Kettős évforduló Koreában

2015. október 07., szerda

Századik zsinatát tartotta a Koreai Presbiteriánus Egyház és a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza is szeptemberben. A két jubileumi eseményen egyházunkat Vad Zsigmond lelkipásztor, a Zsinat Külügyi és Ökumenikus Bizottságának elnöke képviselte.

A jubileumi tanácskozásokat a két egyház által közösen szervezett teológiai fórum előzte meg. Az egyháztörténeti jelentőségű konferencia Északkelet-Ázsia békéjének kilátásait vizsgálta ökumenikus szemszögből. Ez az év nemcsak a két egyház zsinata szempontjából jubileumi esztendő, hanem a koreai, sőt az északkelet-ázsiai emberek számára is jelentős: 2015-ben a kelet-ázsiai országok felszabadulásuk és függetlenségük hetvenedik évfordulóját ünneplik. Az évforduló meglehetősen kétértelmű, ugyanis a Koreai-félsziget 1945-ben két részre szakadt. A megosztottság háborúhoz vezetett, amely több millió áldozatot követelt és hosszú távon fenntartotta a hidegháborús rendszer logikáját. Mindez hetven éven át a szabadság beteljesületlen álmát jelentette a koreai emberek számára, akik ma is gyógyulásra, megbékélésre és békés újraegyesítésre vágynak.

A kettős évforduló történelmi távlatának és tapasztalatának fényében együtt tanácskozó két egyház meghívására ötvennél is több országból érkeztek képviselők, közöttük a Református Egyházak Világközösségének elnöke és főtitkára, valamint az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának moderátora. Az ünnepi istentiszteleten az egyházak mellett az állam is a legmagasabb szinten képviseltette magát.

A plenáris előadások és a csoportbeszélgetések során megfogalmazódott: Isten békessége olyan, mint egy zarándokút. Ezen az úton a viszontagságok és azok értelme csak távlatokból és visszatekintve érthetők meg.

Kiemelt témája volt a fórumnak Észak- és Dél-Korea egyesülésének a kérdése. Az északkelet-ázsiai békefolyamatban ez az egyesítés kulcsfontosságú, csak ezután lehet reménykedni és törekedni az igazságosság és a béke kiteljesítésére. A két nagy presbiteriánus egyház tudatosan készül erre a pillanatra: már most misszionáriusokat képeznek ki, akik majd szolgálatba állhatnak, amikor szükséges.

A fórum végén a két egyház közös nyilatkozatot adott ki, amelynek vezérigéje, az Ef 2,14 megerősítette az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésének üzenetét: „Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést.” Az újonnan megválasztott egyházi tisztségviselők hálájukat fejezték ki a külföldi testvérkapcsolatokért, arra kérve a testvéregyházakat, hogy az Észak- és Dél-Korea újraegyesítését szorgalmazó nemzetközi konzultációkon továbbra is vegyenek részt, és hordozzák imádságban ügyüket.

Az igazságosság és a béke szempontjából megkerülhetetlen téma volt a migráció kérdése. Egyes nyugati egyházak képviselőinek a magyarországi migrációs politikát illető kritikájával szemben a jelenlévők a Magyarországi Református Egyház menekültmissziós szolgálatával és a Magyar Református Szeretetszolgálat segítő akcióival ismerkedhettek meg.

A Koreai Presbiteriánus Egyház szervezésében külön fórumra is sor került a két Korea egyesítésének témakörében. Az alkalom rendkívüli, a demarkációs vonal mentén, a demilitarizált övezetben szervezett istentisztelettel zárult.

A testvéregyházak küldöttségéhez tartozó lelkipásztorok a szöuli gyülekezetekben istentiszteleteken szolgáltak. Vad Zsigmond Kyungdong gyülekezetében, Park Jeong Hwa lelkipásztor meghívására, két vasárnapi istentisztelet tartott.

Munkatársunktól

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2015. október 11-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.