A példabeszédek könyvének homiletikuma

2012. szeptember 16., tárgyszavak:

A homiletikum meghatározza az adott könyv magyarázatának legmarkánsabb irányát, amelyen belül számos üzenet meglátására kerülhet sor, mint ahogy a fénycsóva is sok mindent megvilágít maga körül, de mégis határozottan egy irányba mutat. A homiletikum meghúzza azt a keretet, amelyen belül az adott bibliai könyv magyarázata történhet. Tágabb értelemben a homiletikum magába foglalja az adott könyv legfontosabb hermeneutikai kérdéseinek tisztázását, nehéz textusainak magyarázatát, magyarázattörténetét, valamint azt, hogy nagy igehirdetőink hogyan prédikáltak e könyv alapján.

Szerző: Steinbach József

Az Ószövetség lírájának homiletikuma

2012. szeptember 15., tárgyszavak:

Tudvalevő, hogy a Bibliának, különösen az Ószövetségnek vannak költői részletei és könyvei, s e költői megnyilatkozások számottevő része magán hordozza a lírai alkotás jegyeit. A fiatal Ravasz szerint az Ószövetség a „vallásos költészetnek is a könyve”, ezen belül a Zsoltárok könyvében „a vallásos líra” áll előttünk. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy ez a líra nem az a líra.

Szerző: Kádár Ferenc

Bibliolog - angol nyelvű bevezetés

2012. szeptember 01., tárgyszavak:

One can perceive a trend at present toward quests (Suchbewegungen, "search movements" [Tr.]) for deeper understanding of the nature of access to and interaction with the Bible. These movements can be seen both in homiletics as well as in work on Biblical texts being performed by groups. Amidst the variety of approaches, it is possible to identify tendencies that can be understood within the context of the present societal development: approaches are favourised that are hermeneutically positioned to work with different, even thoroughly contradictory, interpretations, and which to some extent possess "a competence of plurality".

Szerző: Uta-Pohl Patalong