„Korszakhatárhoz érkeztünk”

2014. december 03., szerda

„Reménykedünk a pozitív fejleményekben, de pillanatnyilag azt tudjuk tenni, hogy közfeladatot nem finanszírozunk hitéleti célokra szánt forrásból" – mondta Bölcskei Gusztáv püspök a december 4-i Zsinati Tanács ülését megnyitó beszédében. A jövő évi egyházi költségvetés hitéleti célokra fordítható összege várhatóan több mint húsz százalékkal lesz alacsonyabb a tavalyinál, ez érzékenyen érinti számos egyházi intézmény, program finanszírozását.

„Korszakhatárhoz érkeztünk" – elnöki bevezetőjében Bölcskei Gusztáv arra utalt, hogy az Elnökségi Tanács és a Zsinati Gazdasági Bizottság konszenzusos javaslata alapján egy olyan költségvetéstervezet került a Zsinati Tanács elé, mely struktúrájában és számaiban is lényegesen eltér a korábbi években megszokottól. Ennek okát a Zsinat lelkészi elnöke abban látja, hogy az elmúlt évek próbálkozásai ellenére sem sikerült az állammal megegyezni az egyházfinanszírozás jelenlegi, hosszú távon fenntarthatatlan rendszerének átalakításáról.

„Hálásak vagyunk a kiemelt támogatásokért, de azok nem váltják ki a működtetési költségeinket" – mondta Bölcskei Gusztáv. A csökkenő egyháztagság miatt – a felajánlások számának, illetve a felajánlott összeg növekedése ellenére is –, évről évre csökken a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából befolyó támogatás.

A Zsinat lelkészi elnöke arról beszélt, hogy bár a látszat az, hogy a jobboldali kormány ott kedvez stratégiai partnereinek, az egyházaknak, ahol csak tud, valójában nagyon nehézkesen és akadozva zajlanak az egyeztetések a stratégiai partnerek között. „Jelzéseinket időben nem vették figyelembe, javaslatainkra érdemben nem reagáltak, csak átmeneti megoldások születtek." Cseh Tamás és Csengey Dénes egyik dalából idézve jellemezte a helyzetet: „Hát mit gondoljak egy olyan helyzetről, amiben a barátaim csak azt tudják ígérni, amivel az ellenségeim fenyegetnek?"

Idén az előző kormányzati ciklushoz képest pozitív változások álltak be az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős államtitkársággal való kapcsolattartásban, de a helyzet nem sokat javult. Sikerült megnyugtatóan rendezni például az egyházi szakképzés helyzetét, de még mindig túl alacsony az oktatási működési költségek támogatása, s nem oldódott meg a tankönyvkiszállítás kérdése sem. „A rendszerszerű munka iránti kéréseink visszhang és érdemi válasz nélkül maradtak."

Idén sem sikerült az egyházfinanszírozás rövid és középtávú problémáiról beszélni – mondta a püspök, pedig év elején megállapodtak, hogy törvényi megoldás fog születni. „Ez nem történt meg, így a jövő évi egyházfinanszírozás valószínűleg a 2012-es szintre esik vissza."

Évről évre nő az államtól átvállalt közfeladatok költségének összege a közegyházi költségvetésben, míg a szabadon felhasználható források aránya egyre csökken. A jelenleg a parlamentben tárgyalt (várhatóan csak december 17-én elfogadásra kerülő) állami költségvetéstervezet szerint az MRE a tervezettnél 425 millió forinttal kap kevesebbet hitéleti célú kiadásokra. A csökkenő betéti kamatokat figyelembe véve a jövő évi egyházi költségvetés több mint húsz százalékkal lesz alacsonyabb, 516 millió forinttal lesz kevesebb a vártnál.

„Részünkről felelőtlenség lenne nem abból kiindulni, ami most van. Reménykedünk a pozitív fejleményekben, de pillanatnyilag azt tudjuk tenni, hogy közfeladatot nem finanszírozunk hitéleti célokra szánt forrásból." Ebből kifolyólag a Zsinati Tanács elé benyújtott költségvetéstervezet nem számol számos oktatási intézmény (pl. Református Pedagógiai Intézet, EGYMI) hitéleti alapból való finanszírozásával, másokét pedig jelentősen csökkenti (Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Bethesda Gyermekkórház, Református Missziói Központ, Reformátusok Lapja).

A beérkezett igények hatvanhat százalékát tudja csak finanszírozni a tervezett költségvetés, így nem jutna közegyházi forráshoz például a jövő évi Csillagpont, a tervezett családos találkozó, az énekeskönyvi bizottság, az Igazság és Élet című folyóirat, az Evangéliumi Színház, a Protestáns Újságírók Szövetsége, a Református Zenei Fesztivál, a tábori lelkészség, valamint a Confessio című folyóirat sem.

Bölcskei Gusztáv szerint az egyháznak is át kell gondolni a rendelkezésre álló források igazságos elosztását. „Az új zsinat megnézheti, milyen belső egyházi források szabadíthatók fel az egyház különböző szintjeiről. Ehhez viszont szolidárisabb mentalitás szükséges."

A püspök beszédében kitért a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítására is, javaslatára a Zsinati Tanács nyilatkozatot fogadott el, melyben kiállt az Erdélyi Református Egyházkerület mellett.

Feke György

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.