Megbocsát, hogy megbocsáthass

Csűry István királyhágómelléki püspök gondolatai a 2019-es imaéjjelre.

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által." (Róm 5,1)

Krisztus bocsánata mennyei cselekedet, amely ott és azonnal működik, ahol az ember elismeri, hogy önmaga semmit nem javíthat helyzetén, sőt percenként növeli adósságát minden irányban. Az alázatossá lett élet felismeri, hogy Isten megszabadító szava bűntudatot megszüntető üzenetet közvetít, és egyre hathatósabb erőket tapasztal, amelyek a jó és még jobb szolgálatába irányítják az engedelmes lelket. Isten cselekedete tettekre készteti az embert. Hála fakad és az elfogadás csodája megszületik. A megigazítás folyamatának földi stációja a bocsánat kérése és gyakorlása. A hívők közösségében a gonoszt feltárják és a Szentlélek által jó szívvel és megtisztult lelkiismerettel dolgoznak Krisztus testében. Az ellenségeskedő indulat megszűnik és őszinte töredelemmel fordulnak a Megvátóhoz, hogy a szabadítás ajándékával testvéreket gyűjtsenek. Az önérdek eltűnik, és az ilyenek közösen érdeklődnek az emberi lét jobbítása felől, és Isten akarata iránt. A hit egyszerre lesz a teljes élet ismeretének eszköze és az áldáshozó szolgálat erőforrása, amely a megbocsájtás titkában van. Hit által a megigazult él, azaz leküzdötte a halálfélelmet, a tehetetlenség kísértetét és a megbocsájtás elfogadásával és gyakorlásával naponta, mint a mindennapi kenyérrel, ereje van a küzdelmeihez. A megigazultak csodát tapasztalnak, és csodákra képesek! Ez lesz a békesség tartalma, a megbocsájtás áldása, amit Krisztus hozott, és ami Istennel lesz örökre állandó.

Csűry István

királyhágómelléki református püspök

Ez történik továbbiak →