Közeledik a határidő

2017. március 17., péntek

„Az iskolai beiratkozáskor kell nyilatkozni arról is, ha egy gyermek hittanra szeretne járni az etika helyett. Ilyen nyilatkozatot azonban elég egyszer tenni" – hívja fel a figyelmet Papp Kornél, a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője. A hittankönyvek továbbra is ingyenesek maradnak a diákoknak.

A leendő elsős diákok szüleinek meddig kell jelezni, ha azt szeretnék, hogy gyermekeik hitoktatásra járhassanak egy állami iskolában?

A következő, 2017–18-as tanévre a beiratkozás időpontja idén április 20-án és 21-én lesz. A beiratkozáskor a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az etikaórákon vagy valamely felekezet hittanóráin vesz-e majd részt a gyermekük. A döntésben a lelkipásztorok is segíthetnek, hiszen a beiskolázási szülői értekezletre őket is meghívják, ahol bemutatják a foglalkozásokat, és válaszolnak a kérdésekre. A nyilatkozatot tehát a beiratkozáskor kell megtenni, így ekkor kell jelezni azt is, ha a gyermekünket a református hit- és erkölcstan órára szeretnénk járatni.

Református hittan
Oldalunkon elérhetőek az informálódást, tájékoztatást szolgáló segédanyagok. 

Meddig érvényes a nyilatkozat?

Visszavonásig. Tekintettel arra, hogy a kötelező etikaoktatást és a helyette választható felekezeti hit- és erkölcstanoktatást 2013-ban az első és az ötödik évfolyamon vezették be felmenő rendszerben, mára minden osztályban vannak etika- és hittanórák, így elég első osztályban nyilatkozni. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert sajnos több olyan intézménnyel találkoztunk, ahol gyakorlat volt, hogy később újranyilatkoztatták a szülőket, és aki nem nyilatkozott újra, azt etikacsoportba tették. Ez szabályellenes volt, erről már minisztériumi állásfoglalást is kaptunk. A tapasztalatunk az, hogy ezzel az alacsony létszámú etikacsoportokat akarták megnövelni. Kérjük a szülőket, ha ilyen újranyilatkoztatást tapasztalnak, jelezzék a lelkipásztoroknak, akik megteszik a szükséges lépéseket. Ha az intézményben nem szüntethető meg ez a rossz gyakorlat, akkor a tankerületi igazgatót kell értesíteni.

Ha valaki mégis váltani szeretne, mi a teendője?

Minden tanévben május 20-ig lehet nyilatkozni arról, hogy a jövő tanévtől melyik felekezet hittanórájára – vagy etikaórára – szeretne járni a tanuló.

Miért érdemes a református hittanórát választani?

Ha a szülő azt szeretné, hogy gyermeke valós, komoly ismeretanyagot szerezzen, amely megerősíti a tanuló értékrendjét is, akkor javasoljuk, válasszák a református hit- és erkölcstanórát, mert itt garantált minőséget fog kapni a gyermek. Etikát már hatvanórás továbbképzéssel is lehet oktatni, míg a református lelkészek hat évet, a hittanoktatók a képzési formától függően négy-öt évet készülnek hivatásukra.

Egy statisztika szerint az állami iskolákban hittanra járó gyerekek harminc százaléka nem tartozik az egyházhoz. Őket hogyan lehet bevonni a gyülekezetekbe?

Ahhoz, hogy ezeket a családokat be tudjuk vinni a gyülekezeteinkbe, befogadó közösségek kellenek. Ez például azt is jelenti, hogyha új család jön a templomba, senki se háborodjon fel azon, ha beülnek a jól megszokott helyére.

Ingyenes marad a hittankönyv
A református egyház továbbra is minden tanulónak ingyenesen biztosítja a hit- és erkölcstanórára szükséges taneszközöket. Az ál­lam az első és második évfolyamon kivonja a tankönyveket a tartós tankönyv köréből. – Ezt mi is meg fogjuk tenni a hittankönyvekkel, ami azt jelenti, hogy ezeket a könyveket meg is tarthatják a gyerekek, idén az első évfolyamosok, jövőre a másodikosok. A fölsőbb osztályokban a tankönyvek továbbra is az egyházközségek kezelésében állnak, míg a munkafüzetek a tanulóknál maradnak – tudtuk meg Papp Kornéltól.

Hegedűs Márk, fotó: Vargosz

Az interjú megjelent a Reformátusok Lapja 2017. március 19-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.