja lesz" – mondta I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, miután Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap átadta neki a Múzeum utca 11. számú épület kulcsait. A fővárosi ingatlan országgyűlési határozat nyomán került a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátushoz, hogy helyszíne legyen a konstantinápolyi egyház Magyarországi Orthodox Exarchátusa által végzett hitéleti, oktatási és szociális tevékenységeknek.

Görög ortodoxok hazánkban

A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus a jelenlegi tizenöt önálló ortodox egyház egyike, az eredeti öt patriarchátus (Konstantinápoly, Alexandria, Antiochia, Jeruzsálem, Moszkva) egyike, tiszteletbeli elsőséget élvez közöttük. Területe sokkal kisebb, mint eredetileg volt, jelenleg Törökország, Észak-Görögország és néhány földközi-tengeri görög sziget tartozik hozzá. A diaszpórában élő görög közösségek, így a Magyarországon élő görög egyházközségek is a patriarchátus alá tartoznak.

Arszeniosz Kardamakisz metropolita és I. Bartolomaiosz pátriárka

Magyarországon a 2011. évi népszámlálás alkalmával 1701 ember vallotta magát görög ortodox vallásúnak. A Magyarországi Ortodox Exarchátus a 32 bevett egyház egyike, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) tagja. Élén Arszeniosz Kardamakisz ausztriai metropolita, magyarországi és közép-európai exarcha áll, akit Kalota József érseki vikárus képvisel a MEÖT elnökségében. Arszeniosz Kardamakisz 2016 decemberében írt alá együttműködési megállapodást Balog Zoltán miniszterrel közfeladat-ellátásáról, és arról, hogy a patriarchátus létrehoz egy pasztorális, kulturális, missziós központot Budapesten.

Az államalatító királyra emlékeztek

I. Bartolomaiosz Magyarország miniszterelnökének meghívására érkezett három napra Budapestre. Találkozott a magyarországi görög nemzetiség tagjaival, a konstantinápolyi patriarchátus ortodox híveivel, valamint állami és egyházi vezetőkkel, köztük egyházunk képviselőivel is. Szombaton egyházfői áldást mondott a MEÖT által szervezett ökumenikus istentiszteleten a Szilágyi Dezső téri református templomban, majd vasárnap részt vett a Szent Jobb-körmeneten.

Fischl Vilmossal, a MEÖT főtitkárával

„Magyarország soha nem felejti el, hogy mivel tartozik a keleti kereszténységnek, sosem felejti el a kapcsolatot, amely a keleti kereszténységhez köti" – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes emlékeztetve arra, hogy I. Bartolomaiosz 2000-ben kihirdette Szent István király szentként való tiszteletét az ortodox egyházban, így az államalapító a keleti és a nyugati keresztyénség közötti kapcsolattá vált.

Testvéri találkozó

Kíséretével szombat délután a Magyarországi Református Egyház zsinati székházába is ellátogatott, ahol Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Veres Lajos jogtanácsos és Gér András zsinati tanácsos fogadta. A testvéri hangulatban zajló találkozón a pátriárka kifejtette, mennyire fontos számára az ökumenikus párbeszéd a keresztyének között, emellett hangsúlyozta az iszlám és a zsidó vallással folytatott párbeszéd fontosságát is.

Bogárdi Szabó Istvánnal az ökumenikus istentisztelet után

A dunamelléki püspök is hangsúlyozta a református egyház elkötelezettségét az ökumené és a párbeszéd iránt, példaként említve, hogy a református egyház számára fontosak az ökumenikus zsinatok és az óegyház atyáinak tanításai. Emellett felidézte, hogy amikor a Heidelbergi Kátét kiadták, akkor Konstantinápolyból Európában tanuló diákok egyes részeit lefordították görögre és elvitték magukkal haza, hogy tanulmányozzák azt. Meg is ajándékozta a pátriárkát a káté ötnyelvű díszkiadásának egy példányával.

Mivel az új központ helyszíne nincs messze a Károli-egyetem bölcsészkarától, a Kálvin téri templomtól és a Ráday utcai kerületi székháztól, így nem csak képletesen, hanem ténylegesen is jó szomszédok lehetünk – ennek jegyében a két fél a közel háromnegyed órás találkozó végén megegyezett abban, hogy folytatódni fognak a látogatások.

reformatus.hu, MTI
Fotó: Asszonyi Eszter

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.