Sokarcú szervezés

2018. november 08., csütörtök

A Kárpát-medencei református ifjúsági munkások közössége is ráfordult a Csillagpontra – többek között a jövő évi református ifjúsági találkozóról tanácskoztak a Gekib nagyváradi ülésén november 5. és 7. között. Az egyetemi lelkészek, ifjúsági referensek, teológiák és az ifjúsági szervezetek képviselői – közel ötvenen – a rendezvényszervezés elméletében mélyedtek el, műhelymunkákon képezték tovább magukat, és megfogalmazták, milyennek szeretnék látni a református ifjúsági életet 2033-ban.

A román taxisofőrrel nagyjából az egyetlen közös szavunk a Posticum – ez latinul a hátsó ajtó, egyben a Gekib idei találkozójának helyszíne. Kedd délután az épületben az ifjúsági munkával e keretek között foglalkozó nagy öregek épp kelnek fel az ebédlőasztaltól, már kezdődnek is a műhelyek. Van coaching, de aki akar, az akár a protokollról is szerezhet hasznos ismereteket. Állandóság és megújulás egyszerre van jelen a Gekib életében: a Kárpát-medencei református ifjúsági munkások egyeztető fórumának jelen lévő tagjainak fele lassan egy évtizede találkozik minden félévben, és most sok az új bekapcsolódó is. Hagyományosan az őszi találkozókon kezdődik a következő évi Csillagpont előkészítése, amely a célorientált rendezvényszervezés egyik iskolapéldája – ez volt a mostani találkozó témája is.

Hosszú távra tekinteni

„A célorientált tervezés nemcsak a legközelebbi közös nagy rendezvényre, hanem a Kárpát-medencei református ifjúsági munka következő tíz-tizenöt évére is vonatkozik” – hangsúlyozza Bedekovics Péter, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője. A következő időszakot e közös vízió kidolgozására szentelik. A cél az, hogy megkönnyítsék és megerősítsék a közös Kárpát-medencei munkát – akár annak segítségével is, hogy a Gekib tagjai megtapasztalják, milyen hatással vannak a tanulásra az okoseszközök és a közösség.

A stratégiai gondolkodás sajátossága, hogy valamely pontosan meghatározott célhoz rendel eszközöket, nagy távlatokra tekint, nem retten meg a kezdeti nehézségektől, minél szélesebb körben von be érintetteket a közös gondolkodásba. Így tettek a résztvevők annak kapcsán is, mit adjon a Csillagpont a fiataloknak, a lelkészeknek és a gyülekezeteknek. A jövő évi református ifjúsági fesztivált Debrecenben rendezik meg a Magyar Református Egyház létrejöttének tizedik évfordulójához kapcsolódva. A Kárpát-medencei reformátusság egységéről jól beszél a Prikryl Edina Csillagpont-koordinátor által bemutatott statisztika megfogalmazása, amelyben külön feltüntették, hogy a több mint nyolcszáz erdélyi és több száz felvidéki vagy kárpátaljai résztvevő mellett „hetvenhat külföldi” is volt a 2017-es találkozón.

A gyülekezetek szolgálatában

A találkozó Krisztusért és a fiatalokért van, és azt szeretnék, hogy mindenki úgy térjen haza, hogy megtapasztalta: ő is Isten csodálatos teremtése – vallják a szervezők. Ebben segítenek majd a megváltozott formátumú főelőadások és az észszerűsített programkínálat is. Az ifjúsági vezetőképző végzettjei kiscsoportvezetőként szolgálnak majd a találkozón, és arra is lesz mód, hogy a lelkészek a saját ifiseiknek vezessenek kiscsoportos beszélgetést, amelyhez képzési alkalmat is biztosít majd az Ifjúsági Iroda. „Nem a Csillagpontra képzünk embereket, hanem azt szeretnénk, hogy gyülekezeti szolgálatba álljon, akit kiképeztünk” – hangsúlyozza Bedekovics Péter.

Felelősen egymásért

A szervezés sokarcú – lehet teljesen üres a tökéletesen megrendezett esemény, és követheti csodás fordulat a legnagyobb szervezési nehézségeket is. Lehet-e áldás a szervezési kudarc? Ha másképp nem, úgy mindenképp, hogy visszavezet bennünket Isten tervéhez, amelyet nem mindig ismerünk fel helyesen. Nagy rugalmasság és bizalom kell ahhoz, hogy megengedjük Istennek, hogy áthúzza a terveinket – hangsúlyozza a záró áhítatban Szikszai Szabolcs. Azért is fontos, hogy az ifjúsági munkások találkozzanak egymással, a mert dalszöveg szerint „akinek nincs barátja, boldogan rohan a halálba” – fontos egymásnak visszajelzést adunk. A szakmai napok tanulsága és a résztvevőkre bízott feladata: Isten vigyáz ránk, ezért nekünk is vigyáznunk kell egymásra, ha kell, újragondolva azokat az eddig járt útjainkat, amelyeket helyesnek gondoltunk.

A találkozó első napján a házigazda Királyhágómelléki Református Egyházkerület nevében Csűry István püspök köszöntötte a résztvevőket, Bedekovics Péter irodavezető tartott áhítatot. A szakmai napokon a rendezvényszervezés elméletével és gyakorlatával ismerkedtek a résztvevők előadásokon, műhelyeken, élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül. A Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány munkatársai, Zila Gábor titkárságvezető és Némedi-Varga Dávid többek között a pályázatokról és az adatvédelmi elvekről beszéltek a közösségnek.

Bagdán Zsuzsanna / Reformátusok Lapja

Fotó: Némedi-Varga Dávid 

Ez történik továbbiak →