Káté-fordítás, június 4., elmélyülő egység

2012. június 20., címkék: magyar református egyház, generális konvent, összefoglaló

Az idén négyszázéves dunántúli egyházkerület adott otthont a Generális Konvent plenáris ülésének június 19-20-án. A szombathelyi tanácskozáson a Kárpát-medencei egy egység működtetésének teendői mellett nagyobb horderejű témák is szerepeltek. Körmenden pedig istentisztelettel ünnepelték a dunántúli évfordulót. Összefoglaló.

A Nemzeti Összetartozás Napja is a jeles napok között

2012. június 19., címkék: nemzeti összetartozás napja, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, generális konvent

Június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját is felvette jeles napjai sorába a Magyar Református Egyház.

Közös Zsinatot tartanak 2013-ban a Kárpát-medence reformátusai

2012. június 18., címkék: magyar református egyház, generális konvent elnöksége, generális konvent

A közös alkotmány elmúlt három évéről, a református egység ünnepének kiértékeléséről és többek között költségvetési kérdésekről tárgyalt a Generális Konvent plenáris ülése előtt a testület elnöksége Szombathelyen, június 18-án. Az ülés elején a levezető elnök, Steinbach József dunántúli püspök olvasta fel az aznapi újszövetségi igeszakaszt, a 2Kor 10,12–18 verseit.

Az ajtó befelé nyílik

2012. június 08., címkék: magyar református egyház, börtönmisszió

Néhány éve még fegyvert fordított bárki ellen, most pedig bizonyságot tesz hitéről. Válhat valódivá a kőszív?

Kicsinységünk és a feladat

2012. május 24., címkék: zsinat, magyar református egyház, xiii. zsinati ciklus 10. ülés

A XIII. zsinat tizedik ülése Simonfi Sándor esperes áhítatával kezdődött, melynek kulcsmondatai: „légy bátor és erős", és „tegyetek tanítványokká minden népeket".

A legfőbb ok az evangélium

2012. május 21., címkék: magyar református egyház, bogárdi szabó istván, szabó istván püspök, magyar református egység napja

„Miért vagyunk ma együtt?" – tette fel a kérdést május 20-án, a magyar református egység napján elmondott igehirdetésében Szabó István dunamelléki püspök a budapesti Kálvin téri templomban megtartott ünnepi istentiszteleten.

Közös zsinatot terveznek 2013-ra a Kárpát-medencei református egyházak

2012. április 23., címkék: heidelbergi káté, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, generális konvent

A Generális Konvent (GK) júniusi plenáris ülésének előkészítése, a Közoktatási Alaphoz beérkezett pályázatok elbírálása és a Heidelbergi Káté készülő fordítása is a napirenden szerepelt a GK Elnökségének legutóbbi, Beregszászon tartott ülésén.

Református Egység ünnepe kultúrával, szolidaritással

2012. április 22., címkék: szeretethíd, magyar református egyház, Szeretethíd, református zenei fesztivál, református egység napja

Idén a Református Egység napja alkalmából, melyet minden évben a május 22-éhez legközelebb eső hétvégén ünnepel meg egyházunk, első ízben csatlakozik a Szeretethíd program mellé a Református Zenei Fesztivál is. Mindkét alkalom azt kívánja megerősíteni, hogy a reformátusok egyek az egész Kárpát-medencében.

Imanap az európai romákért

2012. április 10., címkék: magyar református egyház, cigánymisszió, romák világnapja, baracska, imanap az európai romákért

Idén április 12-én a baracskai börtönben rendezik meg az ökumenikus imanapot, ahol a református egyház több képviselője is részt vesz.

Drogos sztorik a drogos társadalomnak

2012. április 11., címkék: kimm, kálvin kiadó, magyar református egyház, drogmisszió, drog

Különleges, huszonöt egykori drogfüggő önvallomását közreadó könyvet jelentetett meg a Kálvin Kiadó. A betegek a negyedszázados fennállását ünneplő MRE KIMM Drogterápiás Otthonában szabadultak.

Sok pénz és jó teológia

2012. március 26., címkék: református világközösség (rev), európai egyházak konferenciája (cec), egyházak világtanácsa (evt), magyar református egyház

Református egyházak vezetői tanácskoztak Bécsben, a fő téma, a tábori lelkészség mellett a református világközösség gazdálkodásának helyretétele és a kelet-európai szórványközösségek is szóba kerültek.

A PC USA missziós munkatársai Magyarországra látogattak

2011. május 18., címkék: kárpátaljai református, amerikai presbiteriánusok (pcusa), magyar református egyház, találkozó

Az Amerikai Presbiteriánus Egyház – Presbyterian Church of USA – 10.000 gyülekezete mintegy 2,5 millió tagot számlál. Világmissziós irodájának munkatársai a napokban Kárpátaljára és Magyarországra látogattak a testvéregyházi kapcsolatok mélyítése és missziós hálózatuk további kiépítése céljából.

A Kárpát-medencei reformátusság is készül a népszámlálásra

2011. április 15., címkék: népszámlálás, református egység napja, hatodik református világtalálkozó, magyar református egyház, horvátországi reformátusok

A Református Egység Napja ünnepi előkészítése volt a Generális Konvent Elnöksége csütörtökön és pénteken zajló tanácskozásának fő témája. A felvidéki Deregnyőn ülésező testület határozott arról is, hogy levélben fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Kárpát-medencei magyar reformátusságot érintő kérdések megvitatását kezdeményezve.

Megindult a közös gondolkodás a liturgia megújításáról

2011. március 08., címkék: liturgiai bizottság (konvent), magyar református egyház, liturgiai megújulás

A Generális Konvent Liturgiai Bizottsága megkezdte az istentiszteleti megújulás alapelveihez beérkezett vélemények feldolgozását és a további konzultációk mellett május 31-ig várják az újabb hozzászólásokat.

Rimaszombatban tanácskozott a Generális Konvent Operatív Testülete

2011. március 08., címkék: magyar református egyház, hatodik református világtalálkozó, generális konvent elnöksége

A hétfői megbeszélésen - amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodájának is helyt adó felvidéki városban zajlott - egyebek mellett a református egység létrejöttének május 22-i évfordulójához kapcsolódó eseményekről, a református világtalálkozó programjairól és a Generális Konvent júniusra tervezett plenáris ülésének előkészítéséről folyt egyeztetés.

Mályiban találkozott a Generális Konvent ügyvivő testülete

2011. február 27., címkék: magyar református egyház, mályi, generális konvent elnöksége, szlovákiai reformátusok (szrke), Hírek

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lehetséges csatlakozása is szerepelt a Magyar Református Egyház részegyházainak püspökeit és főgondnokait tömörítő testület ülésének napirendjén.

Hajó az ifjúsági munka

2011. február 25., címkék: generális konvent, magyar református egyház, ifjúság, Hírek

Harmadik alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek képviselői, hogy közös ügyeikről egyeztessenek, és folytassák a Generális Konvent ifjúsági bizottságának hat éven át szünetelő munkáját.

Várom az Urat, várja a lelkem

2010. december 20., címkék: karácsony, magyar református egyház, körlevél

Az 130. Zsoltár verseire építve fogalmazták meg az egységes Magyar Református Egyház vezetői a Kárpát-medence reformátusságához intézett körlevelüket, amely az ünnep előtt valamennyi gyülekezethez eljutott. "Karácsonykor Isten örök szeretete öltött testet Jézus Krisztusban...Jézus Krisztus azért jött, hogy kiterjessze Isten szeretetét a bűnben veszteglő emberre. Karácsony örömhíre egyértelmű és világos: Isten azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és reménytelen, azt ő isteni hatalmával megújítsa" - fogalmazza meg a levél az ünnep legfőbb üzenetét.

Kolozsváron találkoztak a református egyházvezetők

2010. november 16., címkék: bethlen kata diakóniai központ, magyar református egyház, generális konvent elnöksége, reformátusok lapja, világtalálkozó, kálvincsillag

A GK Elnöksége költségvetési kérdésekről, a 2011-es református világtalálkozóról és a Kálvincsillagról is tanácskozott a Bethlen Kata Diakóniai Központban.  

Megtartották a zsinatot a Délvidéken

2010. november 05., címkék: Háttér, hallgató imre, magyar református egyház, szerbiai reformátusok (szrke), egyházi választások, generális konvent, Délvidék, csete szemesi istván, zsinat

Kiírta az egyházi választásokat és az egységes Magyar Református Egyház alkotmányát is ratifikálta a szerbiai Református Keresztyén Egyház (RKE) október 30-án megtartott zsinata. A személyeskedésektől sem mentes tanácskozást a helyi egyházvezetés annak ellenére hívta össze, hogy a Generális Konvent elnöksége október 22-én a zsinat elhalasztásának megfontolására kérte a szerbiai reformátusokat, és egyúttal felajánlotta segítségét ahhoz, hogy a kialakult helyzetre a Kárpát-medencei reformátusság testvéri közvetítésével találják meg a békés megoldást a felek.

Istent keresem

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink