Képtár

fotók: Szarvas László

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (Pál második levele Timóteushoz 1. fejezet 7. vers)

fotók: Barcza János

A Székelyudvarhelyi Református Diákotthont támogatták a február 21-i tiszántúli református jótékonysági bál résztvevői. A kollégium diákjai néptánc-előadásukkal köszönték meg a rájuk gondolást.

fotók: Kiss Gábor

Helyére emelik a tordaszentlászlói református templom új kis harangját 2020. február 17-én. Az erdélyi gyülekezet 2019 decemberében vette észre, hogy a harang menthetetlenül megrepedt, ezért közadakozásból új harangot öntettek.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

130 évvel ezelőtt nyitotta meg olvasótermét a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtára, ezzel létrejött a város első nyilvános könyvtára.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Ezt mondja az Úr: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. (Ézs 66,1a)

fotók: Gyurkó Mihály

Magyarország legnagyobb gótikus templomát Mátyás király uralkodása idején Báthori István országbíró és Erdély vajdája építtette. A harangtorony Magyarország legnagyobb és egyik legöregebb haranglába.

fotók: Kiss Gábor / MTI

Egész alakos szobrot kapott Ady Endre Zilah központjában. A száz éve elhunyt költő alakja egykori iskolájára néz. Ady 1892-től volt a zilahi református kollégium diákja, itt írta első verseit is. Egykori iskolája visszaszolgáltatásáért közel két évtizede pereskedik a református egyház.

fotók: Sebestyén László

Egyházunk gyermekkórházában a tavalyi év minden napjára jutott egy kiemelkedő pillanat, néhányról mi is megemlékeztünk. Beszámoltunk arról, hogy tavasszal Magyar Örökség-díjat kaptak, hogy a jobb betegellátásért szövetkeztek a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjával, valamint hogy a dolgozóik egészségére is odafigyelnek. Igyekeztünk megmutatni Önöknek az ott dolgozó hétköznapi hősök mindennapjait is.

fotók: Kalocsai Richárd

2019 szeptemberében harmincheten tettek sikeres lelkészképesítő vizsgát, az ősz folyamán pedig összesen harmincnégy új lelkipásztor kezdte meg szolgálatát egyházunkban. Ünnepi istentiszteleten indították útjukra őket egyházkerületi elöljáróik.

fotók: Szarvas László

A keresztyéndemokrácia volt a témája a tavaly augusztusi Reformátusok Szárszói Konferenciájának. Neves kutatók, egyházi vezetők, egyetemi oktatók és világi szakemberek osztották meg gondolataikat a keresztyénség és a demokrácia kapcsolatáról, közöttük Orbán Balázs államtitkár és Ungár Péter ellenzéki országgyűlési képviselő is.

fotók: Szarvas László

Az egység és a közösség volt a témája a kilencedik Csillagpont református ifjúsági találkozónak. Több ezer Kárpát-medencei fiatal találkozott 2019. július 23. és 27. között Debrecenben. A délelőtti főelőadások arra tanították őket, hogyan épül bennünk és közöttünk egyre jobban Isten országa, az esti áhítatok pedig az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségébe hívák őket. A délutáni programokat és az esti koncerteket is megszervező többszáz önkéntes szolgálata során szintén megélte az egységet.

fotók: Kalocsai Richárd

Tavaly adtunk hálát a Tábori Lelkészi Szolgálat huszonöt évvel ezelőtti újraindulásáért. Az évfordulóról az egyházak vezetői és a Honvédség protestáns tagjai is megemlékeztek.

fotók: Szarvas László

2019 az egység éve volt a magyar reformátusok számára, mert tíz évvel korábban, nyilvánítottuk ki a trianoni határokon átnyúló zsinati közösségüket. Az évfordulón Debrecenben tartott ünnepi zsinaton az amerikai Kálvin Egyházkerület is csatlakozott az egyre bővülő Magyar Református Egyházhoz, valamint több ezer ember élte át együtt az Egységnap ünnepi forgatagát, a szabadtéri istentisztelet emelkedettségét és vehetett közösen úrvacsorát.

fotók: Harmathy András

Tavaly tavasszal testvéregyházi megállapodást kötöttünk a libanoni és szíriai arab ajkú, valamint örmény református közösségekkel. A látogatás óta a bombatámadásban megsérült, majd részben magyar református támogatásból megújult aleppói Immánuel templom falát magyar virágmintás kazetta díszíti.

fotók: Kalocsai Richárd

Tavaly is több református gyülekezet éptített magának templomot, bővítette vagy újította fel ingatlanait. Nyolcvan éves tervek valósultak meg Pesterzsébeten azzal, hogy elkészült a Klapka-téri gyülekezet temploma, Taksonyban pedig három évszázadnyi álom vált valóra a képünkön is látható református templom felszentelésével. De letették a diósdi templom alapkövét is, a kalocsai református gyülekezet bővülő templomát pedig az október utolsó vasárnapjának perselyadományaival támogattuk.

fotók: Kalocsai Richárd

2019. január 23-án kigyulladt a Dunamelléki Református Egyházkerület székháza. A tűzoltók megfeszített munkával ugyan el tudták oltani a lángokat és a Ráday Diákotthon lakói is kimenekültek az utcára, de egy férfi elhunyt a tűzben, valamint az épületkomplexum hátsó része menthetetlenné vált. Nagyon sokan megmozdultak: az egyetemistákat más kollégiumokban helyezték el, odaveszett ruháikat, számos használati tárgyukat is pótolták, az elhunyt feleségét és gyermekeit 37,5 millió forinttal támogatták.

fotók: Dimény András

„Mert míg tudod, ki vagy, miért vagy, vissza nem fognak a kátyúk… A többit majd apródonként megcsináljuk. Végül pedig azt kívánom, legyen béke. – Gyönyörködjünk még sokáig a lehulló hópihékbe.” (Kányádi Sándor)

fotók: Mónus Márton / MTI

Gyermekkórházunk orvosai és nővérei karácsonykor sem pihentek, számos megsérült, beteg gyermeken segítettek.

fotók: Szabó-Nyulász Melinda

Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36,10)

fotók: Bethesda

Gyors gyógyulást, közös hóemberépítést, szaloncukrot és sok-sok szeretetet kíván az ünnepekkor is a Bethesda Gyermekkórházban fekvő gyermekeknek egyik társuk. 2019. december 10-én este az ő rajzát vetítették az intézmény falára.

fotók: Kalocsai Richárd

Ünnep lett a pillanat, / kis láng-hozta fény – / legyen gyertya máskor is az / asztal közepén! (Szabó T. Anna: Gyertya)

fotók: Bethesda

Támogatóinak hála idén egész adventben fényfestéssel várja a beteg gyerekeket és szüleiket a Bethesda Gyermekkórház. November 30-ig várják rajzaikat, a legjobbakat napig kivetítik az esti órákban a gyermekkórház falára.

fotók: Kapás Csilla

Ősz-nábob, csak azért pazarolsz lilaszínt, arany éket, / hogy köszönő szememet dédelgesd vele még? / Indulok és aki megy, nem sejtheti, merre visz útja, / lombok az emberek is - int a homéroszi szó. (Áprily Lajos)

fotók: Szarvas László

Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,2-4)

fotók: Kalocsai Richárd

„...egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint…” (Róma 15,5) igei mottóval rendeztek reformációi gálaestet 2019. október 20-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

1956 képei címmel nyílt kiállítás a Debreceni Református Kollégiumban 2019. október 21-én.

fotók: DRHE

Debreceni református pedagógus- és lelkész szakos hallgatók is csatlakoztak a közösségi médiában terjedő kihíváshoz: megmutatták, milyen eszközöket használnak munkájuk során.

fotók: Kátai Edit / MTI

A restaurált Szent László-legenda falképciklusa és a Jézus életének jeleneteit ábrázoló falfestmény-részletek a székelyföldi Gidófalva református templomában.

fotók: Kalocsai Richárd

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” (Jn 14,15) Október 6-án azokra emlékezünk, akik 1849-ben életüket adták a magyar szabadságért.

fotók: Kalocsai Richárd

„... szabad mindennek az Isten házába ajándékot vinni; egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, az mit vihetek, tudniillik magyar nyelven az egész Bibliát" (Károlyi Gáspár)

fotók: Kalocsai Richárd

„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!" (Jn 20,19) Felirat a taksonyi református templom falán.

fotók: Fenyvessy Andrea

Közösségi és családi napot tartottak Pestszentimrén. A XVIII. kerület különböző egyházai és gyülekezetei közösen szervezték meg a nap programjait.

fotók: Kalocsai Richárd

„Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!" (Dán 3,17-18) Beszűrődő fény a leégett Ráday utcai kollégium könyvtárának ablakán.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

„Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a ház ura; este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy reggel; ha váratlanul megérkezik, nehogy alva találjon titeket!" (Mk 13,35-36) A debreceni Árpád téri református templom szélkakasa napnyugtakor.

fotók: Kalocsai Richárd

„Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged." (Ézs 43,2) Tíz éve építették újjá a tűzben leégett miskolci deszkatemplomot.

fotók: Sebestyén László

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok?" (1Kor 6,19) Sportkomplexummal bővül a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon.

fotók: Szarvas László

Generációk életére voltak hatással a Soli Deo Gloria református diákmozgalom és a Magyarországi Református Egyház balatonszárszói konferenciái az elmúlt kilencven évben.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Debrecen címere egy virágkocsin az 50. Debreceni Virágkarneválon 2019. augusztus 20-án, a református Nagytemplom előtt.

fotók: Kapás Csilla

Amit én álmodom / Nem fényűzés, nem fűszer, csemege, / Amit én álmodom: / Egy nép szájában betevő falat. / Kenyér vagyok, mindennapi kenyér, / Lelki kenyér az éhező szíveknek, / Asztaláldás mindenki asztalán. (Reményik Sándor)

fotók: Vargosz

Templomtoronyban rejtegették, elásták és négyszer kapott új borítót az az 1608-as, hanaui kiadású Biblia, amely egy nagylelkű adománynak köszönhetően mostantól a budapesti Ráday Gyűjteményt gazdagítja.

fotók: Szarvas László

A holnap terhe nem aggaszt már, / Hálaénekem mindennap Hozzád száll. / Szereteted mindenen átvezet, / Nyugalmat adsz a zúgó tengeren. (Rend Collective: Lighthouse)

fotók: Kalocsai Richárd

Nézz a Holdra, / mintha álmodnád: / mintha némasága hozzád szólna. / Lépj a Holdra. / Ez a távolság, / mit lelkünk megtesz évezredek óta. (Fodor Ákos)

fotók: Kapás Csilla

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. (János evangéliuma 10. fejezet 14-15. vers)

fotók: Kalocsai Richárd

Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (Pál második levele a korinthusiakhoz 12. fejezet 9. vers)

fotók: Kapás Csilla

Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. (Máté evangéliuma 24. fejezet 32. vers)

fotók: Szarvas László

„Te vagy a fény és te vagy a nap / Te vagy a tűz mi meleget ad / Te vagy ki minket útra indítottál / és értünk lehajoltál” – a júliusi Csillagpont találkozóra készül a református ifjúság.

fotók: Kapás Csilla

Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. (...) A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Gal 5,16-23)

fotók: Kapás Csilla

Két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. (Apcsel 1,8-11)

fotók: Mónus Márton / MTI

Három évszázadnyi álom vált valóra Taksonyban: 2019. május 25-én, szombaton átadták a református gyülekezet új templomát.

fotók: Szarvas László

Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten! (Zak 8,23)

fotók: Szarvas László

A magyar reformátusok egysége él és éltet – ahogy egy fa is: ágai az ég felé nyúlnak, Istentől várva a fényt és az áldást, hűs árnyékot kínálva mindenkinek, aki minket a Krisztus útján követni akar.

fotók: Bura László

A 2017-ben átadott debreceni reformációi emlékmű részlete.

fotók: Vargosz

Országszerte búcsúznak a református középiskolák végzős diákjai. Isten áldja őket a szóbeli érettségin és azután is!

fotók: Harmathy András

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. (Zsid 13,2)

fotók:

„Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.” (Lk 24,6-7)

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Jézus jeruzsálemi bevonulását megjelenítő virágvasárnapi menet résztvevői a barkaszentelés után a debreceni Kossuth téren 2019. április 14-én.

fotók: Kalocsai Richárd

A Béres Ferenc Országos Református Éneklőverseny résztvevői az Országház előtt örvendeztették meg az arra járókat énekükkel 2019. április 5-én.

fotók: Kapás Csilla

A jég ropog s alóla zúgva ezüst kacajjal jő a víz, tavasz lesz, úgy mint régen egykor s e szó a múlt honába visz. (Kosztolányi Dezső)

fotók: Kapás Csilla

Én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. (Mózes első könyve, 28. fejezet 15. vers.)

fotók: Burián Norbert

190 fotó érkezett be a Tiszántúli Református Egyházkerület által meghirdetett egységnapi fotópályázatra, a győztes Burián Norbert Hegyi beszéd című képe lett.

fotók: Mészáros János / MTI

Ipari alpinista technikával hozzák le a szolnoki református templom szélviharban letört rézkakasát 2019. március 1-jén. A vörösrézből készült kakast csak a villámhárító drótsodronya tartotta a magasban.

fotók: Kalocsai Richárd

25 éve alakult újra a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata.

fotók:

Egy kisgyermekek és sérültek szállítására is alkalmas kisbuszt vásárolt a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon a 2018-as Tiszántúli Református Jótékonysági Bálon befolyt adományokból.

fotók: Kalocsai Richárd

Az ember soha nem jut el önmaga igazi megismerésére, ha csak Isten arcára nem nézett előbb és ha ennek szemléléséből leszállva nem kezdi önmagát megvizsgálni. (Kálvin János: Institutio)

fotók: Lampért Gábor

A megújult pápai református Ótemplom egy részlete.

fotók: Kalocsai Richárd

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. (Malakiás próféta könyve, 3. fejezet 20. vers)

fotók: Kalocsai Richárd

Szokásos adventi adománygyűjtései és tudatos adományozásra buzdító kampánya mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat tavaly decemberben a célt tűzte ki, hogy minden mentőautóban utazó gyermeket egy-egy saját készítésű plüssmackóval ajándékoz meg.

fotók: Kalocsai Richárd

2018-ra is kijutott a szomorú eseményekből: júliusban leégett a nagydobronyi cigánytelep református óvodája és imaháza, mindkettő a helyiek hitének és az elmúlt évek legnagyobb Kárpát-medencei összefogásának hála épül újjá. November 30-án pedig a nágocsi református anyaotthon egyik épülete égett ki.

fotók: Kalocsai Richárd

Október utolsó vasárnapjának perselyadományát minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink – tavaly a kesznyétenieket támogattuk, hogy tíz év után ismét használatba vehessék megromlott állagú templomukat.

fotók: Vargosz

Szerte a Kárpát-medencében 400 helyen kezdődött meg az oktatás református intézményben.

fotók: Kalocsai Richárd

Egyházunk és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány 2017-ben indította újra ezt a nagy múlttal rendelkező konferenciasorozatot, amelyen tavaly augusztusban a migrációról volt szó és a nagy elődökről is megemlékeztek.

fotók: Osgyán Dániel

Tavaly nyáron ismét bevetésre indult a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes orvoscsoportja: ezúttal Dél-Ázsiába, hogy a Mianmarban zajló etnikai tisztogatások elől a szomszédos Bangladesbe menekült népcsoport, a rohingják egészségügyi ellátásában segítsenek.

fotók: Vargosz

2018 júniusában 200 gyerekkel a „fedélzeten" elkezdődött az első Bárka tábor. 4 év alatt 6500, zömében hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerek nyári táboroztatását vállalta egyházunk.

fotók: Vargosz

A templomteret, két állandó kiállítást, látványraktárat, időszaki kiállítóteret, ajándékboltot és kávézót is magában foglaló épületkomplexum május óta várja látogatóit.

fotók: Vargosz

A Református Egyházak Világközössége európai régiójának tanácskozására Budapestre érkezett a világszervezet elnöknője, Najla Kassab libanoni református lelkésznő is.

fotók: Vargosz

2018. március 9-én letették a Dizseri Tamás egykori igazgató-főorvosról elnevezett új épületszárny alapkövét a Bethesda Gyermekkórház udvarán.

fotók: Barcza János

2019. február 9-én már 11. alkalommal rendeztek református jótékonysági bált Tiszántúlon, melynek bevételével ezúttal a kárpátaljai Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lakóit támogatták.

fotók: Vargosz

Feloldozni és gyógyítani – e két feladatot helyezték a tisztségébe 2018. január 19-én beiktatott horvátországi református püspök, Szenn Péter szívére magyarországi és határon túli szolgatársai.

fotók:

Újévi fényfestés a Bethesda Gyermekkórház falán 2019. január 2-án.

fotók: Kapás Csilla

Puha ködbe / burkolózva / mint a téli / csillagok // néznek – / titkon sejted őket – / gyermekarcú / angyalok. (Szabó T. Anna)

fotók:

fotók: Kalocsai Richárd

Orkán ordíthat aztán odakünt, / Robbanhat ezer bomba: kárbament, / De kárt nem okozott. Bent: Csend. / A Béke itt kezdődik. Bent: Csend. / Isten hozott. (Reményik Sándor)

fotók: Dimény András

Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra! (Lk 37,6-7)

fotók: Szarvas László

Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá (...) Jézus Krisztus által. (1Pét 2,4-5)

fotók: Vargosz

A reformáció kezdetére emlékeztek 2018. október 31-én a budapesti Reformációi emlékparkban a magyarországi protestáns felekezetek képviselői.

fotók: sarospatak.hu

Téglás Botond, a sárospataki Kisrefi 2. osztályos tanulója kategóriájában első helyen végzett a Danubia Talents Nemzetközi Hegedűversenyen.

fotók: Szigetváry Zsolt / MTI

A Kossuth téri sortűz áldozataira emlékeztek Budapesten, az 1956-os emlékhelyen 2018. október 25-én.

fotók: Kapás Csilla

Emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira, akik hazánk szabadságáért áldozták az életüket.

fotók: TTRE.HU

Eddigi munkája szakmai elismeréseként a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja lett Mikáczó Kamilla, a tiszántúli egyházkerület grafikusa, akinek számos országos rendezvény grafikai anyagát köszönhetjük.

fotók: Tóth Ákos

Szabadtéri ökumenikus kápolnát építettek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói a nyári szünetben.

fotók: Máthé Zoltán / MTI

Bogárdi Szabó István püspök beiktatja a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség lelkipásztori tisztségébe Berta Zsoltot.

fotók: Sereg Krisztián

Általában a 13 aradi tábornokra és a Pesten agyonlőtt első magyar miniszterelnökre emlékezünk október 6-án, de nem árt tudnunk ilyenkor, hogy az 1848–49-es szabadságharcnak rajtuk kívül legalább 128 mártírja volt

fotók: Balogh Zoltán / MTI

Letették a Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség templomának alapkövét 2018. szeptember 23-án. Az épület Makovecz Imre tervei alapján készül.

fotók: Kapás Csilla

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a ház ura; este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy reggel; ha váratlanul megérkezik, nehogy alva találjon titeket! (Márk 13,35-36)

fotók: Kapás Csilla

Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. (Lukács 12,8)

fotók: Barcza János

Hazatért az az egyedi 16. századi Biblia, melyet a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára adott kölcsön a genfi múzeumnak a reformáció 500. évében.

fotók: Nagy Károly Zsolt

Csuprik Etelka és a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar koncertje a sárospataki várban a V4 zongorafesztiválon.

fotók: Szirák Sára

Szirák Sára, a Tiszántúli Református Egyházkerület kommunikációs munkatársának fotója különdíjat nyert a nagyváradi Posticum kulturális központ fotópályázatán. Gratulálunk!

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Helyére emelték Margó Ede és Pongrácz Szigfrid felújított Kossuth-szoborcsoportjának főalakját a debreceni Kossuth téren 2018. augusztus 13-án.

fotók: Szigetváry Zsolt / MTI

Az erdélyi Mikháza település református templomának képe egy kémlelő ládában. Az installáció a magyar műemlékek restaurálási folyamatait bemutató budapesti kiállítás része.

fotók: Nagy Károly Zsolt

Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. (Zsolt 104,29)

fotók: Szarvas László

„Mert a boldogságra kevés csak a jelen, / A múlton épül az s az emlékezeten” – 150 évvel ezelőtt, 1868. július 30-án hunyt el Tompa Mihály lelkipásztor-költő.

fotók: Mohai Balázs / MTI

A jordániai Fountain of Love (Szeretet kútja) kórus tagjai énekelnek a Közel-Kelet békéjéért adott koncerten a balatonfőkajári református templomban 2018. július 14-én.

fotók: Juhász Márton

"Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik... Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. (Lk 5,1-11)

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Szülőfalujában, a székelyföldi Nagygalambfalván július 7-én végső nyugalomra helyezték Kányádi Sándor író, költő, műfordító földi maradványait.

fotók: DRHE

22 végzős lelkipásztor szakos hallgató tett esküt a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen június 30-án. A tanévzáró ünnepségen bocsátották ki őket exmisszus-gyakornoki szolgálatra református gyülekezetekbe.

fotók: Kalocsai Richárd

A vers betölti a tüdőnket, / lendületet ad, tágasságot, / felemelkedni, szárnyas fényben / tapasztalni meg a világot. // Belátni fentről a mezőket, / határtalanságát a tájnak, / szabadságát, mit nem ismernek, / akik mindig a sárban járnak. (Szabó T. Anna)

fotók: Mészáros János / MTI

Fényfestés az 1894-ben, neogótikus stílusban épült szolnoki református templom homlokzatán a Tiszavirág Fesztiválon 2018. június 22-én este.

fotók: Kalocsai Richárd

Kútnak lenni volna jó / utas-itatónak, / diófának vagy a fán / füttyentő rigónak. // Rigófüttynek volna jó, / lenni bár egy hangnak, / jönni-menni volna jó / akárcsak a harmat. (Kányádi Sándor)

fotók: reformatus.ro

A világ egyik legtávolabbi magyar református gyülekezetében, az ausztráliai Brisbane városában épülő templomért adtak hálát június 4-én, a nemzeti összetartozás napján.

fotók: Kalocsai Richárd

Nézd, árnyékod hogy fut előled, / Hogy nő, hogy törpül el veled. / Nem csoda ez? - s hogy tükröződni / Látod a vízben az eget? (Reményik Sándor)

fotók: Kalocsai Richárd

Zuhanás, miben szállni kell / sebesség és égtájak nélkül. (Pilinszky János)

fotók: Csizmadia Gábor

Balog István kárpátaljai grafikus különleges bibliai „szó-logóiból" nyílt kiállítás a Mátészalka-Kertvárosi Református Egyházközségben.

fotók: Vargosz

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, (...) hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. (Apcsel 2,1-3)

fotók: Kalocsai Richárd

„...valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban..." (Apcsel 1,14)

fotók: Dimény András

Csak száll, csak száll, emelkedik, / És önnön fényében ragyog, / Alatta örvénylenek már / A mélységben a csillagok. / Embernek szédül a feje, / S borzong a gondolatra is: / A csillagokra nézni - le!! (Reményik Sándor)

fotók: Sereg Krisztián

Kőszikla. Ott fenn a hegyekben. / Visszhangozzék fel a te neved. / Derengjen a te árnyékod, / /libegjen a te fuvallatod, / amint az ormon, úgy a völgyben is... (Molnár Krisztina Rita)

fotók: Pótor Melinda

24 csapat mérte össze tudását a nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola rendhagyó természettudományi versenyén.

fotók: Kapás Csilla

„E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” (1Kor 11,25b)

fotók: Kapás Csilla

Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2Kor 4,6)

fotók: Máthé Zoltán / MTI

Emlékművet állítottak a szmolenszki légikatasztrófa áldozatainak április 6-án Budapesten.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Keresztvivő férfiak a debreceni nagytemplom előtt. A cívisvárosban ökumenikus keresztúttal készültek a húsvétra.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Jézus jeruzsálemi bevonulását megjelenítő virágvasárnapi menet a debreceni Kossuth téren március 25-én.

fotók: Kalocsai Richárd

Ó líra, líra, úgy ömlesz elő megint lelkemből mint a vér (...) Csak folyj folyj édes vérem folyj, amíg te folysz addig élek / míg csorognak ezek a versek, e vérfakó dalok. (Babits Mihály)

fotók: Kalocsai Richárd

A magyar név megint szép lesz, / Méltó régi nagy hiréhez; / Mit rákentek a századok, / Lemossuk a gyalázatot! (Petőfi Sándor)

fotók: Dimény András

Azon a napon a Seregek Ura lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája. (Ézs 28,5)

fotók: Kalocsai Richárd

Azért adott nekem Isten, / hogy minket megdicsőítsen? / Testünk-lelkünk kettős létra, / egymáson másszunk az égbe? (Lackfi János)

fotók: Kalocsai Richárd

Nincsen rossz álom. Mert amikor álmodunk: azt jelenti, hogy még élünk. A halottak nem álmodnak, mert hiszen ők már mindent tudnak. (Krúdy Gyula Álmoskönyve második kiadásának előszavából.)

fotók: Kalocsai Richárd

Véget ért a XXIII. téli olimpia. Gratulálunk a magyar gyorskorcsolya férfi váltó aranyérmes teljesítményéhez és a többi magyar olimpikon eredményéhez! Kövessük a példájukat és tapasztaljuk meg mi is a mozgás örömét!

fotók: Kalocsai Richárd

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)

fotók: Kalocsai Richárd

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia... nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. (Zsid 4,14-15)

fotók: Kalocsai Richárd

Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. (Zsid 4,13)

fotók: Kalocsai Richárd

Az élet oly csodás, tünékeny, / száll mint az omlatag homok, / felleg, derű jár fönn az égen, / az alkotást váltják romok (Kosztolányi Dezső)

fotók:

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.” (Apcsel 20, 28) A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbitériuma Tóth Zoltánnak örökös tiszteletbeli főgondnoki-, Fodor Lászlónénak pedig tiszteletbeli presbiteri címet adományozott munkájuk elismeréseként.

fotók: Vargosz

Az egyiptomi kopt keresztyének már gyerekkorukban megjelölik magukat egy tetovált kereszttel a csuklójukon, ahol a keresztre feszített Jézust is átszúrták a szögek.

fotók: Vargosz

"... imádkozzatok mindenkor a Lélek által (...) énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok..." (Ef 6,18-20a)

fotók: Dimény András

Én Istenem, legyek vidám, / hogy házamat vidítni tudjam. / Mosolyogjak, ha bántanak / és senkire se haragudjam. (Áprily Lajos) Kopjafák a szatmárcsekei református temetőben, ahol Kölcsey Ferenc is nyugszik.

fotók: Bertalan Johanna

"A hit Isten ajándéka" - szobrot avattak a Tordán az 1568. január 13-án elfogadott vallásbéke 450. évfordulója alkalmából.

fotók: Bertalan Johanna

450 éve fogadták el a tordai vallásbékét, mely egyaránt szabad vallásgyakorlást biztosított az erdélyi evangélikusoknak, katolikusoknak, reformátusoknak és unitáriusoknak.

fotók: Szántó József

A tornyospálcai református templom emlékkertjében álló 12 szikla egyike.

fotók: Kalocsai Richárd

Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. (Fil 2,14-16a)

fotók:

Karácsonyi fényfestés a Bethesda Gyermekkórház épületének falán.

fotók: Kalocsai Richárd

Az Úr Jézus Krisztus az igazi pelikán, aki megeleveníti a mi lelkünket az örök életre.

fotók: Mohai Balázs / MTI

A Duna Művészegyüttes Solus Christus - Egyedül Krisztus című táncszínházi előadását Juhász Zsolt rendezésében december 7-én mutatták be a budapesti Várkert Bazárban.

fotók: Vargosz

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. / Némák a titkok. Nem válaszolnak. / De a ma int, hogy híven szolgáljunk, / mert tudjuk, Ki jön: / Krisztusra várunk. (Túrmezei Erzsébet)

fotók: Dimény András

Ilyenkor télen aztán / gyertyán vagy fenyő lennék, / hogy aki fázik, égő / tüzemnél melegedjék. (Kányádi Sándor)

fotók: Dimény András

Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. (Kol 2,3)

fotók: Millók Tamás

"Énekelj az Úrnak, te egész föld! Hirdessétek szabadítását nap mint nap!" (1Krón 16,23)

fotók: Szarvas László

"... akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok." (Heidelbergi Káté) Hitükért gályarabságra ítélt református prédikátorok tiszteletére avattak emlékművet Rimaszombatban.

fotók: Szabó Zsolt

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

fotók: Vargosz

Isten ugyan hatalmával közvetlenül is gyűjthetne magának egyházat az emberek közül, de neki jobban tetszett, hogy emberek szolgálata által járjon el az emberek közt. (Második Helvét Hitvallás, XVIII. fejezet)

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

A reformáció 500. évfordulója alkalmából emlékművet állítottak a debreceni református Nagytemplom és a Debreceni Református Kollégium közötti emlékkertben.

fotók: Bagdán Zsuzsanna

A reformáció szimbolikus helyszíne, a wittenbergi vártemplom kapujának részlete.

fotók: Vargosz

1784-ben épült az első református templom Pápán. A dunántúli reformátusság szellemi központjában október 28-án adtak hálát az elmúlt évben felújított ótemplomért.

fotók: Füle Tamás

A csákvári Lorántffy Református Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai azért látogattak el a Dunamelléki Egyházkerület székházába, hogy eleget tegyenek idei célkitűzésüknek: a reformáció emléknapjára összegyűjtsenek 500 ölelést.

fotók: Mohai Balázs / MTI

Emlékforrást állítottak a budai Várban, az Anjou-sétányon 2017. október 22-én a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából. A forrás a Luther-rózsát ábrázolja.

fotók: Boda L. Gergely

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Henter György vártemplomi lelkipásztor leleplezi Károli Gáspár szobrát a marosvásárhelyi vártemplom bejáratánál 2017. október 14-én.

fotók: Fazakas Márk

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 120 diákja állt össze október 16-án kora reggel egy fotóra, hogy a reformációra emlékezve indítsák a hetet.

fotók: Dimény András

Felirat a budapesti Salétrom utcai református templomban.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

A 100 éve született Szabó Magda szobra Debrecen főtéren ülve, kezeit könyveken pihentetve szemléli várost, amelytől oly sokat kapott, és amelynek ő is oly sokat adott vissza.

fotók: Simon Erika

Letették Székesfehérváron a Budai úti gyülekezeti ház és parókia alapkövét. Az ünnepségen Steinbach József püspök prédikált.

fotók: Karancsi Rudolf

Elindultak Kárpátaljára a Bethesda Gyermekkórház által szervezett 500 kilométeres jótékonysági futás résztvevői. A futók szeptember 29-én érkeznek a nagydobronyi gyermekotthonba.

fotók: Hossala Tamás

Benczúr Emese alkotása a Magyar Nemzeti Múzeum Ige-Idők című reformáció témájú kiállításán.

fotók: Kojsza Péter

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők." (Zsolt 127,1) Letették az egerszalóki református templom alapkövét szeptember 16-án.

fotók: Borbás Zoltán

Borbás Zoltán akvarellje a francia reformátorról és a munkásságának fő helyszínéről.

fotók: Vajda János / MTI

Ötszáz magyar nyelvű bibliát adott át a Magyar Bibliatársulat Vizsolyban azoknak a székelyudvarhelyi kerékpárosoknak, akik félezer kilométert tettek meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

fotók: Adorján Zoltán

Pro-Publico-díjat kapott Varga-Umbrich Eszter, a Pápai Református Gimnázium diákja.

fotók:

400 éve alakult meg az első presbitérium egyházunkban, ennek emlékére avattak táblát augusztus 26-án.

fotók: Barcza János

Fogadalmat tettek az első éves hallgatók, valamint a kórházi lelkigondozói gyakorlatra készülők a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szeptember 2-i tanévnyitóján.

fotók: Asszonyi Eszter

Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? (Róm 8,35)

fotók: Kátai Edit / MTI

Az erdélyi település negyedik református templomára azért lett szükség, mert a három helyi református közösség újrafelosztásával 2005-ben létrehozták az ezernyolcszáz lelkes Gyöngyvirág Utcai Református Egyházközséget.

fotók: Dimény András

Ravasz László bejegyzése a pacséri református gyülekezet emlékkönyvében.

fotók: Komka Péter, MTI

... dicsérje minden fényes csillag! (Zsolt 148,3) Egy meteor látszik az égbolton Somoskőújfaluban 2017. augusztus 13-án.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

3D-s fényanimációt vetítenek a debreceni református Nagytemplomra a Fények éjszakái rendezvényen 2017. augusztus 17-én.

fotók: Asszonyi Eszter

Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. (Róm 13,12)

fotók: Vajda János

A reformáció jubileuma ihlette Varga Gábor dombóvári művész halmaji Kálvin János-szobrát.

fotók: Szalai Eszter

„Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr” - a reformáció jegyében zajlott a 8. Csillagpont református ifjúsági találkozó.

fotók: Balázs Attila / MTI

Történelmi emlékhellyé avatták a vizsolyi református templomot július 21-én.

fotók: Kiss Gábor

A széki református templom mennyezete.

fotók: Dimény András

"A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." (Mt 13,23)

fotók: Komka Péter / MTI

"Mit búsulsz kenyeres, midőn semmid sincsen? / Jó az Isten, jót ád, légy jó reménységben." (Buga Jakab éneke, kuruckori költemény)

fotók: Dimény András

A június 24-i hálaadó istentisztelet résztvevői a debreceni Nagytemplom előtt, akik a magyar reformátusság 450 évvel ezelőtti létrejöttéért adtak hálát.

fotók: Dimény András

Emelkedik a lassú tenger / Az álom süllyed, olvadok. / Tárt ablakunk alatt a mélyben / a júniusi éj csobog. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Dimény András

Mégis Uram, míg ringsz egy fűszál selymén, / Amíg sötétlesz mélyén egy örvénynek, / Amíg csillagbetűkbe írva látlak: / Uram, lesz még találkozásom Véled. (Reményik Sándor)

fotók: Dimény András

Hitvalló közössége megalakulásának és a Második Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulóján ünnepi zsinatot tartott a Magyar Református Egyház 2017. június 24-én Debrecenben. Az alkalmon elfogadták a hitvallás új magyar fordítását.

fotók: Molnár Péter

Kilenc református lelkipásztor indult el Pápáról, hogy három nap alatt, 500 kilométert tegyenek meg kerékpárral. Útközben a Debreceni Református Kollégiumban is megpihentek.

fotók: Bugány János / MTI

Fényfestés Szolnokon, a neogótikus stílusú református templom homlokzatán a Tiszavirág Fesztiválon 2017. június 15-én.

fotók: TTRE.HU

A Tiszántúli Református Egyházkerület vándorbibliája május 28-án a tornyospálcai gyülekezetbe érkezett. Az alkalmon százötvenen voltak - az istentiszteletet követően készült a fotó.

fotók: Vargosz

A reformáció a témája az idei Csillagpont református ifjúsági találkozónak, melyet július 25. és 29. között Debrecenben rendeznek meg.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

A felszentelése után a helyére emelik a reformáció 500., valamint a Hajdúnánási Református Egyházközség 400. évfordulójának tiszteletére öntött harangot a hajdúnánási református templomnál 2017. június 5-én.

fotók: Kapás Csilla

Trianon-emlékhely Tiszavárkonyban, háttérben a református templom. Az első világháborút lezáró, a történelmi Magyarországot szétszakító békeszerződés aláírásának napján mégis adunk hálát a magyarság ma is élő, határokon átívelő közösségéért.

fotók: Molnár Péter

Ötszáz darab kék színű lufit engedtek el a debreceni Kossuth téren vasárnap, a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára emlékezve. A gyermeknapi istentisztelet után a Nagytemplomból kilépve mindenki egy léggömböt kapott, amelyekre egy-egy bibliai idézetet kötöttek.

fotók: Szalay László Pál

„Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.” (Heidelbergi Káté 54. kérdés-válasz)

fotók: Szalay László Pál

A dédestapolcsányi református gyülekezet fiataljai készülnek a konfirmálásra a templom kertjében.

fotók: Máté Sándor

„Kegyelemből van üdvösségetek hit által." (Ef 2,8) Reformációi emlékköveket avattak május 21-én a Debrecen-nagyerdei református gyülekezet templomának kertjében.

fotók: Nagy Károly Zsolt

Fiatal önkéntesek csatlakoztak Ady Endre és a Holnap irodalmi társaság asztaltársaságához Nagyváradon, a Szeretethíd első napján.

fotók: Dimény András

Minden ember pedig javítsa önmagát. (Kálvin János) A reformáció 500. évfordulójára emlékeztető járólapok egyik a budapesti Kálvin téren.

fotók: Vargosz

A Lónyay Utcai Református Gimnázium végzősei Kálvin János szobra előtt.

fotók: Dimény András

Isten áldja az érettségiző diákokat! (A kép a Benkő István Református Gimnázium tavalyi ballagásán készült.)

fotók: Dimény András

Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. (1Thessz 2,7)

fotók: Dimény András

Föl, föl! Lent mennyi a teher, a rom! / Csík, sáv: fent suhan a fénytorony / s évezredek mérik a hosszát. / Fény, fény, sugarak! Fények vagyunk / mind: Isten lelke, öröm, remény. (Szabó Lőrinc)

fotók: Kapás Csilla

Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben! (...) Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! (Zsolt 90,14.17)

fotók: Kapás Csilla

Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! (...) Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. (Zsolt 90,2.4)

fotók: Kapás Csilla

A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! (...) Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90,3.12)

fotók: Szigetváry Zsolt / MTi

A mosonmagyaróvári hagyományőrző Lajta Néptáncegyüttes tagjai locsolkodnak a szentendrei Skanzenben tartott bemutatójukon.

fotók: Dimény András

„Ne féljetek … és adjátok hírül, hogy feltámadt a halottak közül.” Mt 28,1-10

fotók: Kalocsai Richárd

Látod, Uram, / inkább teríteném eléd ruhám, / szórnék lábadhoz pálmaágakat, / mint magamat adnám, / egészen,... / magamat adnám neked. / Mert könnyebb az ünnepen, / könnyebb téged / virággal, szóval csak fogadni, / mint csendben, egészen, / lélekkel elfogadni. / Mégis tudom / - Áldott, aki jön az Úr nevében!-, / tudom, hogy meghalni / értem érkezel. / Hát fogadj te engem, / fogadj be engem! / És maradj mindig / hozzám közel!" (Hajdú Zoltán Levente)

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Bibliai keresztutat jártak a debreceni keresztyének virágvasárnap püspökeik vezetésével.

fotók: Szalay László Pál

"... szívből örvendeztek majd, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett az Úr hegyére, Izráel Kősziklájához érkezik." (Ézs 30,29) Tavaszi kiránduláson a telkibányai reformátusok.

fotók: Dimény András

Sion fiai, vigadjatok és örüljetek az Úrnak, a ti Isteneteknek! Mert megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok... (Jóel 2,23)

fotók: Kojsza Péter

A miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium jubileumi orgonistatalálkozója.

fotók: Szalay László Pál

A legfiatalabbak is bekapcsolódtak az ökumenikus világimanapba Telkibányán

fotók: Balogh Zoltán / MTI

Az ország különböző pontjáról érkezett gyerekek református zsoltárokat énekelnek a fővárosi Hősök terén 2017. március 24-én.

fotók: Kalocsai Richárd

Adjunk egy pihenőórát a Földnek: március 25-én este fél kilenckor egy órára kapcsoljuk ki az elektromos berendezéseket.

fotók: Vargosz

Az 1848/49. évi szabadságharc leverése utáni évtizedben Nagykőrös református gimnáziumának számos tudós tanára közül heten (Szász Károly, Arany János, Szabó Károly, Szigeti Warga János, Salamon Ferenc, Szilágyi Sándor, Tomory Anasztáz) is a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak.

fotók: Szalay László Pál

"Feladatunk végigtekinteni a múlt dicső krónikáján, tiszteltünket, respektálásunkat kifejezni az előttünk járt hősök emléke előtt és megfogalmazni a jelen feladatát" - március 15-i megemlékezés Telkibányán.

fotók: Dimény András

Függetlenség! Ez a jelszó, / És szabadság a nagy cél: / Teljes független szabadság; - / Nem kell semmi, ami fél. (Arany János: Április 14-én)

fotók: Dimény András

Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe / Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... – / Ha majd minden rabszolga-nép / Jármát megunva síkra lép (Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet...)

fotók: Kojsza Péter

"Üdv néked, ki e hajlékba lépsz...!" Köszöntő a vizsolyi református templom ajtajában.

fotók:

97. születésnapja alkalmából köszöntötték a Mátészalka-Kossuth téri gyülekezetben Koncz János tiszteletbeli presbitert, akinek egész eddigi életét az Istenbe vetett bizalom, az Úr háza és népe iránti hűség, a naponkénti cselekedetekre váltott bibliás hit jellemezte.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Istentisztelet a partiumi Nagyszalonta református templomában az Arany-emlékév nyitónapján, Arany János születésének 200. évfordulóján 2017. március 2-án.

fotók: Kalocsai Richárd

"Bodzavirágból, bodzavirágból / hullik a, hullik a sárga virágpor. / Fönt meg a felhők szállnak az égen, / bodzafehéren, bodzafehéren." (Nemes Nagy Ágnes) Gratulálunk a Mindenki című rövidfilm készítőinek az Oscar-díjhoz.

fotók: Sereg Krisztián

"Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk!" Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja.

fotók: Kojsza Péter

már csak magamat benned és / magamban téged óvlak / ameddig célja volna még / velünk a fönnvalónak (Kányádi Sándor: Felemás őszi ének, részlet)

fotók: Asszonyi Eszter

ne hagyd kihunyni a tüzet / a százszor szétrúgottat / szítsd a parazsat nélküled / föl újra nem loboghat (Kányádi Sándor: Felemás őszi ének, részlet)

fotók: Farkas Attila

építsd föl minden éjszaka / építsd föl újra s újra / amit lerombol benned a / nappalok háborúja (Kányádi Sándor: Felemás őszi ének, részlet)

fotók: Farkas Attila

A jég ropog, s alóla zúgva / ezüst kacajjal jő a víz, / tavasz lesz, úgy mint régen egykor, / s e szó a múlt honába visz. (Kosztolányi Dezső)

fotók: Vargosz

A magyar reformáció alakjait bemutató freskókkal gazdagodtak a Debreceni Református Kollégium egykori főgimnáziumának - ma általános iskolájának - folyosói.

fotók: Vargosz

Február 1-jén a Debreceni Református Kollégium kápolnájában elbúcsúztatták a reformációi karavánt, mely Sárvár felé folytatta útját.

fotók: Eisenmann József

Az óbudai gyülekezet Kós Károly munkássága előtt tiszteleg az általa tervezett parókia tűzfalán.

fotók: Dimény András

Vagy nézzük akkor ezt a hópihét: / milyen bonyolult, milyen egyszerű. / Élet nélkül is szabályos a lét, / nem fér hozzá sem bánat, sem derű. // Persze, ki tudja. Puszta fizika? / Vagy logika? Vagy ez a szeretet? / Hajolj közel: most pont rád néz az Úr, / és jókedvében hópihét nevet. (Szabó T. Anna)

fotók: Dimény András

"Szánd meg Isten a´ Magyart / Kit vészek hányának, / Nyújts feléje védő kart / Tengerén kinjának." Kölcsey Ferenc, nemzeti imádságunk szerzőjének síremléke a szatmárcsekei temetőben.

fotók: Sereg Krisztián

Együttérzünk a Szinyei Merse Pál Gimnázium tizenhat halottjának hozzátartozóival, imádkozunk a buszbalesetben megsérült fiatalok, tanárok és családtagok gyógyulásáért. Vigasztalódhatunk Isten ígéretében: "Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket..." (Jer 31,13)

fotók: Kalocsai Richárd

... felzeng, mindig egyre felfelé / kívánkozik, kit terhek súlya nyom, / kitárt lélekkel várja az erőt, / mely felfelé ránt és lecsupaszít, (...) elég pár fényes, édes pillanat, / és megnyílik az ég, mindenkinek. (Szabó T. Anna: Újévi áriák, részlet)

fotók: Megyaszai Szilvia

Gyerekek a püspökladányi Erőss Lajos Református Általános Iskola korcsolyapályáján.

fotók: Dimény András

Adjunk hálát, hogy gyülekezeteinkben – országszerte ezerháromszáz közösségben – hétről hétre, vasárnapról vasárnapra Jézus Krisztus szabadítását hirdethetik.

fotók: MTVA

Decemberben a Magyar Református Szeretetszolgálat javára hirdetett gyűjtést a közmédia, valamint egész napos műsorfolyammal mutatta be a tavaly tíz éves református segélyszervezet sokszínű szolgálatát, 261 millió forintot gyűjtve annak támogatására.

fotók: Dimény András

Novemberi ülésszakán Zsinatunk elfogadta a Második Helvét Hitvallás megújított magyar fordítását, a fogyatékkal élők befogadásáról nyilatkozott, csatlakozott a Reformáció gyermekei kezdeményezéshez, valamint döntött a jövő évi Csillagpont helyszínéről és időpontjáról.

fotók: Vargosz

Október 14-én ünnepi ülésen emlékezett meg egyházunk Zsinata az 1956-os forradalom hőseiről, áldozatairól, üldöztetést és hátratételt szenvedett túlélőiről. Az ünnepséget követően megkoszorúzták a budapesti mártír teológusok, Herczeg Lajos és Magócsi István, valamint Szentkirályi Klára ápolónő kopjafáját.

fotók: Vargosz

Szeptember 18-án adtak hálát a budapesti skót misszió alapításának 175. évfordulójáért. A Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház közös gyülekezete sokat tett és tesz a főváros és az ország lelki ébredéséért, szociális érzékenyítéséért.

fotók: Vargosz

Augusztusban tartották a Zsinati Ifjúsági Iroda idei Konfi+ szakmai műhelyét, melyen lelkészek, vallástanárok, hitoktatók és ifjúsági munkások próbálták megválaszolni a nem könnyű kérdést: mi is a szerepe a konfirmációnak a 21. században?

fotók: Asszonyi Eszter

Július elején Kassán ülésezett a Generális Konvent. A Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vetetői közös zsinatot hívtak össze 2017 nyarára, hogy azon elfogadják 450 éves hitvallásunk, a Második Helvét Hitvallás Buzogány Dezső által újrafordított szövegét. A csoportkép a Kassai Nemzeti Színház lépcsőjén készült.

fotók: REND

Június 24. és 26. között Balatonfüreden tartották a hetedik Református Egyházi Napokat Dunántúlon. Több mint tízezren vettek részt a lelki, közösségi és kulturális programokon. Két év múlva a somogyi egyházmegye ad majd otthont a REND-nek, képviselőjük épp átveszi a találkozó vándorzászlóját.

fotók: Nagy Károly Zsolt

Május a legtöbb gyülekezetben a konfirmáció időszaka, egyházunk legújabb teljes jogú tagjai hagyományosan pünkösdkor vesznek úrvacsorát először. Idén egy héttel pünkösdvasárnap után ünnepeltük a református egység napját. Képünk a május 22-i kolozsvári központi istentiszteleten készült.

fotók: Vargosz

Április 9-én tartották az országos református cigánymissziós találkozót és imanapot. Az egész napos programon tizenhat gyülekezetből több, mint háromszázan vettek részt, Olaszliszkától Budapestig.

fotók: Kalocsai Richárd

Márciusban választották meg és iktatták be lelkészi főjegyzői tisztségébe Hegedűs Bélát Dunamelléken. A bács-kiskunsági esperes 2016. november 30-án bekövetkezett haláláig szolgálta hűségesen tiszakécskei gyülekezetét, városát, egyházát.

fotók: Dimény András

Februárban hazánkba látogatott az ellenreformáció idején bebörtönzött, majd gályarabságra hurcolt magyar protestáns prédikátorokat kiszabadító holland Michiel de Ruyter admirális leszármazottja.

fotók: Vargosz

Újévkor ünnepi istentiszteleten adtunk hálát a Bethesda-kórházért, alapításának 150. évfordulóján. Január 17-én pedig a Vigadóban ünnepelt a kórház és az alapító, a budapesti németajkú gyülekezet közössége: hálás szívvel, ünnepi hangversennyel és tortával.

fotók: Kalocsai Richárd

A 33. zsoltár szavaival adunk hálát, mert 2016-ban is megélhettük, hogy „az Úr szeretetével van tele a föld”. A következő napokban egy-egy emlékezetes képpel emlékezünk az elmúlt tizenkét hónapra, 2017 kapujában pedig azért imádkozunk, hogy „maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk!”

fotók: Pulzus FM

Karácsony másnapján 57 év után újra református istentiszteletre került sor a Munkácshoz közeli település egykori templomának romos falai között, egy jövőbeni magyar református gyülekezeti közösség reményében.

fotók: Kalocsai Richárd

Itt ez a jászol az ég, és több is még az egeknél, / mert hisz e kis csecsemő műve az ég maga is. (Ismeretlen ógörög költő sorai, Ritoók Zsigmond fordításában.)

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Elkészült az az egyedi kötésű Biblia, amely 2017. január 1-én vándorútra kel, és az év végéig eljut a Tiszántúli Református Egyházkerület valamennyi gyülekezetébe.

fotók: Kalocsai Richárd

Angyal, vidd meg a hírt az égből, / Mindig új élet lesz a vérből. / Találkoztak ők már néhányszor / – A költő, a szamár, s a pásztor – / Az alomban, a jászol mellett, / Ha az Élet elevent ellett, / A Csodát most is ők vigyázzák, / Leheletükkel állnak strázsát, / Mert Csillag ég, hasad a hajnal... (Márai Sándor)

fotók: Vargosz

Belekóstolhattunk a karácsonyi készülődésbe az ADNA Café december 3-i jótékonysági süteményversenyén.

fotók: Vargosz

A Bethesda-kórház kis betegeit is meglátogatta Szent Miklós püspök és kísérete december 5-én, a rászorulók megsegítésére buzdítva a gyerekeket. A programot szervező Traditio Christiana nevű keresztyén hagyományőrző szervezet célja a fogyasztói világ által kiüresített keresztyén és magyar hagyományok eredeti formaviláguk és üzenetük szerinti megjelenítése.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Magasztaljátok Istenünket, az Urat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! (Zsolt 99,5) December 3-án szentelték fel az új hortobágyi ökumenikus templomot.

fotók: Matey István

Felállították a Nagytemplom előtt azt a díszes fakaput (Égerházi László alkotása), mely belépőjéül szolgál majd a januárban Debrecenbe érkező, a reformáció városait bejáró speciális kamionnak.

fotók: Nagyberegi református gyülekezet

November 25. a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Képünkön a kárpátaljai Nagybereg temetőjében felállított emlékmű részlete.

fotók: Dimény András

Egyházunk legfőbb döntéshozó testülete legutóbbi ülésén is foglalkozott a reformáció kezdetének ötszáz éves jubileumával, ebből az alkalomból egy Luther Mártont ábrázoló legófigura is "járt" a zsinati ülésteremben.

fotók: Dimény András

Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd, mint a szemed fényét! Kösd ujjaidra, írd föl szíved táblájára! (Péld 7,2-3)

fotók: Kalocsai Richárd

Nagyon figyelj, mert a világot teszed is azzá, aminek látod. (Fodor Ákos)

fotók: Barcza János

"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14) Gulácsy Lajos nyugalmazott kárpátaljai püspököt elkísérték utolsó földi útján.

fotók: Sereg Krisztián

Nem érti ezt az a sok ember, / Mi áradt itt meg, mint a tenger? / Miért remegtek világrendek? / Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. (Márai Sándor)

fotók: Dimény András

Ha volna életem, most várnék / ráérősen itt a hegyen, / ötvenöt karó-árnyék / sétálna körül lábujjhegyen. // Ötvenöt napóra árnya / lassítaná az iramom. / A fejem alatt hant volna a párna / s egy diófa: az irgalom. (Csoóri Sándor)

fotók: Dimény András

Istent dobogja - és az Isten él! / Igazságot dobog - s az eszme él. / Hitet dobog - s az nem hal meg soha. / Szabadságot - s a szabadság örök. (Reményik Sándor)

fotók:

Kisvárda adott helyet a Kárpát-medencei református lelkipásztorok focibajnokságának, melyen tizenegyedik alkalommal is a találkozás volt a lényegesebb, de a foci azért több volt, mint ürügy.

fotók: Vargosz

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?" (Jn 14,1-2)

fotók: Vargosz

Október folyamán csaknem 500 tonna almát oszt szét az ország 22 településén a Magyar Református Szeretetszolgálat.

fotók: Nagy Károly Zsolt

Most már a barna, dérütötte rónán / mulandóságról mond mesét a csend. / Most már szobádba halkan elvonulhatsz / s hallgathatod az álmodó Chopint. (Áprily Lajos)

fotók: Dimény András

A Kölcsey és a Kende család egykori birtokán üzemelt a túristvándi malom. A technikai műemlék kerekei tavaly újra mozgásba lendültek, s lisztet adtak az új kenyérhez.

fotók:

Szakmai és csapatépítő tréningen vett részt a Magyar Református Szeretetszolgálat orvoscsoportja a hétvégén. Az önkéntes orvosok számos természeti katasztrófa helyszínén segítettek az elmúlt években.

fotók: Dimény András

Az Egressy Béni Művészeti Középiskola fúvószenekara hívogatta istentiszteletre október elsején a budapesti Kálvin téren sétálókat.

fotók: Dimény András

Népi hímzés a cégénydányádi Kölcsey-Kende Kúria gyűjteményében.

fotók: Vargosz

"Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3,9) Szószék és úrasztala az erdőkertesi református templomban.

fotók: Vargosz

Skót táncházzal értek véget a budapesti Skót Misszió 175 éves fennállásának szeptember 18-i ünnepségei.

fotók: Becsei Miklós

A terrorizmus áldozataira emlékeztek Mátészalkán szeptember 11-én. A Kossuth téri református gyülekezet a templomtoronyra kitűzött nemzeti zászlóval hozta a város tudtára béke- és biztonságérzet utáni vágyát.

fotók:

A budapesti Skót Misszió egykori iskolájának falán ma is olvasható a II. világháborúban zsidókat mentő igazgatónő, Jane Haining jelmondata.

fotók: Vargosz

Fogadalmat tettek, így egyetemi polgárok lettek a Károli Gáspár Református Egyetem elsőéves hallgatói.

fotók: Vargosz

Által jársz Te mindent; / Rám ragyogni engedd / Életadó, áldott Lelked! / Mint a kis virág is magától kibomlik, / Rá, ha csöndes fényed omlik, / Hadd, Uram, Boldogan Fényességed látnom, / S országod munkálnom! (RÉ)

fotók: Vargosz

Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. (Mt 6,6)

fotók: Kalocsai Richárd

Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. (Fil 2,14-16)

fotók: Szalay László Pál

Gölnicbánya főterén ott áll a bányász. Bronz tekintete nem követi a járókelők sietős lépteit, ujjai összekulcsolódnak, közbenjár a mélybe induló, hús-vér sziklanyűvő társaiért.

fotók: Feke György

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. (Mt 7,14)

fotók: Vargosz

"Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek." (1Kor 9,24)

fotók: Szabó Lóránt

Amint vagyok vak és szegény, / Hogy kincset leljek benned én, / S derüljön éjszakámra fény, / Fogadj el, Jézusom! (RÉ, 460)

fotók: Dimény András

Ezer titok közt fázva, gyúlva / botlunk, bukunk mindannyian. / Mind látomány lenn, ami durva, / s a láthatatlan az, mi van. (Kosztolányi Dezső)

fotók: Feke György

Hol van, hol nincs... Odafent azokban a havasokban, melyeknek a gerince szűz rózsaszínt mosolyog, amikor a völgyekbe belefekszik a szomorú este, van egy mély tölcsér völgy, annak is a fenekén egy tó... és abban lakik Csend. (Balázs Béla)

fotók: Vargosz

Csak pillanat létünk, Te örökké Úr vagy / Ura elmúlt koroknak, Istem minden elõtt / Csak páraként élünk, míg Te változás nélkül / A mennyben uralkodva örökké szeretsz.(Ifjúsági ének)

fotók: Feke György

Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. (Péld 18,21)

fotók: Dimény András

Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. (Zsolt 37,5-6)

fotók: Asszonyi Eszter

Te Lélek vagy: kiolthatatlan Fény, / Megsemmisíthetetlen külön-lény, / Isten-gondolta külön-gondolat. / S kötötten is szabad. (Reményik Sándor)

fotók: Dimény András

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. (Zsolt 1,3)

fotók: Szabó Lóránt

Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. (Lk 21,30-31)

fotók: Dimény András

Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek. Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked! (Péld 22,18-19)

fotók: Dimény András

Most a nap megáll az égen, / Dicsőség fényözönében, / Csöndessége fönségében. / S minden olyan mozdulatlan... / Mult, jövendő tán együtt van / Ebben az egy pillanatban? (Vajda János)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Lementem a diófaligetbe, hogy gyönyörködjem a zsendülő völgyben, és megnézzem, fakad-e a szőlő, virágoznak-e a gránátalmafák? (Én 6,11)

fotók: Rosta Tibor

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanévzáró ünnepsége 2016. június 21-én.

fotók: Szabó Lóránt

Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! (2Thessz 3,16)

fotók: Sereg Krisztián

Cikázva lobban sok-sok ferde kép. / És lát, ahogy nem látott sose még. (Kosztolányi Dezső)

fotók: Dimény András

Zengj hát az Úrnak s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott, A mennyből gazdag áldást juttat, S majd Jézus ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökké Véle él. (RÉ,274)

fotók: Dimény András

Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 2,5)

fotók: Kalocsai Richárd

Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret.

fotók: Dimény András

Mielőtt elindultak, megálltak. Volt, ahol reggeli áhítattal kezdték a munkát az idei Szeretethíd önkéntesei.

fotók: Dimény András

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,15)

fotók: Dimény András

Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. (Jn 4,24)

fotók: Dimény András

"... akiknek Isten az atyjuk, azoknak az egyház legyen az anyjuk " (Kálvin János)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Május 22-én ünnepeljük a magyar református egység napját. Idén a kolozsvári Farkas utcai templom ad otthont a Kárpát-medencei központi hálaadó istentiszteletnek.

fotók: Kalocsai Richárd

Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm 8,26)

fotók: Vargosz

A negatív végtelenből megérkezünk az origóhoz. Már nem előtt, hanem után az időpont. Önkényesen bár, de szükségszerűen. A metszőpont: egy szenvedés. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Dimény András

Ember az üdvösség ízét / Akkor érzi, ha fölveti / Bús éjeken tekintetét, /S kigyúl a lelke csipkebokra. / Ő - letekint - a csillagokra. (Reményik Sándor)

fotók: Malmos Péter

Jobban boldogul kettő, mint egy (...) Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. (...) Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. (Préd 4,9.10.12)

fotók: Asszonyi Eszter

A Bethesda munkatársai igyekeznek otthonosabbá tenni a beteg gyermekek kórházi kezelését. Az Anyák házában szállást kapó szülők éjjel-nappal közel lehetnek hozzájuk.

fotók: Dimény András

Bölcsesség építi a házat, értelem szilárdítja meg, és ismeret tölti meg a szobákat mindenféle drága és kedves értékkel. (Péld 24,3-4)

fotók: Sereg Krisztián

Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, / Bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. / Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, / De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát.

fotók: Kalocsai Richárd

A földre fekszem, hallgatom szívét, / Az égre nézek, kémlelem színét, / Ég, föld között angyali üzenet / Hirdeti a jövendő életet. (Juhász Gyula)

fotók: Malmos Péter

Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap. (1Móz 1,7-8)

fotók: Kalocsai Richárd

Egy nemlétező résen át / nézi a szörny, de nem látja a mennyet. / A megsemmisült pillanat / kulcslukán át hiába leskelődik. / Ettől lesz egyre súlyosabb / és egyre könnyebb. / Az, hogy semmit sem lát, / sziven üti, holott a szörny / valójában nem létezik. / Csak én vagyok. Én, te meg ő. / Istenem, irgalom! (Pilinszky János)

fotók: Dimény András

Kihívott minden népből egy lelki népet itt, Kit egy Úr, egy keresztség és egy hit egyesít. Csak egy nevet magasztal, csak egy cél vonja őt, És egy terített asztal ád néki új erőt. (RÉ,392)

fotók: Kalocsai Richárd

Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. (2Kor 4,16)

fotók: Dimény András

... a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes Isten előtt. (1Pét3,4)

fotók: Kalocsai Richárd

A portuláka magja hull s kikel, / a tulipán a földbe bú s kihajt. / Mag, drága mag. Most őt vetettük el. / Örök bú bokra, nőj ki, nőj ki majd. (Áprily Lajos)

fotók: Füle Tamás

Megtörtént, holott nem követtem el, / és nem történt meg, holott elkövettem. (Pilinszky János)

fotók: Szalay László Pál

Ereszalji árnyékok / Erezetét nézve / Olajfákig jutok / A gondolat sebtében // Egy valaki, aki árul / A vacsorát megtöri máma / Az örök Fényre árnyék vetül / Elveszett e pára

fotók: Szalay László Pál

A tinédzserek több mint 90% használja a közösségi oldalakat. A követés funkcióval a számukra érdekes emberek/sztárok életeseményeit kísérhetik figyelemmel. Nem kétséges annak a mondatnak az igazsága, hogy a mai fiatalok Istent is a világhálón fogják keresni. A nagyhéten a farizeusok keserűen ismerték be egymás között, hogy nem tudnak Jézus közönségsikere ellen semmit tenni (Jn 12:19).

fotók: Torma Petra

A Szenczi Molnár Albert Református Iskola rajzversenyén, a 5-6. osztályosok korosztályában, festészet kategóriában munkájával első díjat nyert a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola diákja.

fotók: Dimény András

"Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! / Oly sokáig vártunk rád epedve, (...) Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót, / Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód, / S lesz sereged ezer és ezernyi, / Kész meghalni vagy diadalt nyerni! (Petőfi Sándor)

fotók: Kőrösi-Gilicze Réka

Borospince ablaka Hajóson, ahol a Kárpát-medencei református szőlészek és borászok idei találkozóját tartották.

fotók: Szalay László Pál

A Makkoshotykai Református Egyházközség adott otthont a legutóbbi metszési bemutatónak, amit a Növényi Diverzitás Központ (NöDiK) szervezett. Elsősorban az őshonos gyümölcsösre vágyó vagy azzal rendelkező közösségek számára ajánlották az első kihelyezett gyakorlati oktatást.

fotók: Vargosz

Március 6-án a megújult orgonáért adtak hálát a fasori gyülekezetben Budapesten. A vasárnapi istentiszteleten Bogárdi Szabó István püspök prédikált.

fotók: KPTA

Nagyböjtben hajléktalanok számára ajánlják fel egy-egy ebédjüket a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói. Példájukkal bátorítani szeretnének mindenkit, hogy szívükkel tekintsenek szét ebben a világban, és kövessék Megváltónk életének példáját.

fotók: Kalocsai Richárd

Életem vékonyul, gyökere félbemetszve, / Virága tán nem nyílt soha. / Irgalmazz, Istenem, húsvétvasárnap este, / Hisz él az Embernek Fia. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Kalocsai Richárd

Indulnak már a csörgő víz-erek, / megcsillannak kristályos kicsi tócsák. / Néznéd velem. De hol keresselek? / Elnyelt a fény: az örökkévalóság. (Áprily Lajos)

fotók: Puskely Viktória

A Szenczi Molnár Albert Református Iskola rajzversenyén, a 7-8. osztályosok korosztályában, festészet kategóriában munkájával első díjat nyert az Orosházi Református Két Tanítási nyelvű Általános Iskola diákja.

fotók: Mátyás Áron

A Szenczi Molnár Albert Református Iskola rajzversenyén, a 7-8. osztályosok korosztályában, grafika kategóriában munkájával első díjat nyert a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákja.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Kápolnát alakítottak ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem megújuló főépületében.

fotók: Dimény András

Michiel de Ruyter holland admirális 1676. február 11-én szabadította ki a hitükért gályarabságra ítélt magyar protestáns prédikátorokat. Az évfordulón Frits de Ruyter de Wildt, az admirális leszármazottja a Zsinati Székházában járt, s megkoszorúzta a gályarabok emléktábláját.

fotók: Kalocsai Richárd

Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek lenn, és gyümölcsöt hoznak fenn. (2Kir 19,30)

fotók: Erdélyi Diána

A Kárpátaljai Református Egyház beregszászi Diakóniai Központjának pékségében többszáz kenyeret sütnek naponta.

fotók: Kiss Gábor

Nyolc évig őrzött két gótikus angyal, / a főtéri s a Farkas utcai, / de hatalmukat nem tudtam még akkor, / mentem tanulni, mentem játszani. // Azt tanították: teste van a légnek, /a súlytalan kő ég felé mutat. / Két templom-angyal: tág eget ígértek, / de csontjaimba nőtték magukat. (Szabó T. Anna)

fotók: Kalocsai Richárd

De te nagy irgalmadban nem hagytad el őket a pusztában. Nem távozott el tőlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen jártak. (Neh 9,19)

fotók: Dimény András

Az erdélyi Körösfő 1764-ben épült négy fiatornyos református temploma.

fotók: Asszonyi Eszter

Ködben ember haladt. / Páncélos hó harsant a súly alatt. (...) S amerre járt: / hegyek ontották rá a napsugárt / s hó-szikra kápráztatta - milliárd!... // Köd várta lent. / A ködbe visszament / s házába tért derült aszkétaként. // Két szemben a csodálkozás kigyúlt: / - Sötét ember, honnan hozol ma fényt? (Áprily Lajos)

fotók: Kalocsai Richárd

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.

fotók: Kalocsai Richárd

Porka havak hulladoznak - ó zengésü ének, / verse régi regölőknek, muzsikája télnek. (Áprily Lajos)

fotók: Kalocsai Richárd

„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!” (Zsid 4,7)

fotók: Kiss Gábor

Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? (Máté 6,26)

fotók: Kalocsai Richárd

Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. (Zsolt 84,11)

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. (Zsolt 139,4-6)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Lehullt az óév, végre ott a kotta / végén a jel, hogy elvégeztetett. / Én mégis azt dúdolnám el naponta, / a megszokott, a régi éneket. (Szabó T. Anna)

fotók: Kallos Bea / MTI

A Magyar Református Szeretetszolgálat karácsonykor élelmiszercsomaggal és ajándékkal segítette a rászoruló családokat.

fotók: Koszticsák Szilárd / MTI

A betlehemes előadás szereplői, balra Jézus a fiatalok modernizált pásztorjátékán a Pestszentimrei Református Egyházközség karácsonyi szeretet vendégségén, a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola tornatermében.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa." (Máté 1,15) Derecskei betlehemezők a 25. alkalommal megrendezett nemzetközi betlehemes találkozón.

fotók: Czeglédi Zsolt / MTI

„Eljön majd az idő – így szól az Úr –, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izráel és Júda házáról ígértem." (Jer 33,14) A hosszú expozíciós idővel készült felvételen fényfüzérekkel feldíszített villamos halad a debreceni Nagytemplom előtt.

fotók: Diósi Máté

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1)

fotók: Nagy Károly Zsolt

... Nehéz az. / Kit érdekelne már a dal. / Ki örvend fonnyadó virágnak, / Miután a törzsök kihal: / Ha a fa élte megszakad, / Egy percig éli túl virága. / Oda vagy, érzem, oda vagy / Oh lelkem ifjusága! (Arany János)

fotók: Vargosz

Idén a józsefvárosi gyülekezet cigánymissziós gyermekfoglalkozására is ellátogatott Szent Miklós december 6-án a Traditio Christiana szervezésében. A negyedik századi myrai püspök megszemélyesítője arra biztatta a gyerekeket, hogy segítsenek másokon.

fotók: Sereg Krisztián

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel... Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. (1Kor 13,4.7-8)

fotók: Kalocsai Richárd

Az imádság egy keret, mely segít a láthatatlan felé tekinteni, Istenre fókuszálni.

fotók: Nagy Károly Zsolt

Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. (1Mózes 28,15)

fotók: Sereg Krisztián

Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. (Máté 6,6)

fotók: Kalocsai Richárd

Ez is virágozott valamikor. / Sziromtalan lett és gyümölcstelen. / Köd hullt reá egy téli éjjelen, / s olyan most, mint egy zúzmarás bokor. (Áprily Lajos)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi. (Zsolt 19,5-7)

fotók: Sereg Krisztián

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Timóteus 1,7)

fotók: Kiss Gábor

A templom üres, a lelkem tele. / Megértjük egymást, pedig nincs szavunk, / itt állok, szemben állok Ő vele / s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. (Reményik Sándor)

fotók: Dimény András

– Miről beszélsz? – A végállomásról. – De nincs ott. Nem érted? Nincs ott. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. (Róm 11,17-18)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Még fény ölel, remegő sugarak. / De szél jár és levelek hullanak. / El ne seperje innen senkise: / A teraszunk őszi poézise. (Áprily Lajos)

fotók: Kalocsai Richárd

Az Ószövetség megmutatja, hogy milyenek vagyunk mi, emberek, míg az Újszövetség mintegy az emberre vonatkozó isteni válaszként rávilágít Istenre. (Pecsuk Ottó)

fotók: Czanik András

Most gyűjtsd a fényt. Magas hegyekre menj, / ahol kékebb és ragyogóbb a menny. // A lelkedet csűr-szélességre tárd / és kéve-számra szedd a napsugárt. (...) Sietni kell. Egy nap leszáll a köd / és szűkre fogja szemhatár-köröd. (Áprily Lajos)

fotók: MTI-archívum

Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Zsolt 3,6) Az 1956. október 23-án felvonuló tömegben a budapesti teológia diákjai is részt vettek.

fotók: Kalocsai Richárd

Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! (Róm 6,11)

fotók: Sereg Krisztián

És nem vak az és ő meg fogja látni / Istent magát mind, kinek lelke fény, / Minden világi pompák csillogási / Kialszanak, ha Isten fénye kél. (Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak)

fotók: Kalocsai Richárd

Azután Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: Te vagy a látás Istene. (1Móz 16,13a)

fotók: Kalocsai Richárd

A véges nézi a végtelent / Találgatja, hogy mit jelent / De káoszból rend / Gyilkosból szent / Nem lesz, csak akkor / Ha ő / Benned is megjelent. (Kovács Ákos)

fotók: Kalocsai Richárd

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.” Lahner György honvéd vezérőrnagy,az aradi vértanúk egyike.

fotók: Szabó Lóránt

Szentlelkeddel ma is hangolj minket a te jelenlétedre, Uram, hogy tudjuk meghallani a te hangod és megérteni szavad. Ámen.

fotók: Asszonyi Eszter

... úgy igazgass minket igéddel és Lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. (Heidelbergi Káté 123. kérdés-felelet)

fotók: Kalocsai Richárd

Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! (Lukács 11,35)

fotók: Nagy Károly Zsolt

A bükkösnek már rozsdafoltja van, / rozsdállik már a fű a réteken. / Nézem az őszi tükörben magam: / jaj, csupa rozsdafolt az életem. (Áprily Lajos)

fotók: Kalocsai Richárd

A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. (Mt 13,23)

fotók: Vargosz

A templommal együtt felújították a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség 19. századi, Deutschmann-féle orgonáját is.

fotók: Sereg Krisztián

Több mint negyvenezer diák kezdi szeptember 1-jén a tanévet református közoktatási intézményben.

fotók: Millisits Máté

A Kós Károly tervezte kolozsvári, Monostori úti református templom csúcsdísze.

fotók: SDG Diákmozgalom

Akkor majd úgy fogtok énekelni, mint az ünnepszentelés éjjelén, és szívből örvendeztek majd, mint a zarándok, aki fuvolaszó mellett az Úr hegyére, Izráel Kősziklájához érkezik. (Ézs 30,29)

fotók: Kiss Gábor

A felújított kolozsvári, Farkas utcai református templom orgonája. A kép az augusztus 16-i hálaadó istentiszteleten készült.

fotók: Dimény András

Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,13-14)

fotók: Asszonyi Eszter

Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. (1Kor 9,24)

fotók: Feke György

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa... (Zsolt 1,1-3)

fotók: Dimény András

A fogyatékkal élő Kulcsár Tamás és táncpartnere, Győri Zsófia mutatták meg a Csillagponton, milyen az, amikor feltétel nélkül bízva olyan táncot táncolunk el a világ előtt, amelyre magunktól sosem lettünk volna képesek.

fotók:

Július 19-én hálaadó istentisztelettel emlékeztek Vizsolyban a Károli Gáspár-féle bibliafordítás kiadásának 425. évfordulójáról.

fotók: Sereg Krisztián

Az idei Csillagpontról is élőben jelentkezünk a találkozó honlapján.

fotók: Feke György

1414-ben a középkori prágai várfalon épült Szent Márton templomban úrvacsoráztak először két szín alatt Husz János követői.

fotók: Feke György

"Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok." (Mt 23,8) Felirat a Cseh Testvérek Egyháza egyik prágai gyülekezetének templomában.

fotók: Dimény András

„Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot”. // Az Isten itt állt a hátam mögött / s én egy lépést se tettem érte. // Az Isten itt állt a hátam mögött / s én megkerültem érte. (Nyilas Attila)

fotók: Feke György

A pozsonyi reformátusok 1911 és 1913 között építették templomukat, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint a protestáns gályarab-lelkészeket tartották börtönben.

fotók: Dimény András

A Magyarországi Református Egyház címere a Dunamelléki Református Egyházkerület székházának ablakán.

fotók: Dimény András

„Én Istenem! Szent Pálnak elég volt: de elég lesz-é énnékem az a kegyelem? Minő mérhetetlen nagynak kell annak lenni, hogy megdicsőíthesse magát az én erőtlenségemben...” - Baksay Sándor püspöki székfoglalójából.

fotók: Czeglédi Zsolt (MTI)

Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! (Jn 21,15)

fotók: Dimény András

Hétfőn véget ér a tanév és több mint egymillió-kétszázötvenezer tanuló számára megkezdődik a két és fél hónapos nyári vakáció Magyarországon.

fotók: Dimény András

"... az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem." (1Krón 28,19b) A stilizált Biblia M. Kiss Katalin kerámiatervező iparművész munkája.

fotók: Kojsza Péter

„Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik...” – a 42. zsoltár kezdősora a Miskolc-Tapolcai református templom homlokzatdíszén.

fotók: Kalocsai Richárd

1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, 2010-től ez a nap a nemzeti összetartozás ünnepe. A Kárpát-medencei magyar reformátusok 2009. május 22-én mondták ki egységüket Debrecenben.

fotók: Füle Tamás

"Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed, Mondd a világnak: hajnalod közel!" - énekelték péntek este mécsesekkel a kezükben vonulva a Református Zenei Fesztivál résztvevői.

fotók: Dimény András

Május 22-én este Budapesten zenés ifjúsági istentiszteleten várták a Szentlelket baptista, evangélikus, pünkösdi és református fiatalok.

fotók: Barcza János

Hat esztendeje, hogy Debrecenben kimondták a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét.

fotók: Dimény András

Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van. (Jel 1,3)

fotók: Sereg Krisztián

„… ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor. 3,17b)

fotók: Dimény András

Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek! (Neh 8,10b)

fotók: Réczey Luca

Menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunk szent napja ez. (Neh 8,10a)

fotók: Luzsica Fanni

Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked! (2Móz 20,12)

fotók: Szalay László Pál

"... az imádkozó embernek is a magányos fa lehetne a jelképe, ahogy gyökereivel a földben áll, s levelével ki-belélegzi a világot." Pilinszky János

fotók: Szalay László Pál

"Virrasztok és olyan vagyok, mint a magános madár a háztetőn." Zsolt 102,8 (Károli-féle fordítás)

fotók: Dimény András

A Magyar Református Szeretetszolgálat folyamatosan segít az ukrajnai harcok és a gazdasági válság sújtotta Kárpátalján élő embereket, minden héten élelmiszert visz a rászorulóknak.

fotók: Kalocsai Richárd

Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. (1Móz 2,15)

fotók: Kalocsai Richárd

Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint a liliom, gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hóseás 14,6)

fotók: Kalocsai Richárd

„Mert legalábbis két dolgot kell mondanom, vagy két dologból állok: egy magasból és egy alacsonyból, egy elvontból és egy konkrétból, egy magasztosból és egy kétkrajcárosan utilitáriusból, rejtélyből és rációból. Hogyha errefelé billen el a kor vagy a kor közérzete, akkor az író kötelessége a másikat hangsúlyozni, viszont ha amarra billen el, akkor az egyiket hangsúlyozni."

fotók: Nagy Károly Zsolt

Simogasson meg/ barkáid bolyha,/ sápatag vérem/ fesd meg pirosra. (Kányádi Sándor)

fotók: Sereg Krisztián

A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páskavacsorát. (...) Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. (Mt 26,19.27-28)

fotók: Bogdányi Gábor

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, 42 és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. (Lk 19, 41-42)

fotók: Nagy Károly Zsolt

"Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (Jn 14,5-6)

fotók: Dimény András

"Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre! És úgy történt." 1Móz 1,14-15 (Az ócsai református templom mennyezete.)

fotók: Dimény András

A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az Úr. (Ézs 66,1)

fotók: Dimény András

Azon a napon nem lesz sem hőség, sem hideg, sem fagy. Akkor csak nappal lesz – az Úr tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is. (Zak 14,6-7)

fotók: Sereg Krisztián

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul. (Ef 4,11) A Magyarországi Református Egyház Zsinata - egyházunk törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete - hat év után új tagokkal és új vezetéssel folytatja munkáját.

fotók: Sereg Krisztián

Jól elástad. Mélyre ástad. Félve ástad. / Ó be jó, hogy megtalálták, elrabolták, nincs veled. / Mid maradt meg? Szórd szemétre. Jön a szél és szertehordja, / elkavarja sárba, porba, osztja, fosztja, nem leled. /Kid maradt meg? Fogd marokra. (Szabó Magda: Páva, sziget, bokor)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. (Ézs 55,10-11)

fotók: Millisits Máté

Számos eredeti Bibliát is magába foglaló vándorkiállítás emlékeztet a Vizsolyi Biblia kiadásának 425. évfordulójára. A tárlat most épp Zuglóban tekinthető meg.

fotók: Sereg Krisztián

Szobrokat vittem a hajón,/ hatalmas arcuk névtelen./ Szobrokat vittem a hajón,/ hogy álljanak a szigeten./ Az orr s a fül porca között/ kilencvenfokos volt a szög,/ különben rajtuk semmi jel./ Szobrokat vittem a hajón,/ és így süllyedtem el. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Nagy Károly Zsolt

"Szánd meg, isten, a magyart / Kit vészek hányának, / Nyújts feléje védő kart / Tengerén kínjának." Kölcsey Ferenc 1823. január 22-i keltezésű Himnusza nyomán ünnepeljük a magyar kultúra napját.

fotók: Sereg Krisztián

Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. (Példabeszédek 17:17).

fotók: Sereg Krisztián

Tanulni kell. A téli fákat. / Ahogyan talpig zúzmarásak. / Mozdíthatatlan függönyök. // Meg kell tanulni azt a sávot, / hol a kristály már füstölög, / és ködbe úszik át a fa, / akár a test emlékezetbe. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. (Weöres Sándor)

fotók: Nagy Károly Zsolt

"Fényben úszik az üvegajtód, / s megint suhogás. Mi ez itt? / Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág, / karácsonyszagú és meleg." (Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja)

fotók: Csillagpont

"... íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt." (Mt 2,9)

fotók: Nagy Károly Zsolt

Beszélget a kályhánál a család, / a téli alkony nesztelen leszállott. / Mint áldozásra készülő leányok, / csipkés ruhába állanak a fák. (Kosztolányi Dezső)

fotók: Kalocsai Richárd

A Traditio Christiana nevű társaság azt tűzte zászlajára, hogy a magyar mikulásjárás formai és tartalmi hagyományát felelevenítve a 3-4. században élt Szent Miklós püspök példájának követésére, a körülöttük élő rászorulók megsegítésére buzdítsa a gyerekeket. A püspök és kísérete december 5-én a Fasori Julianna Református Általános Iskolába is ellátogatott.

fotók: Asszonyi Eszter

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. (Filippi 4,6-7)

fotók: Fodor Balázs

Az élet nem probléma, amelyet meg kell oldani, hanem valóság, amelyet meg kell tapasztalni (Sören Aabye Kierkegaard)

fotók: Nagy Károly Zsolt

…néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat!” De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,39-40)

fotók: Nagy Károly Zsolt

"- Az utam rejtve van előttem. - Már ott van kijelölve a lábad előtt. Most nem torpanhatsz meg!"

fotók: Nagy Károly Zsolt

Halottak napja éjszakája a homrogdi temetőben. A halottak keresztje.

fotók: Dimény András

„Hol hit, ott szeretet, Hol szeretet, ott béke, Hol béke, ott áldás, Hol áldás, ott Isten, hol Isten, Ott szükség nincsen.”

fotók: Dimény András

„Forditsa az Úr az Ő orczáját te reád, és adjon békességet neked” (4Móz 6,26) – az ároni áldás sorai egy tisztaszoba falán. Az Ige fontos része volt egykor nemcsak a reformátusok életének, de a református otthonoknak is.

fotók: Sereg Krisztián

„Hol sírjaink domborulnak, / Unokáink leborulnak, / És áldó imádság mellett / Mondják el szent neveinket.” (Petőfi Sándor: Nemzeti dal)

fotók: Sereg Krisztián

Mit tud tenni az egyház az ökológiai válságban? Mit tudunk tenni mi a teremtett világ megóvásáért?

fotók: Lampért Gábor

A Dunántúl legnagyobb református temploma idén kapcsolódott be először a Nyitott Templomok Napja rendezvénysorozatba.

fotók:

Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. (Ézs 46,4)

fotók: Kiss Sándor

Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. (Jn 1,4)

fotók: Vargosz

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!" (Zsolt 133,1) Idén először közös évnyitót tartottak a magyarországi és határon túli református oktatási intézmények.

fotók: Mezey Attila

A kazincbarcikai és alacskai óvodások erdei óvodás héten vettek részt Jósvafőn a "Jósva" Erdei Iskolai Bázishely és Református Oktatási Centrum vendégeiként.

fotók:

"Ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül." (2Móz 16,15) Átadták az abaújvári református gyülekezet kemencéjét, a kis falu lakóinak nem kis örömére.

fotók: Kalocsai Richárd

Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. (Róm 8,19)

fotók: Sereg Krisztián

„…mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban…” (1Kor 15,52) Az első világháborúban elhunytakra emlékezünk.

fotók: Kalocsai Richárd

Hetven évvel ezelőtt ezekben a napokban indultak el az utolsó vonatok Auschwitz felé. Magyarországról több mint 400 ezer embert deportáltak.

holokauszt

fotók: Sereg Krisztián

Cukrot, virágot, gyöngyöt szerettem volna hozni néked: / nincs gyöngyöm, cukrom, virágom. / Görnyedve hozom ahelyett s teszem a kezedbe, nézzed, / keserü életemet, egyetlen terhes gazdagságom. // Ez ami megmaradt még, e meztelen is gazdag élet, / s ezt sem adom, csak visszaadom már: / mert jól tudom, ki vagy? s hogy benned és általad élek, / kenyerem és levegőm! s rég nem volnék, ha te nem volnál. (Babits Mihály)

fotók: Asszonyi Eszter

Ha láthatnál most szívemig! / Milyen zavart e szív. / Én nem örömökre születtem. / Neked mért örülök? / Rég nem lehetnek terveim. / Most mire készülök? / Bokám és útjaim szilárdak. / Most miért szédülök? / Jaj, mennyire félbemaradtam! / Hát mégis épülök? (Szabó Magda)

fotók: Sereg Krisztián

... e szent víz tükréből ha visszapillantasz, / valahol egy angyalszárny libben a magasba, / s szeme pillantásával vesz rólad méretet. / Ragyogj, imádkozz és mutasd meg magad! / Mert most varrják a mennyben csillogó ruhád... (L. E.)

fotók: Vargosz

Bizony mondom nektek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. (Mk 10,15)

fotók: Varga Gábor Vargosz

Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)

fotók: Keppel Ákos

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. (Zsolt 16,11)

fotók: Asszonyi Eszter

"A kegyelem lényege nem a kényszer, / Úgy fakad, mint csöndes eső a mennyből / A lenti földre, s kétszeresen áldott: / Megáldja azt, ki adja, s azt, ki kapja." (Shakespeare: A velencei kalmár)

fotók: Hajdu András

Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. (Zsolt 119,18)

fotók: Asszonyi Eszter

A felismerés, hogy létezel / úgy bomlott ki bennem, / mint a cipőfűzőm. / És én belebotlottam / a gondolatodba, Istenem. (Tábori Kálmán)

fotók: Sereg Krisztián

fotók: Varga Gábor Vargosz

A revideált új fordítású Bibliával ismerkednek a zsinati atyák. A Biblia elérhető a könyvesboltokban, az interneten és a mobil eszközökön is.

fotók: Kiss Sándor

"Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban." (Mt 21,9) Relief egy jeruzsálemi épület homlokzatán.

fotók: Sereg Krisztián

Jézus szamárháton, tanítványaival a Duna partján, április 11-én. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Pest-Budai Dalárda tagjai ezzel a performansszal a húsvéti ünnepkör keresztyén tartalmára akarták felhívni a fővárosiak figyelmét.

fotók: Szalay László Pál

A telkibányai református gyülekezet tagjai is csatlakoztak a Föld Órája kezdeményezéshez. Templomukban gyertyafényes dicsőítést és imaközösséget tartottak a teremtett világ épségéért.

fotók: Kiss Sándor

Simon Péter utódai vetik ki hálóikat fogásra a Genezáreti tavon.

fotók: Kiss Sándor

Illés "ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: ... Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé!"

fotók: Sereg Krisztián

Ha felhőkben, vizek sodrán, föld hűsén keresek / Két óriás, merítő, lágy, nyitott, örök tenyeret, / Mely csak kitárul se adva, se kérve, - / Lehajthatom-é egyszer fejemet? / Feszült lelkem belesimulhat-e végre / Az Isten óriás köd-tenyerébe? (Kaffka Margit: Tán zsoltárok elé)

fotók: Sereg Krisztián

A böjti idő a belső bontódási folyamatról szól: az ember számba veszi mindazt, ami kitölti életét, majd sorjában elengedi ezeket, mert kiderül, hogy magához az Élethez képest nem fontosak. (Fekete Ágnes)

fotók: Sereg Krisztián

A magyarok istenére / Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem leszünk! (Petőfi Sándor: Nemzeti dal, részlet)

fotók: Sereg Krisztián

... böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. (Mt 6,18)

fotók: Sereg Krisztián

Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. (Mt 6,6)

fotók: Galsi Árpád

Március első vasárnapjának perselypénzével egyházunk minden évben a bibliakiadást támogatja. Idén tavasszal - elektronikus formában is - megjelenik az új fordítású Biblia revideált kiadása.

fotók: Sereg Krisztián

"Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál." (Jn 10,9)

fotók: Sereg Krisztián

"... az eső szürke, monoton függönye hullik alá, de az esőfelhők fölött kék az ég! A Nap fénylő sugara vidítja életedet! (...) Ha a remény napsugara kél, s oszlat szürke fellegeket, újjongó dal tölti be lelkedet. (Kardos András: Örülj a fénynek)

fotók: Asszonyi Eszter

„Aki keres, azt megtalálják” – ez a mottója az idei Házasság hetének. Ezzel a kezdeményezéssel az életre szóló elköteleződésre próbálják meg biztatni nem csak a fiatalokat.

fotók: Asszonyi Eszter

„A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. (...) Az Atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. (...) S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk." (Pilinszky János: Mielőtt)

fotók: Sereg Krisztián

A Debreceni Református Kollégium diákjai, kezükben a gerudiummal. Ezt a szerszámot tűzoltáshoz használták a kollégisták, akik a 17-19. században a városi tűzoltóság feladatait is ellátták.

fotók: Kalocsai Richárd

Olyan havat ad, mint a fehér gyapjú, olyan deret szór szét, amilyen a hamu. Darabokban dobálja a jeget, ki állhatja ki hidegét? De ha kibocsátja szavát, elolvasztja azokat, és ha szelet támaszt, már víz csörgedezik. (Zsolt 147,16-18)

fotók: Fejes Márton

"Imádkozunk azokért, akik gyakorolják a nemzetközi szolidaritást, és a globális partnerséget. Amint a fair-trade termékeket támogatjuk, és elengedjük a legszegényebb országok adósságait, ugyanúgy, add, hogy törekedjünk az igazságosságra. Kegyelmes Istenünk hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: Kalocsai Richárd

Imádkozunk azokért, akik azért szenvednek, mert nem vigyáztunk eléggé a teremtettségre, és kérünk a veszélyeztetett fajokért is. Vezess minket a „környezetünkért végzett felelősségre”, a „környezeti fenntarthatóságra”, hogy kiengesztelődjünk a teremtettséggel. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!

fotók: Kalocsai Richárd

"Imádkozunk azokért, akik HIV vírussal, AIDS-el, maláriával, vagy egyéb betegségekkel küzdenek. Halljuk meg azok kiáltását is, akiktől megtagadták a méltósággal teli életet! Dolgoz zunk egy olyan világ létrehozásán, amelyben minden embert tisztelnek, és gondoskodnak szükségleteiről, és ahol senkit nem rekesztenek ki. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: Kalocsai Richárd

"Imádkozunk az asszonyokért, akik gyermeket várnak, és az ő anyai egészségükért. Hadd törődjünk különösen is ezekkel az anyákkal, akik új életet hordoznak, és akiknek szeretete Isten irántunk való, egyesítő szeretetére emlékeztet. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: MRSZ

"Imádkozunk a beteg fiatalokért, és azokért, akik a gyermekek egészségének javításáért fáradoznak. Amikor a gyermekekről gondoskodunk, magát Jézust fogadjuk be. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: Luzsica Fanni

"Imádkozunk azokért, akik a nők és férfiak egyenlő méltóságáért és jogaikért küzdenek. Hadd tiszteljük minden nőben és férfiben Isten képmását. Különösen is gondolunk most a munkához, különböző javakhoz és szolgáltatásokhoz jutás egyenlő esélyeire. Amint Jézus Krisztusban egyek leszünk, hadd fogadjuk el mind a férfiak, mind a nők ajándékait. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: Sereg Krisztián

"Imádkozunk azokért, akik az egyetemes oktatásban való részvételre törekednek. Tudásszomjuk hadd építsen hidakat egyházaink között és állítsa helyre különbségeink közt is egymás tiszteletét. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: Sereg Krisztián

"Imádkozunk minden emberért, aki nap, mint nap szegénységben és éhségtôl szenved. Veszélyekkel teli életük, helyzetük gyakran okoz megosztottságot; Krisztus szeretete hadd állítsa helyre az igazságosságot, és a békességet. Kegyelmes Istenünk, hallgasd meg imádságunkat!"

fotók: Sereg Krisztián

A keresztény egyházak január 19. és 26. között világszerte ökumenikus imaalkalmakat rendeznek. A nyolc nap imakéréseit - az ENSZ milleniumi céljait - vasárnaptól vasárnapig egy-egy képpel mutatjuk be.

ökumenikus imahét 2014

fotók:

"Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg." (Lk 10,23-24)

fotók: Luzsica Fanni

A Magyar Református Szeretetszolgálat számos adventi programot szervezett: kék vödrökbe gyűjtöttek tartós élelmiszert, cipősdobozokba karácsonyi ajándékot, rászoruló családok mehettek cirkuszba, gyerekeket vittek korcsolyázni, bébiételt juttattak kórházakba. Karácsony után meleg ételt, teát, édességet, gyümölcsöt és meleg ruhát osztottak rászorulóknak a Budai Református Egyházközséggel együttműködve.

2013,december

fotók: Varga Gábor Vargosz

November 14-én és 15-én tartották a Magyarországi Református Egyház XIII. zsinati ciklusának 13. ülésszakát. Egyházunk legfőbb döntéshozó és törvényalkotó testülete évente kétszer ülésezik.

november,2013

fotók: Sereg Krisztián

A reformáció hónapját országszerte ünnepelték a protestáns egyházak, sok gyülekezetben közös alkalmakat is tartottak, így a tavaly száz éves fasori református templomban is.

2013,október,budapest-fasor

fotók: Sereg Krisztián

Budapesti, debreceni, pataki és pápai teológusok az egységes lelkészképesítő vizsgabizottság előtt. A tavalyi volt a harmadik év, amikor egységes vizsgát tettek a hazai református teológiákon végzett lelkész-szakos hallgatók.

2013,szeptember

fotók: Sereg Krisztián

A Soli Deo Gloria református diákmozgalom szeretné feleleveníteni a hetven évvel ezelőtti szárszói hagyományokat, ezért tavaly nyáron közéleti konferenciát szervezett, melyen a migráció témáját járták körül.

augusztus,2013

fotók: Dimény András

Tíz éves lett a Csillagpont. Tavaly nyáron majdnem négyezren látogattak el Mezőtúrra, a református ifjúsági találkozóra.

csillagpont 2013,július,2013

fotók: Sereg Krisztián

Születésének 450. évében elkészült a Heidelbergi Káté új magyar fordítása. Június végén a Magyar Református Egyház ünnepélyes közös zsinaton fogadta el az egységes szövegváltozatot.

2013,június

fotók: Sereg Krisztián

Az oroszlán barlangjába is bemerészkedtek a református önkéntesek, akik a budapesti Állatkertben segítettek. A Szeretethíd nevű önkéntes akcióban tavaly több mint tizehatezren vettek részt szerte a Kárpát-medencében.

május,2013

fotók: Sereg Krisztián

Halász Bélát április 13-án iktatták be a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöki tisztségébe. A hertelendyfalvi református templomban tartott ünnepségen a Kárpát-medence református egyháztesteinek vezetői is részt vettek.

2013,április

fotók: Orbán Árpád

Valósággal betemette a hó az országot március közepén, sokan a nemzeti ünnepet is a lezárt autópályákon töltötték. A közeli falvak lakói - köztük református gyülekezetek tagjai - siettek az autójukban rekedtek segítségére.

március,2013

fotók: Sereg Krisztián

Farkas Zsolt és Várnagy Andrea gyerekeikkel. A zongoraművész házspár volt a Házasság Hete nevű ökumenikus kezdeményezés tavalyi két arca.

2013,február

fotók: Sereg Krisztián

A világméretű ökumenikus imahét programját tavaly az indiai keresztyének állították össze. Képünkön Steinbach József református püspök és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a fasori evangélikus templomban tartott közös imaalkalmon.

2013,január

fotók: Sereg Krisztián

Tisztelt Olvasónk! Egész éves figyelmét egy január 1-jén kezdődő képes visszatekintéssel szeretnénk megköszönni, életére pedig Isten áldását kívánjuk jövőre is!

fotók: Szalay László Pál

"Adjon az Úristen több karácsony estéket elérni. Nem ily szomorút, hanem örvendetesebbet! Bort, búzát eleget. Atyafiúi szeretetet, holtunk után lelki üdvösséget!" - kántáló telkibányai fiatalok szenteste. A régi szokás őrzői házról-házra jártak az ünnep előestéjén, s dicséreteket énekeltek, verses jókívánságokkal köszöntötték a lakókat.

fotók: Varga Gábor Vargosz

... minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. (Jak 1,17)

fotók: Asszonyi Eszter

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs 9,5)

fotók: Szalay László Pál

Ökogyülekezeti tanulmányúton jártak a telkibányai gyülekezet tagjai Észak-Írországban. A magyar fiatalok szemetet szedtek az Ír tenger partján.

fotók:

Kétszázharminc éve épült az őcsényi református templom. A tolnai gyülekezet tagjai hálaadó istentisztelettel ünnepelték a jubileumot.

fotók: Varga Gábor Vargosz

Siket fiatalok gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit azon az ünnepségen, melyet a Szeretetszolgálat adományozóinak rendeztek.

fotók: Sereg Krisztián

"Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is." (Lk 12,34)

fotók: Sereg Krisztián

Szent Miklós hasonmása járta a budapesti belváros utcáit december 6-án. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Pest-Budai Dalárda tagjai az ünnep keresztyén gyökerére és az adakozás fontosságára akarták felhívni a fővárosiak figyelmét.

fotók: Bárdos Tamás

A Magyar Református Szeretetszolgálat "Nincsen számukra hely" című fotópályázatának harmadik helyezettje.

fotók: Sereg Krisztián

... várunk tégedet, tisztítjuk a te útadat, egyengetjük a te ösvényedet: mutasd meg nálunk magadat! Erős hittel szívünkbe fogadunk, állandó szállást ott adunk. (Református Énekeskönyv: 181 dicséret)

fotók: Kerekes István

A Magyar Református Szeretetszolgálat "Nincsen számukra hely" című fotópályázatának győztes képe.

fotók: Asszonyi Eszter

Szánalom nélkül jött végre a hideg / Tiszta északi szél, téli szél... (Ghymes)

fotók: Asszonyi Eszter

"Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." (Jn 4,13-14)

fotók: Varga Gábor Vargosz

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1 Thessz 5,16-18)

fotók: Sereg Krisztián

fotók: Sereg Krisztián

És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet, és győztesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek a testük meghalt, mert örökké élnek az örökkévalóban és a nemzet szívében, és élve maradnak a többiek, akik talán csak most eszmélnek ájult boldogságban a kitárult messzeség, a testi és lelki szabadság, a végtelenség szemléletében. (Fekete István)

fotók: Sereg Krisztián

Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az részese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is. (Luther Márton 37. tétele)

fotók: Asszonyi Eszter

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. (Jn 10,9)

fotók: Sereg Krisztián

... nem volt stratégia és taktika, itt csak halálba menő tizennégy-húszéves gyerekek voltak, lányok is, akik betelvén egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelszavak csatornalevesével, a hazugság emészthetetlen maszlagával, és nekimentek felborítani a hegyet, megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni vagy meghalni. És felborították a hegyet, és megfordították a történelmet, és győztesen élve maradtak. (Fekete István: Levél Bécsbe)

fotók: Sereg Krisztián

Míg fiatal az ember, ahogy leteszi a fejét, már szunnyad, ha pedig megöregszik, elszundít ugyan hamar, de fel is ébred, aztán csak néz, töpreng, mintha úgy rendezte volna a természet, hogy mikorra már nagy darab idő van a háta mögött, legyen módja végiggondolni. (Szabó Magda)

fotók: Sereg Krisztián

Hadd lássam kissé szebbnek az eget, Figyeljek jobban mélységek szavára, A csengetyűmmel dícsérjem neved: Harang a harangozót, Istenem. (Reményik Sándor)

fotók: Sereg Krisztián

Kútnak lenni volna jó, utasitatónak. Diófának, vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófüttynek volna jó, lenni bár egy hangnak. Jönni-menni volna jó, akárcsak a harmat. (Kányádi Sándor: Sóhajtás)

fotók: Asszonyi Eszter

Immár a végtelen vágyára vágyom, s bár végtelensok, véges mind a vágyam. S a végesből nem lesz végtelen soha. (Babits Mihály)

fotók: Asszonyi Eszter

"Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással." (Zsolt 69,31) Negyvenezer diák kezdte meg az új tanévet a református iskolákban.

fotók: Andrásházi Krisztina

Az egész élet arról szól, hogy megpróbáljuk mindennel Istent dicsőíteni és magasztalni. (ifj. Csomós József)

fotók: Kalocsai Richárd

Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. (...) A magyarság színét, a magyarság kincsét. De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengíteni! (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött)

fotók: Asszonyi Eszter

Gyújts éjszakánkba fényt, had égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó tűz. (Taize-i ének)

fotók: Asszonyi Eszter

Nem képregényhős csodálatos képességekkel, s nem is a világ megmentője, hanem ember, mint te, s a Megváltó követője.

fotók: Asszonyi Eszter

"Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba." (Lk 18,17)

fotók: Gali Orsolya

"A döntéseinkben, nem pedig a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik is vagyunk valójában" - Albus Dumbledore. (J. K. Rowling)

fotók: Dimény András

Ötszázan festettek egyszerre egy hosszú betonkerítést a Csillagponton – ezzel magyarországi rekord született, a mezőtúriak pedig egy hatalmas színes felülettel gazdagodtak.

fotók: Budai Borbála

A budapesti koreai presbiteriánus gyülekezet küldöttsége szerdán tradicionális programokkal várta a Csillagpont résztvevőit. Az érdeklődők megtekinthették a koreai népi táncot és megkóstolhatták jellegzetes teáikat.

fotók: Sereg Krisztián

Kedden megnyitotta kapuit a Csillagpont református ifjúsági találkozó. A stáb és többszáz önkéntes már Mezőtúron dolgozik.

fotók: Asszonyi Eszter

Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. (Ézs 44,3)

fotók: Kalocsai Richárd

Ki vagyok én, kicsoda Isten és kivé kell válnom? Egy hét múlva Mezőtúron megnyitja kapuit a Csillagpont. A református ifjúsági találkozón háromezer Kárpát-medencei fiatal járja körül az identitás kérdését.

csillagpont 2013

fotók: Asszonyi Eszter

De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. (Jak 1,25)

fotók: Kalocsai Richárd

„Jézus Krisztus tulajdonai” – úrvacsorás istentisztelettel ért véget a Magyar Református Egyház Zsinatának Debreceni ülése. A résztvevők ezzel vallották meg egységüket Krisztusban.

fotók: Sereg Krisztián

És a sínek meg a talpfák éjszaka (ezt fentről nézd, a hídról), ezek a derengő, mennyei lajtorják a vízszintes végtelenbe. (Nemes Nagy Ágnes: Egy pályaudvar átalakítása)

fotók: Asszonyi Eszter

Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. (Ézs 58,11)

fotók: Asszonyi Eszter

„Remélem, a távoli jövőben is itt lehetünk önökkel, mert önök itt lesznek" - üzenet a felvidéki magyaroknak a kassai Északkeleti Református Találkozón.

fotók: Sereg Krisztián

Ha nem lett volna velünk az ÚR - vallja meg ezt Izráel! -, ... akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. (Zsolt 124,1.4)

fotók: Sereg Krisztián

"Ne sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység", ... "hallgass meg, URam, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám!" (Zsolt 69,16.17)

fotók: Sereg Krisztián

Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. (Zsolt 139,11-12.)

fotók: Kissbalint.hu

„Ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan.””(1Jn 3,18) Így hangzik a Szeretethíd mottója, amit a Kiss Bálint Református Általános Iskolában diákjai személyesen is megtapasztalhattak. Az iskolából 325-en vettek részt Kárpát-medencei önkéntes napon.

fotók: Asszonyi Eszter

Zsoltárokat, dicséreteket énekelve vonultak a reformátusok a Református Zenei Fesztivál pénteki napján. A Ráday utca éttermeiből, szórakozóhelyeiről kíváncsian figyelték a mécsesekkel vonuló hitvalló tömeget.

fotók: Kalocsai Richárd

Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. (Jer 31,33)

fotók: Kapitány Cintia

Ötven, hatvan, és hetven éve konfirmált reformátusok adtak hálát, amiért Isten mertartotta őket, a borsod-abaúj-zemplén megyei Csobajon.

fotók: Kalocsai Richárd

Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, ... valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, ... amikor pedig eljött a pünkösd napja, ... mindnyájan megteltek Szentlélekkel. (ApCsel 1,12-2,4)

fotók: Asszonyi Eszter

hogy mégis föld van itt alul, holott ős-zárvány képződésű volt itt az útburkoló kiskockakő. De úgy látszik, a kő alatt, a kábel alatt, a kényes nyirokérrendszerek alatt (e pulzáló berendezések) mégiscsak föld van itt alul, mindenek ellenére föld. (Nemes Nagy Ágnes)

fotók: Kalocsai Richárd

Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent. (Lk 24,52-53)

fotók: Kalocsai Richárd

Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene! (Fil 4,9)

fotók: Sereg Krisztián

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? (Ézs 49,15) Nekünk eszünkbe jut-e az édesanyánk?

fotók: Sereg Krisztián

... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm 8,39)

fotók: Sereg Krisztián

A Református Énekeskönyv 396. dicséretével vette kezdetét egyházunk legfőbb döntéshozó szervének, a Zsinat két napos tanácskozása.

fotók: Sereg Krisztián

Mint Dávid az Úr ládája előtt, Táncoljunk Istennek! Az Ő országa már köztünk van, Daloljon ajkunk ujjongva! (dalszöveg: M. & M.-F. Penhard)

fotók: Kalocsai Richárd

Most ne vélt igazad emlegesd, s ne a hibát, a zavart (az benned is volt!): nézd a rétet, a nagy fényt, a Feltámadást! (Szabó Lőrincz)

fotók: Sereg Krisztián

Nézzétek meg az égi madarakat... Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? (Mt 6,26)

fotók: Sereg Krisztián

Jézus ekkor ezt mondta neki: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha." (Jn 11,25-26)

fotók: Sereg Krisztián

"Latrokként - Simone Weil gyönyörű szavával - tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek." Elalélok, és a szálkák fölriasztanak ilyenkor metsző élességgel látom a világot, és megpróbálom feléd fordítani a fejemet. (Pilinszky János)

fotók: Sereg Krisztián

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől." Lk 19,41-42

fotók: Sereg Krisztián

"Adj innom!" (Jn 4,7) A víz minden cseppje kincs, de csak ritkán becsüljük meg.

fotók: Sereg Krisztián

Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. (Zsolt 130,6)

fotók: Kalocsai Richárd

Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. (5Móz 11,19)

fotók: Sereg Krisztián

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. (1Kor 12,4-6)

fotók: Kalocsai Richárd

... mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát ... (Ef 5,33)

fotók: Kalocsai Richárd

Általjársz Te mindent; Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked! Mint a kis virág is Magától kibomlik, Rá ha csöndes fényed omlik: Hagyj, Uram, Vidáman Fényességed látnom S országod munkálnom! (165. dicséret, Református Énekesköny)

fotók: Kalocsai Richárd

Oh Uram! hadd szálljon az én könyörgésem a te színed elé; tégy bölccsé engem a te igéd szerint. (Zsolt 119,169, Károli-fordítás)

fotók: Sereg Krisztián

Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult; bejárta Szíriát és Ciliciát, és erősítette a gyülekezeteket. (ApCsel 15,40-41)

fotók: Kalocsai Richárd

Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!" (Jn 7,37)

fotók: Sereg Krisztián

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. (1Kor 11,26)

fotók: Sereg Krisztián

Valami furcsa összehangolódás, Valami ritka rend – Széthúzó erők erős egyensúlya, Mély belső bizonyosság idebent. (Reményik Sándor: Béke)

fotók: Sereg Krisztián

... azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket ... (1Kor 1,27)

fotók: Sereg Krisztián

Kay nem mozdult, csak ült hidegen és mereven, Gerda meg zokogni kezdett nagy fájdalmában, forró könnyei Kay mellére hulltak, leszaladtak a szívért, felolvasztották a jeget, s kimosták onnan a gonosz tükörszilánkot. (Hans Christian Andersen: A hókirálynő)

fotók: Sereg Krisztián

Megállunk-e Krisztus mellett az úton vagy csak elrobog mellette életünk vonata?

fotók: Sereg Krisztián

Dalit dobok ritmusára kezdődött az idei ökumenikus imahét. Az indiai keresztyének nyolcvan százalékát a többségi társadalom által megvetett dalitok alkotják. Élő példái annak, hogy Isten igazságosságot és szeretetet kíván az emberiségtől.

ökumenikus imahét,Ökumenikus imahét

fotók: Sereg Krisztián

Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. (Lk 22,43)

fotók: Asszonyi Eszter

Akkor a leghosszabb a tél / Ha már az ember nem remél / Ha a holnap csak ködös kép / Tövissel barázdált vidék. (Ákos)

fotók: Kalocsai Richárd

Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. (1 Kor 12,27)

fotók: Sereg Krisztián

A szeretet türelmes, jóságos... (1. Kor 13,4) A szeretet a másik embert részesíti előnyben. (Gary Chapman) A szeretet soha el nem múlik. (1 Kor 13,8)

fotók: Sereg Krisztián

Új esztendő, vígságszerző most kezd újulni, Újulása víg örömet most kezd hirdetni (...) Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk, Vigadással úr Jézusnak glóriát mondjunk. (Szarka Gyula)

fotók:

Az ünnep egy olyan gyerek szemével, akit református nevelőszülőknél helyeztek el. "... amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg." Mt 25,40

karácsony 2012

fotók: Molnár Veronika Sára

Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük (Mt 2,10) a napkeleti bölcseknek. A pásztorok pedig, miután meglátogatták őket az angyalok, így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." (Lk 2,15)

karácsony 2012

fotók: Kalocsai Richárd

Várj, ember szíve, készen! Mert jő a Hős, az Úr, Ki üdvösséged lészen. Szent győztes harcosúl, Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok: Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok Ő. (Református énekeskönyv, 312. dicséret)

advent 2012

fotók: Sereg Krisztián

Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. (Jn 1,9-11)

fotók: Kalocsai Richárd

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő, Beteljesült már az idő. Törd át az ég zárt ajtaját, Vár a világ sóvárgva rád. Megnyílt az ég harmatozva, Megváltónkat hogy lehozza. (Evangélikus ének)

advent 2012

fotók: Sereg Krisztián

Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. (Zsolt 130,5)

advent 2012

fotók: Kalocsai Richárd

Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. (1 Pét 1,24-25)

fotók: Sereg Krisztián

Minden döntésünk és minden tettünk egy-egy hangjegy életünk kottájában. Életünk pedig lehet egy tétel az Isten dicsőségét hirdető óriási zeneműben.

fotók: Kalocsai Richárd

Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. (Hós 6,3)

fotók: Sereg Krisztián

„Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam.” Zsolt 71,6

fotók: Kalocsai Richárd

Hetek óta vágytam rá. Végre vettem egy zacskónyit, kedvesemnek és magamnak. Aztán a villamoson megláttam őt. Éhesnek tűnt, biztos fázott is. Néztük egymást a hajléktalannal, megkínáltam. Jót falatoztunk belőle, valahogy megmelegedtünk. Még maradt is. (Igaz történet alapján)

fotók: Sereg Krisztián

Ifjúságom, e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek. (József Attila)

fotók: Sereg Krisztián

Ha valakinek közületek száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? (Lk 15,4)

fotók: Asszonyi Eszter

Meglátjuk-e a másik emberben Isten gyermekét? Észrevesszük-e a körülöttünk élők gondját-baját? Vagy szemünk vak, s csak az utcakövek látják mások nyomorúságát?

fotók: Kalocsai Richárd

Nincs már szívem félelmére nézni sírom fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából... (Református énekeskönyv, 347. dicséret)

fotók: Sereg Krisztián

... nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által ... (Tit 3,5)

reformáció

fotók: Kalocsai Richárd

Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. (Rm 12,2 - Károli-féle fordítás)

fotók: Sereg Krisztián

Jézus mondja: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket." (Jn 8,31.32)

fotók: Kalocsai Richárd

'56 nem azért sikertörténet, mert a forradalom megdöntötte az elnyomó hatalmat, s ha csak pár napra is, de megadta az országnak a szebb jövő reményét. Október 23-a értéke abban áll, hogy az emberek, nem törődve a következményekkel, nem a félelmeikre, hanem a lelkiismeretükre hallgattak.

1956

fotók: Sereg Krisztián

... ha baj van, sosem embert kérdezz, mindig csak Istent, az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekedben késik a válasszal. (Szabó Magda: Für Elise)

fotók: Kalocsai Richárd

Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (Jn 4,10)

fotók: Sereg Krisztián

Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, szelet bocsát ki kamráiból. (Zsolt 135,6-7)

fotók: Kalocsai Richárd

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. (Gal 6,7-8)

fotók: Sereg Krisztián

... és ha mégsem úgy vinne karjában át, ahogy képzeltem, akkor is tudom, hogy vár, vagy ha mégis láthatnám mindazt a fényt, vagy ha fájdalmak útja lesz is enyém… A könnyeim felszáradnak, elmúlt az éjjel és felkelt a nap. Benned bízva minden nap vízre lépek, s hiszem, amit nem látok még... (Schmidt Vera)

fotók: Kalocsai Richárd

„Menjetek ti is a szőlőbe!” (Mt 20,7)

teremtés hete

fotók: Sereg Krisztián

„Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve…: oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? - mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.” (Mk 11,2-3)

teremtés hete

fotók: Sereg Krisztián

Nézzétek a liliomokat (Lk 12,27), nézzétek meg a fügefát és a fákat mind (Lk 21,29).

teremtés hete

fotók: Kalocsai Richárd

„És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.” (Mt 14,32)

teremtés hete

fotók: Asszonyi Eszter

„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!” (Lk 12,49)

teremtés hete

fotók: Sereg Krisztián

„Adj innom!” (Jn 4,10)

teremtés hete

fotók: Sereg Krisztián

„... A föld megrendült ...” (Mt 27,51)

teremtés hete

fotók: Kalocsai Richárd

„Úgy szerette Isten a világot...” (Jn 3,16)

teremtés hete

fotók: Sereg Krisztián

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté 5,16)

fotók: Kalocsai Richárd

Most pedig nem tehetek hasznosabbat, mint hogy Nektek a jó írók műveinek olvasását ajánlom. Fölfedem Előttetek, hogy a bölcsesség kincsei a könyvtárak mélyén rejtőzködnek… (J. A. Comenius)

fotók: Sereg Krisztián

Ó, Uram, a te igéd lámpás, utamon a fényforrás. (Ének a Zsolt. 119,105 alapján)

fotók: Sereg Krisztián

Ahogy a hajók lételeme a víz, az emberé a kapcsolat Istennel. Alacsony vízállás mellett a hajók tehetetlen óriások.

fotók: Kalocsai Richárd

"... ahogy fáról lehull s földet ér egy levél, úgy múlik el életem, holtig fájón, egyszerűn. De veled, Uram, tudom, nem hiába élek." Cédrus együttes: Csak Veled

fotók: Sereg Krisztián

Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1 Ján 1,7)

fotók: Kalocsai Richárd

"Íme a Bárány, Ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott. (...) Nem vonja vissza, mit adott. A Bárány vére volt az ár, Őnála többé nincs halál. Krisztusban üdvöm készen vár, ott fenn az Isten trónjánál." Charitie Lees Smith: A mennyben fenn

fotók: Sereg Krisztián

Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

fotók: Kalocsai Richárd

Itt az idő, Uram. Nagy volt a nyár. (...) Parancsold: a gyümölcsök érjenek be, adj még két délies napot nekik, add, hogy beteljesedjék mindenik, s a mézet gyűjtsd a dús szőlőszemekbe. (Rainer Maria Rilke)

fotók: Kalocsai Richárd

A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! (Zsolt 130,1.2)

fotók: Sereg Krisztián

Tévedés. "Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura (...) ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. (...) őbenne élünk, mozgunk és vagyunk" - Pál apostol (ApCsel 17,24-28)

fotók: Kalocsai Richárd

Sérülékeny szálak kötik össze az embereket, ezeken mégis ott csillog Isten szeretete.

fotók: Sereg Krisztián

A barátság leginkább a másik elfogadásán múlik, nem a hasonlóságon.

fotók: Kalocsai Richárd

"... amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az Ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele es itala a lelkünknek az örök életre ..." Heidelbergi Káté, 79. kérdés-felelet, részlet

augusztus 20.,úrvacsora

fotók: Sereg Krisztián

Technikailag fejlett világunkban is annak van igazi értéke, aminek lelke van.

fotók: Kalocsai Richárd

Azon a napon majd must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az Úr házából, és megöntözi a Sittím völgyét. (Jóel 4,18)

fotók: Sereg Krisztián

Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt Leginkább kedveli, Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka Tolla kedvelteti. Kit én választottam, a dal-mesterséghez Nem ért az a madár. S egyszerű, mint magam... félig feketében, Félig fejérben jár. (Petőfi Sándor: A gólya)

fotók: Kalocsai Richárd

...és távolba roppant tűzcsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyult, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent. (Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség)

fotók: Sereg Krisztián

Az ember magában hordozza Isten képmását, mint ahogy a textil is a kékfestő mester mintájának lenyomatát.

fotók: Kalocsai Richárd

Miként fogom szólítani Rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is Kedvest, szépet neki? (Petőfi Sándor)

fotók: Sereg Krisztián

És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14.15)

fotók: Kalocsai Richárd

...az éj messze száll. Ne félj te kicsiny nyáj, a pásztor a király. A jó pásztor vigyáz rád, az elveszett megkerül, a jó pásztor vigyáz rád, a gonosz elkerül. (Keresztyén ifjúsági ének)

fotók: Sereg Krisztián

Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. (Ézs 45,2)

fotók: Kalocsai Richárd

Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. (1 Móz 28,12)

álom,angyal

fotók: Sereg Krisztián

Akkor könyörül rajta Isten, és ezt mondja: Váltsd ki, hogy ne jusson a sírba, elfogadom a váltságdíjat! (Jób 33,24)

fotók: Kalocsai Richárd

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, (Gal 5,22)

fotók: Sereg Krisztián

"Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot." Lk 11,33

fotók: Kalocsai Richárd

Itt az idő, hogy dicsérd, jöjj, úgy ahogy vagy az Úr elé! (ifjúsági ének után szabadon)

fotók: Dobos Erzsébet

A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. (1 Jn 2,17)

fotók: Kalocsai Richard

Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! (Zsolt 25,4)

fotók: Kalocsai Richard

Amit a sötétségben mondok nektek, azt a világosságban mondjátok el; amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27)

fotók: Kalocsai Richard

"Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem." Jn 5,7

fotók: Kalocsai Richard

Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. (Zsolt 57,10-11)

református énekek

fotók: Kalocsai Richard

A sötét égbolt rostáján át, / keresztül a csillagréseken, / áthatóan tekintget le ránk / az örökös Végtelen. (F. Nagy Gábor)

fotók: Kalocsai Richárd

Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el! (Ézs. 28,16)

fotók: Kalocsai Richard

Sokszor csak egy új nézőpontra van szükség, hogy tisztán lássuk a dolgokat. Arra, hogy kilépjünk a sajátunkból és Isten szemével nézzünk.

fotók: Kalocsai Richard

Ahogy a száraz ágakat nyaldosó lángok melegítik és megvilágítják arcunkat, úgy melengeti szívünket a mellettünk ülő ember közelsége.

fotók: Kalocsai Richard

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

fotók: Kalocsai Richard

A zene nagy adomány: kulcs a mennyhez, közvetlen kapcsolat Istennel.

zene

fotók: Kalocsai Richard

Szeretem a szelet, mert a Szentlelket juttatja eszembe. (Ismeretlen egyetemista)

fotók: Kalocsai Richard

Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. (Zsolt 112,4)

fotók: Kalocsai Richard

Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe." Mt 13,30

fotók: Sereg Krisztián

A Kárpát-medencei egyesített református kórus a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 2012. május 26-án.

trianon,református egység napja

fotók: Kalocsai Richard

Hosszú idő és sok munka, míg két ember összecsiszolódik. Mégis, ettől lesz szép, ahogy kiegészítik egymást.

fotók: Kalocsai Richard

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. (1 Móz 4,7)

fotók: Kalocsai Richard

Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? (1 Kor 10,16)

pünkösd,úrvacsora

fotók: Kalocsai Richard

Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (1 Kor 12,13)

egységes

fotók: Sereg Krisztián

Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. (1 Móz 6,17:18)

teremtésvédelem

fotók: Kalocsai Richard

"Három évvel ezelőtt Debrecenben közösségünk újra kinyilvánította a szétszakított nemzetrészek reformátusainak egységet: összetartozásunkat semmilyen külső történelmi körülmény nem szüntette meg" (A Generális Konvent Elnökségének körleveléből)

református egység napja

fotók: Kalocsai Richárd

"Mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok." Konfirmáció a Budapest-Kelenföldi Református Egyházközségben.

konfirmáció

fotók: Kalocsai Richard

Több mint tízezer kárpát-medencei református önzetlen segítségnyújtásában tükröződik Isten szeretete ezen a hétvégén.

szeretethíd,Szeretethíd

fotók: Kalocsai Richárd

"...szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől." ApCsel 1,9

áldozócsütörtök

fotók: Kalocsai Richard

Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Mt 7,18.19

fotók: Kalocsai Richard

Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Péld. 16,1

református oktatás

fotók: Kalocsai Richard

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Jel 3,20

fotók: Kalocsai Richard

Általjársz Te mindent; Rám ragyogni engedd Életadó, áldott Lelked! Mint a kis virág is Magától kibomlik, Rá ha csöndes fényed omlik... RÉ 165

fotók: Kalocsai Richard

Csak állok döbbenten a szavak gyilkos ereje előtt. Szóval teremtette Isten a világot. Jézus Krisztus a testté lett szó. Mit művelünk mi a szavakkal? ... Jóvá lehet szóval tenni az elrontott szavakat? (Agnus blog)

fotók: Kalocsai Richard

Csodálatos az, amit egy nő megbír! – Egy nő, aki anya; – egy anya, aki szeret. (Jókai Mór)

anyák napja

fotók: Kalocsai Richárd

Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! Zsolt 119,73

református oktatás

fotók: Kalocsai Richard

Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Mt. 25,40

mentőöv,szeretetszolgálat (mrsz)

fotók: Alberti Réka

És a sötétségben felragyog Isten világossága. (A németországi Lorch egykori bencés apátsága, ma evangélikus kézben van.)

németország

fotók: Kalocsai Richárd

A Belgrád melletti Hertelendyfalván található a Kárpát-medence legdélebbi református temploma. Képünkön a bukovinai székely falu református harangjai.

harang,Délvidék

fotók: Kalocsai Richard

Ha két ember egymásra figyel, a többiek láthatatlanná lesznek körülöttük.

fotók: Sereg Krisztián

Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. ApCsel 16,25

baracska,börtönmisszió

fotók: Kalocsai Richard

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. (Gyökössy Endre)

fotók: Kalocsai Richard

Nézz reám, ó Istenem. Rossz úton járok még. A felkelő Nap háza vár, s úgy érzem, nincs remény. Bár szívem mindig tiszta volt, mégis bűnre tért. A felkelő Nap háza hív, és elvakít a fény. Bocsásd meg nékem bűneim, bocsásd meg, Istenem. (Amerikai népdal, magyar szöveg: Bródy János)

ima

fotók: Kalocsai Richard

Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren tartózkodott; az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Mk. 4,1

csillagpont

fotók: Kalocsai Richard

Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. 1 Kor 10,3-4

fotók: Kalocsai Richárd

A belváros dombján áll a zilahi református templom tekintélyt parancsoló épülete. Egy évvel ezelőtt jártunk a partiumi városban.

zilah

fotók: Sereg Krisztián

Fa és víz összeér. Ez is, mint minden találkozás, nem múlik el nyomtalanul. Ahogy a fa hullámokat ver, úgy hagyunk mi is nyomot a másik emberben.

víz,érintés,fa

fotók: Kalocsai Richard

Nézd egy házat mutatok / Nem is ház, csak ablakok. / Bennük aki mosolyog / Az az ember ott én vagyok. (Sülyi Péter dalszövege)

fotók: Kalocsai Richárd

1905-ben ezen a napon született József Attila. Az ő tiszteletére 1964 óta április 11-én ünnepeljük a költészet napját hazánkban.

irodalom

fotók: Kalocsai Richárd

Húsvétra hazavárja népes családját Erdődi Béla és neje. A zilahi református házaspárnál az évek során majd húsz gyermek lelt az otthon melegére.

zilah,húsvét

fotók: Kalocsai Richard

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" Jn 11,25-26

feltámadás,húsvét

fotók: Kalocsai Richard

"Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat." Ézs 50,3 (Károli-féle fordítás)

szilágyi dezső téri gyülekezet,nagypéntek

fotók: Kalocsai Richard

"Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied." Lk 22,42

úrvacsora,húsvét

fotók: Kalocsai Richard

"Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!" Zsolt 51,4

böjt,ima

fotók: Kalocsai Richard

"A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! / Zeng e kiáltás előtte, utána, / Zöld ágakat szeldelnek útára, / Békességet hoz népe javára." Református énekeskönyv, 331. dícséret

virágvasárnap

fotók: Kalocsai Richard

"Böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked." Mt 6,18

kárpátalja,böjt

fotók: Kalocsai Richard

Atommag, gáztűzhely, orbitális pálya, körhinta vagy korona? Valójában egy csillár a budai gyülekezet templomában.

szilágyi dezső téri gyülekezet

fotók: Kalocsai Richard

Kilátás az Országház kupolájára a város budai oldaláról.

fotók: Kalocsai Richard

"Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit." Róm 13,12

szilágyi dezső téri gyülekezet,böjt

fotók: Kalocsai Richard

A Szilágyi Dezső téri templom padjai arra várnak, hogy megtöltsék azokat a budai gyülekezet istentiszteletre érkező tagjai.

istentisztelet,szilágyi dezső téri gyülekezet

fotók: Kalocsai Richard

"Mint a csillag, mi vándort vezet sötét éjszakán, míg célhoz ér, úgy vigyázol rám." Cédrus: Betlehemi csillag

szilágyi dezső téri gyülekezet

fotók: Kalocsai Richard

(Zsolt 100,1) Énekeskönyvek a Budai Református Egyházközség templomában

énekeskönyv,szilágyi dezső téri gyülekezet

fotók: Kalocsai Richard

"Vagyok letört, korhadt, száraz ág… / Ha akarod - / Remény jár át, s virul száz virág." Szénási Sándor

szilágyi dezső téri gyülekezet

fotók: Kalocsai Richard

Kálvin-csillagok a budapesti Kálvin téri református templom árnyékában.

kálvin jános,budapest-kálvin tér

fotók: Kalocsai Richárd

A kárpátaljai Tekeháza református templomát a kommunizmusban többször is bezáratták a szovjet hatóságok.

kárpátaljai reformátusok (kre)

fotók: Kalocsai Richárd

A Tisza-tó 2012. február 2-án. Hazafelé menet a Generális Konvent Elnökségének berekfürdői üléséről.

2011,berekfürdő,generális konvent elnöksége

fotók: Kalocsai Richard

"Ismét magyar lett a magyar,/ S világvégéig az lesz,/ Vagy iszonyúan és dicsőn/ Mind, mind egy szálig elvesz!" Petőfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar

1848-49-es forradalom és szabadságharc,március 15

fotók: Kalocsai Richárd

Március első hétvégéjén ünnelpi egyházunk a Biblia vasárnapját.

biblia

fotók: Kalocsai Richárd

Az MRE Zsinata a Hajós Alfréd tervezte, több mint százéves ülésteremben tartja üléseit.

zsinat