Felhívás október utolsó vasárnapi perselypénz felajánlására

2016. október 15., címkék: országos perselypénz, körlevél

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi egyházközsége részére.

Körlevél a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alapról

2016. október 15., címkék: lelkészsegélyezési alap, körlevél

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi lelkipásztora részére a Kárpátaljai Református Nyugdíjas Lelkész-segélyezési Alap javára lehetséges adakozásról.

Erőt kaptok és tanúim lesztek

2016. május 13., címkék: generális konvent elnöksége (gke), körlevél, pünkösd

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Felhívás testvérkapcsolatok létesítésére

2016. április 14., címkék: testvérgyülekezetek, kató béla, körlevél, református egység napja

Körlevélben fordult Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Magyar Református Egyház gyülekezeteihez és intézményeihez.

Húsvéti körlevél

2016. március 24., címkék: húsvét, generális konvent elnöksége (gke), körlevél

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A Generális Konvent Elnökségének karácsonyi körlevele

2015. december 17., címkék: karácsony 2015, körlevél, generális konvent elnöksége (gke), karácsony

Körlevél a Magyar Református Egyház valamennyi gyülekezetének és intézményének.

Lehetőség kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazására

2015. november 13., címkék: kulturális közfoglalkoztatás, körlevél

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Közfoglalkoztatási Programja keretében lehetőség van arra, hogy egyházközségeink illetve egyházi fenntartású intézményeink kulturális tevékenységeik gondozására és fejlesztésére megfelelő munkatársat foglalkoztathassanak. A zsinati tanácsos körlevele.

Az EVT pünkösdi üzenete

2015. május 22., címkék: pünkösd, körlevél, pünkösd 2015, egyházak világtanácsa (evt)

Az Egyházak Világtanácsának (EVT) elnökei közös üzenetben fordultak a szervezet 345 tagegyházához, arra hívva őket, hogy együtt imádkozzanak a békéért.

Vegyétek a Lélek ajándékát!

2015. május 20., címkék: pünkösd 2015, körlevél, pünkösd

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Imádság a háborús területek békéjéért

2015. március 27., címkék: egyházak világtanácsa (evt), virágvasárnap, körlevél, keresztényüldözés, böjt, imádság

Virágvasárnap az Egyházak Világtanácsa (EVT) imádságra hívja tagegyházait azokért, akik a közel-keleti háborúkban érintettek, különösen Irakban, Szíriában, Líbiában és Egyiptomban. A böjti imádságos időszakban a reménytelenség helyébe léphet a reménység, és ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy jobban figyeljünk a kisebbségi csoportok sebezhetőségére és arra a veszélyre, amely a régió társadalmi sokszínűségének eltűnésével fenyeget. Olav Fykse Tveit főtitkár március 24-i levelében megszólítja az EVT tagegyházait.

Karácsonyi körlevél

2014. december 26., címkék: generális konvent elnöksége (gke), körlevél, karácsony 2014

Körlevél a Magyar Református Egyház valamennyi gyülekezetének és intézményének.

Tegyünk bizonyságot győzelmes hitünkről!

2014. július 01., címkék: hetedik református világtalálkozó, sepsiszentgyörgy, körlevél, világtalálkozó, kató béla

„A mi református egyházunknak szükségét kell éreznie, hogy éppen ma és mostani körülmények között, egy új évezred küszöbén tegyen bizonyságot a székelyföldi és az erdélyi nagy nyilvánosság előtt győzedelmes hitéről" – Kató Béla püspök és Markó Gábor főgondnok levele a világtalálkozó sepsiszentgyörgyi rendezvénye előtt.

Ő él, és minket éltet

2014. április 16., címkék: húsvét 2014, generális konvent elnöksége (gke), körlevél, húsvéti körlevél

Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Bibliavasárnapi körlevél

2014. február 28., címkék: magyar bibliatársulat, körlevél, bibliavasárnap

A Magyar Bibliatársulat levélben fordult a gyülekezetekhez Bibliavasárnap előtt, amikor a perselypénz a bibliagondozás feladatainak támogatására gyűlik majd a templomokban.

Körlevél az október végi perselypénzről

2013. október 11., címkék: országos perselypénz, debrecen-lencztelep, körlevél

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége körlevélben fordult a gyülekezetekhez: az idei október végi perselypénzt a Debrecen-lencztelepi templom építésére fordítják.

Éden után kiált a Föld

2013. március 29., címkék: húsvét 2013, királyhágómelléki egyházkerület, körlevél, csűry istván

Csűry István királyhágómelléki református püspök ünnepi pásztorlevele.

Isten azonosult szenvedéseinkkel

2013. március 29., címkék: setri nyomi, húsvét 2013, körlevél, református világközösség (rev)

Setri Nyomi, a REV főtitkárának nagypénteki és húsvéti üzenete.

Ti vagytok erre a tanúk

2013. március 25., címkék: húsvét 2013, körlevél, zsinati elnökség

„A feltámadt Jézus, ezt a diadalt és dicsőséget nem viszi magával a mennybe, új szövetségként felajánlja a tanítványoknak. Az Isten munkája által megszülető 'új örömbe' vetett hit itt marad ebben a világban. Ti vagytok erre a tanúk – mondja Jézus.  Isten úgy döntött, hogy a feltámadt Krisztus igazságát és dicsőségét általunk hirdeti ebben a világban. Tanúságtevői, tanúi, Kálvin szavaival, munkatársai lehetünk az Ő kegyelmének. Tanú vagy. Keresztyén voltunk azonos tanú voltunkkal" – áll az MRE Elnökségének idei húsvéti körlevelében, amelyet alább teljes terjedelmében közzé teszünk.

Húsvét előtt

2013. március 25., címkék: zsinati elnökség, húsvét, körlevél, húsvét 2013, ejb

Az ünnep kapcsán körlevélben fordult valamennyi gyülekezethez és intézményhez az MRE Elnöksége, egyúttal az egyház közösség előtt álló feladatokról is tájékoztatást adva. Így az MRE valamennyi gyülekezetéhez megismerheti a Jövőkép-bizottság munkáját, az állami iskolákban bevezetendő hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos fejleményeket, így is bekapcsolódhat a Szeretethíd előkészületeibe, valamint megismerheti az idei Csillagpont, a 2013-as egyszázalékos kampány plakátjait.

Hit- és erkölcstanoktatásról lelkipásztoroknak

2013. február 20., címkék: körlevél, kötelező hit- és erkölcstan

Az alábbiakban a lelkipásztorok számára közlünk tájékoztatást a 2013. év szeptemberétől az általános iskolákban induló, kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás bevezetésére való felkészülés újabb fejleményeiről.

Istent keresem

2Móz 7,1–25

„…olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten volnál…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink