Imaéjjel 2019

Szeretettel köszöntünk a Zsinati Ifjúsági Iroda nevében!

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2019. október 25-én éjjel, péntekről szombatra virradóra újra Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelen lehetünk együtt.

Az alkalom célja, hogy mindannyian – saját ifjúsági közösségünkön belül – élhessük meg az egységet azzal, hogy gyülekezetünk, ifink keretein belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozunk, beszélgetünk, dicsőítünk, s így több ezer fiatallal, de elsősorban a minket összekötő Istennel vállaljunk közösséget.

Az alkalmat bárki megszervezheti, bekapcsolódhat szervezőként, illetve résztvevőként a közelében lévő gyülekezetben. Nagyon örülünk minden csatlakozó közösségnek, s hogy minél több helyszínen, egységesen megvalósulhasson az esemény, ezért az ajánlott programot, segédanyagokat mi biztosítjuk. Így az egyes alkalmak szervezőinek „csak" a helyszínről és társaságról kell gondoskodni.

Kérünk, hogy amennyiben tudsz és szeretnél közösségedben szervezőként részt venni az Imaéjjelen, töltsd ki ezt az űrlapot, hogy számon tarthassunk Téged és a csoportodat, s ezáltal akár összeköthessünk más Imaéjjel szervezőkkel is. Ha kérdésed van az eseménnyel kapcsolatban, írj nekünk e-mailt az ifjusag@reformatus.hu címre. 


A regisztráció határideje: 2019. október 23. (szerda reggel)

Az idei év témája a megbocsátás. Bár nehéz, de annál fontosabb téma, és talán a mindennapok egyik legnagyobb kihívása – keresztyénként is –, melyben rengeteg a kérdés, a kétely, a tanácstalanság: „Miért bocsássunk meg? Kinek és hogyan? Kire, és miért haragszol? Mivel szoktak megbántani, és te mivel bántasz meg másokat? Tanulható-e a megbocsátás?" És mit mond erről a Biblia? Isten tényleg megbocsát nekünk?

Csűry István királyhágómelléki püspök gondolatai

 

Steinbach József dunántúli püspök gondolatai

 

Fazekas László felvidéki püspök gondolatai


 

 

2017

Feltöltő imádság

Van, akinek elég ehhez egy könyv és egy kanapé, van azonban, akinek egy végigénekelt, végigtáncolt éjszakára van szüksége a feltöltődéshez. Ez a sokszínűség jelent meg a hetedik Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjelen, különösen is a Zsinati Ifjúsági Iroda és a Sófár mozgalom közös dicsőítő estjén október 27-én a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban, amelyen közel kétszázan vettek részt.


Nagyobb bátorsággal és többet keressünk Téged!

Péntek este. Csapatosan vonulnak le fiatalok a metró aluljáróba. A lányok kifestve, jókedvűek, cigarettával a kezükben, folyamatosan csetelnek okosmobiljaikon. Ismét egy bulizós este. Egy megállóval innen mintha nem is a világváros forgatagában járnék. Az elnéptelenedett Salétrom utcában csend, fény árad ki a református templom ajtaján, imaéjjelt tartanak. 

Segédanyagok

 

2016

Kárpát-medencei református püspökök köszöntői

Csáti Szabó Lajos horvátországi, Csűry István királyhágómelléki, Fazekas László szlovákiai, Fekete Károly tiszántúli, Steinbach József dunántúli és Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök gondolatai az imádságról.

 

Segédanyagok

 

Idén a kolozsvári teológusok dolgozzák ki az este menetét. Az ajánlott programot, segédanyagokat és a letölthető plakátot itt találjátok:

 

 

Beszámolók

Imádkozz, hatsz – egy éjszaka a Menny kapuja előtt

Újabb beszámoló az imaéjjel kárpátaljai programjáról.

A megismerés útja

„Az imádságban Isten szavára szóval válaszolunk” – fogalmazott Bacskai Bálint, a Józsefvárosi Református Egyházközség lelkipásztora a Kárpát-medencei református ifjúsági imaéjjelen.

Imádkozzatok és buzgón kérjetek!

Kárpátaljai beszámoló az idei imaéjjelről.

2013

Kicsoda vagyok én? 

Csűry István királyhágómelléki püspök köszöntője.

 

Programtervezet

Az éjszakai virrasztáshoz a szervezők egy szabadon átalakítható, személyre szabható programtervezetet is készítettek.

 

Gondolatok az imádságról

Az ima helye az életünkben.

 

Identitás? (!)

Krisztushoz tartozásunk az igazi identitásunk. 

2012

Reformáld meg az imádat!

Sokat beszélünk az ima fontosságáról, de meg is éljük azt? Egyáltalán mit jelent imádkozni?

Lendületet ad

Száz fiatal imádkozott a keresztyének egységéért, Magyarországért, s a fővárosban tanuló egyetemisták megtéréséért az idei imaéjjelen.

Imaéjjel Kárpátalján - videó

Szoktunk imádkozni. De ez még nem jelenti azt, hogy tudunk is imádkozni, értjük a lényegét.

Igazi közösségben Tenkén

Az idei évben a Királyhágómelléki Egyházkerületben a Bihari Egyházmegyében tartottuk a kárpát-medencei imaéjjelt.

 

 

Segédanyagok:

• elmélkedések

• forgatókönyvek

• grafikai anyagok

 

A szakmai anyag kidolgozását köszönjük a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek (KRISZ), akik fáradhatatlanul végzik szolgálatukat a kárpátaljai ifjúság között. A szervezetről bővebb információ HONLAPJUKON érhető el.


Az alkalmon lehetőség nyílik utánajárni, közösségben megvitatni, megtapasztalni, hogy mi a szerepe az életünkben a bűnbánatnak, a bocsánatkérésnek és a kegyelemnek. Bízunk benne, hogy a téma közelebb viszi az együtt imádkozókat, elcsendesedőket ahhoz, hogy megbékélhessenek magukkal, egymással, és közelebb kerüljenek a mi Urunkhoz is, aki megbocsátó kegyelmét adta nekünk Krisztusban.

Istentől megáldott, szeretetben és őszinteséggel eltöltött órákat kívánunk!

Szeretettel
a Zsinati Ifjúsági Iroda munkatársai

2018

Az idei év témája a család, mely amellett, hogy fontos szerepet játszik személyes életünkben, jelentős alapegysége gyülekezeteinknek, társadalmunknak is, ezért pótolhatatlan szerepe van az élet minden területén. Fontosnak tartjuk, hogy tudatosan és rendszeresen vigyük Isten elé a családokat, azok minden tagját, a bennük lakó békességet és egységet, melyre elhívott minket – családon belül is – a mi Urunk. Ebben szeretnénk az idei programmal segítségére lenni a csatlakozó közösségeknek.

 

Ebben segítenek segédanyagaink:

 

Püspöki gondolatok az imaéjjelre készülve:

2015

2015-ben a pápai teológusok dolgozzák ki az imaéjjel menetét.

 

Ajánlott program

 

Akik az imaéjjelen részt vettek

 

A hálából fakadó imádság – lélegzetvétel 

Fekete Károly tiszántúli püspök gondolatai.

2014

Református Ifjusági imaéjjel a Kárpát-medencében - TVSS from shoeshine.hu - TVShoeShine on Vimeo.

 

Az imádság a szeretet kifejezője

Október 10-én a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye fiataljai is imaközösségben voltak.

 

Imaéjjel a Külső-kelenföldi református gyülekezetben

A Kárpát-medence fölött repülünk – a kisebb falvakban és városokban fiatalok gyülekeznek. Mindnyájan azért jöttek, hogy ajkaikról ima szálljon Isten felé.

 

Imaéjjelt tartottak az SDG-sek is

A Soli Deo Gloria diákmozgalom tagjai is együtt töltötték a Kárpát-medencei imaéjjelt. Október 10-én este a Lónyay-gimnáziumban találkoztak Budapesten. Élményeikről közös imádságuk és fényképeik vallanak.

 

Együtt a partiumi egyetemi gyülekezetben is

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem gyülekezete is csatlakozott a Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjelhez.

 

Közösségben Beregszászon

Egy a Lélek, egy az akarat, „egy" a közösség. Talán ezekkel a szavakkal tudnám jellemezni legjobban az imaéjjel hangulatát.

 

Ifjúsági imaéjjel Kolozsvárott

Az imaéjjel szót hallván éjszakába nyúló, folyamatos, éber, szívből- lélekből jövő imádkozás jutott eszembe. Ám messze nem(csak) erről volt szó. 

 

 

Segédanyagok

 

Püspöki gondolatok az imáról

 

A honlapon a program már megtalálható, letölthető a plakát is, a további segédanyagokat pedig, amibkől lehet szemezgetni, folyamatosan töltjük fel.

  

Akik biztos ott lesznek

Gyülekezetek, közösségek, melyek részt vesznek az imaéjjelen. 

 

Imatémák

2011

Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel

Az egységet nem csak szóban, találkozókon, fesztiválokon lehet megélni. A Generális Konvent Ifjúsági Bizottsága elhatározta, hogy imában fejezzük ki összetartozásunkat.

Az ima történelmet ír

Történelmet írtunk 2011. október 7-én, az első Kárpát-medencei ifjúsági imaéjjelen.

Ez történik továbbiak →