A Zsinat tagjai

A Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinatának tagjai.

 • Dunamelléki Egyházkerület

  Szabó István dr.
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)
  Veres Sándor
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Él az Úr!" (Zsolt 18,47)
  Balla Péter dr.
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  az egyházkerületi közgyűlés tagja
  Szolgálati helye:  Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
  Bizottsági tagság:  Teológiai és Tanulmányi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek." (Róma 1,16)
  Bor Imre
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye: SDG Konferenciaközpont Balatonszárszó 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei tanácstag
  Mottó: „...Velünk az Isten." (Mt 1,23)
  Brandenburg Sándor
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2015- 
  Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi tanácstag 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (Budapest-Déli Református Egyházmegye)
  Mottó: Te benned bíztam Uram! Ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. (Zsolt. 31,2) 
  Csuprik László
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2009-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (Tolnai Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.) 
  Gulyás László dr.
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi alkotó tag 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (Vértesaljai Református Egyházmegye)
  Mottó: „Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.” (Lk 2,14)
  Hörcsök Imre
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2003-
  Egyházkerületi tisztség: az iskolaügyi bizottság elnöke 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: gondnok (Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye) 
  Mottó: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róma 8,31)
  Hubay Gábor dr.
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2003-
  Egyházkerületi tisztség: kerületi tanácsos 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Jogi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei jogtanácsos (Baranyai Református Egyházmegye)
  Mottó:  
  Illés Dávid
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Budapest-Budai Refomátus Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Budapest-Déli Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok." (Jak 4,8) 
  Karsay Eszter
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Budapest-Klauzál téri Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei tanácsos (Budapest-Északi Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent." (Mt 5,8)
  Kiss László János
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2003-2008, 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  lelkészi tanácsos
  Szolgálati helye:  Budapest-Pestszentlőrinci Szemeretelepi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  lelkészi főjegyző (Budapest-Déli Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek." (Jer 1,5)
  Komlósi Péter Attila dr.
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete:  2015–
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi lelkészi tanácsos
  Szolgálati helye:  Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség
  Bizottsági tagság:  Kommunikációs Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei tanácsos, missziói előadó (Baranyai Református Egyházmegye)
  Mottó:  „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük...: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké." (Ef 3,20-21)
  Ladányi Károly
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi világi tanácsos
  Szolgálati helye:  Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakképző Iskola
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  világi főjegyző (Északpesti Református Egyházmegye)
  Mottó:  
  Maruczán Attila
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  az egyházkerületi bíróság tagja
  Szolgálati helye:  Abai Református Egyházközség és szórványai
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  tanácsos (Vértesaljai Református Egyházmegye)
  Mottó:  „Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait". (1Kor 4,1)
  Nyilas Zoltán András
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség: esperes (Északpesti Református Egyházmegye) 
  Mottó:  Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)
  P. Tóth Zoltán dr.
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015
  Egyházkerületi tisztség:  tanácstag
  Szolgálati helye:  Gödöllői Református Egyházközség presbitere
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei gondnok (Északpesti Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14)
  Rácz József
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Tolnai Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává." (1Kor 6,12)
   "Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít." (1Kor 10,23)
  Répás Zsuzsanna
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Külügyi és Ökumenikus Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Somogyi Sándor
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség, presbiteri jegyző
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei tanácstag (Budapest-Északi Református Egyházmegye) 
  Mottó:  "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,enyém vagy!" Ézsaiás 43,1
  Svébisné Juhász Márta dr.
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  világi tanácsos
  Szolgálati helye:  Kecskeméti Református Egyházközség SION Nyugdíjasháza és Gondozási Központja
  Bizottsági tagság:  Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  világi főjegyző, diakóniai előadó (Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye)
  Mottó:  „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan" (1Jn 3,18)
   
  Szabó Gábor
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Nagykőrösi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei bíró (Délpesti Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat." (Hós 2, 21-22)
  Szánthó György dr.
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Takaró András
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Kiskunlacházi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Délpesti Református Egyházmegye)
  Mottó:  
  Szabó Miklós dr.
  Tagság jellege:  egészségügyi képviselő 
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Tombor László
  Tagság jellege:  tanintézeti képviselő
  Tagság kezdete:  2015
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  egyházkerületi lelkészi tanácsos

 • Dunántúli Egyházkerület

  Steinbach József
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2007-
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)
  Huszár Pál dr.
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2009
  Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  gazdasági, külügyi
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
  Köntös László
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
  Szolgálati helye:  Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
  Bizottsági tagság:  Kommunikációs Bizottság, Külügyi és Ökumentikus Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)
  Baráth István dr.
  Tagság jellege:  
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Bikádi László Károly
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete: 2015-
  Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi tanácsos 
  Szolgálati helye: Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség, Királyszentistváni Református Egyházközség, Vilonyai Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei bíró, egyházmegyei tanácsos, missziói és diakóniai előadó (Veszprémi Református Egyházmegye) 
  Mottó: „Erre ő így válaszolt: Szólj, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3:10)
  Brunner Vilmos
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete: 2009- 
  Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi tanácsos 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei tanácsos 
  Mottó: „mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott..." Lk 15,24 
  Fekete László dr.
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2007- 
  Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi jogtanácsos 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Jogi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei tanácsos (Somogyi Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Nekem az élet Krisztus" (Fil 1,21) 
  Jakab Bálint Mihály
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  bírósági tag
  Szolgálati helye:  Szombathelyi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Teológiai és Tanulmányi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  tanácsos (Őrségi Református Egyházmegye)
  Mottó:  
  Kótai János
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  világi főjegyző (Mezőföldi Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Mert minden bajnak gyökere a kapzsiság..." (1Tim 6,10)
  Máté László
  Tagság jellege:  
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Nagy Attila dr.
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!" (1Kor 16,14)
  Pataky László dr.
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  tanácsos
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  tanácsos (Pápai Református Egyházmegye)
  Mottó:  "... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené." (Róm 9,16)
  Szabó Levente
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  a kerületi közgyűlés tagja
  Szolgálati helye:  Balatonlelle-Balatonboglári Református Társegyházközség
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei bíró (Somogyi Református Egyházmegye)
  Mottó:  „...azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (Jn 6,63)
  Szakál Béla
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei tanácstag, egyházmegyei bíró
  Mottó:  Mert ő szemmel tartja mindenkinek útját, és minden lépését jól látja. (Jób könyve 34, 21)
  Szűcs Attila
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)
  Tóth András
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Tápi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (pápai egyházmegye)
  Mottó:  Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. (János 3,30)

 • Tiszáninneni Egyházkerület

  Csomós József
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  Gönci Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Ábrám Tibor
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
  Szolgálati helye:  Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó: „...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15)
  „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26) 
  Pásztor Dániel
  Tagság jellege:  egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  Sajóvelezdi Református Egyházközség
  Mottó:  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1)
  Molnár Pál dr.
  Tagság jellege:  egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  világi főjegyző
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,1-2)
  Csernaburczky Ferenc
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye: Tompa Mihály Református Általános Iskola, Kazincbarcika 
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (Borsod-Gömöri Református Egyházmegye)
  Mottó: „Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és a földet." (Zsolt 121,2) 
  Darvas Szilárd Levente
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete: 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye: Alsó-Felsőberecki Református Társegyházközség, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei tanácsos, motorizációs bizottsági tag
  Mottó:  "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1,16
  Kusnyír László
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi tanácsos
  Szolgálati helye:  Mérai Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei főjegyző (Abaúji Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek!" (Fil 4,4)
  Marjai Pál
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi tanácsos
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  világi jegyző, tanácsos (Abaúji Református Egyházmegye)
  Mottó:  
  Mátyás Sándor
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Nyékládházi Református Egyházközség, Mályi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  " Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." (Jel 2,11)
  Mészáros Ildikó
  Tagság jellege:  
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Mészáros István
    Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2017-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Peterdi Béla dr.
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  1991-
  Egyházkerületi tisztség:  tanácsos
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik" (Zsolt 37,5)
  Szemán Ákos 
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Jogi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  bíró (Zempléni Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)
  Szőnyi Tamás
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Bőcs
  Bizottsági tagság:  Teológiai és Tanulmányi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (borsod-gömöri egyházmegye)
  Mottó:  „De az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre" (Zsoltárok 33,11)
  Thomka István
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Utaid, Uram, mutasd meg" (Zsolt 25,4)
  Victor Dániel
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk
  Bizottsági tagság:  Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  világi tanácsos
  Mottó:  „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33)
  Szűcs Endre
  Tagság jellege:  lelkészi, tanintézeti képviselő
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Kommunikációs Bizottság, Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  

 • Tiszántúli Egyházkerület

  Fekete Károly dr.
  Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  püspök
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Adorján Gusztáv Tamás dr.
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi főgondnok
  Szolgálati helye:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregyháza
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.)
  Derencsényi István
  Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva 
  Tagság kezdete: 1997- 
  Egyházkerületi tisztség: lelkészi főjegyző 
  Szolgálati helye: Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39 
  Molnár János
  Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  világi főjegyző
  Szolgálati helye:  Megbékélés Háza Református Konferencia és Képzési Központ, Berekfürdő
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Balogh Sándor
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2008-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye: Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok 
  Mottó: Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11.28)
  Bartha Gyula
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete: 2015- 
  Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi diakóniai bizottság tagja 
  Szolgálati helye: csengeri és pátyodi református egyházközségek 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó: „Arról tudja meg mindenki hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." Jn.13:35 
  Bátori Gábor dr.
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2015- 
  Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi közgyűlés tagja 
  Szolgálati helye: Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: világi főjegyző 
  Mottó: „Erőm és pajzsom az Úr!" (Zsoltárok 28,7)
  Bodnár Péter
  Tagság jellege:  
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Csabina Sándor dr.
  Tagság jellege: világi 
  Tagság kezdete: 2003- 
  Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi tanulmányi bizottság tagja 
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (debreceni egyházmegye) 
  Mottó: „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít." (Jób 5,18) 
  Csegei István
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2000-2002; 2009-
  Egyházkerületi tisztség:  Egyházkerületi Közgyűlés és Tanács tag
  Szolgálati helye:  Ilki Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye

  Mottó:  "...mert engem is megragadott a Krisztus Jézus." (Fil 3,12)
  Eszenyi Balázs
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  1997-2002, 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." (Fil 4,13)
  Futó Zoltán
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete: 2003- 
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye: Sarkad-Újteleki Református Egyházközség 
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei lelkészi bíró, egyházmegyei lelkészi tanácsos 
  Mottó: Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. (Préd 3, 14)
  Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. (2Tim 2, 4) 
  Gaál Sándor dr.
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Nyírségi Egyházmegye)
  Mottó:  
  Gacsályi Gábor
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  1990-1996; 2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Hajdúnánási Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Diakóniai és Egészségügyi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:   egyházmegyei tanácsos
  Mottó:  "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindrökké ugyanaz." (Zsid 13,8)
  Gilicze Andrásné
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  közgyűlés tagja
  Szolgálati helye:  Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen." Jn 12,26
  Katona Gyula
  Tagság jellege: lelkészi 
  Tagság kezdete: 2015- 
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség: esperes (békési egyházmegye) 
  Mottó: „nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat, Jézusért." (2 Kor 4,5.) 
  Kocsis Márta
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete: 1998- 
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Jogi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Markó István
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2003-
  Egyházkerületi tisztség:  az egyházkerületi közgyűlés tagja
  Szolgálati helye:  Gyulai Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei gondnok
  Mottó:  „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban." 1Jn 5,12
  Mártha István
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei tanácsos
  Mottó:  
  Mihalina László Mihály
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  az egyházkerületi közgyűlés tagja
  Szolgálati helye:  Mezőtúri Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  ifjúsági-katechetikai előadó, egyházmegyei lelkészi tanácsos
  Mottó:  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1b)
  Nagy Zsolt
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2009-
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi tanácsos
  Szolgálati helye:  Biharkeresztesi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (bihari egyházmegye)
  Mottó:  „Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2
  Nyeste Ferenc
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei gondnok
  Mottó:  
  Porkoláb Pál
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi tanácsos
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  világi főjegyző
  Mottó:  "Hagjyad az Úristenre te minden utadat" (265. dícséret)
  Rácz Péter
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi küldött
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  világi tanácsos (nagykunsági egyházmegye)
  Mottó:  „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. (Józsué 1,9)
  Semlyényi Lajos
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei gondnok (Bihari Református Egyházmegye)
  Mottó:  „Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet,mert nem hagytad el, Uram akik keresnek téged." (Zsolt 9,11)
  Szalay Kont
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  Egyházkerületi Közgyűlés tag
  Szolgálati helye:  Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Kommunikációs Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Szatmári Református Egyházmegye)
  Mottó:  "Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)
  Szentesi Lajos
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  
  Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  egyházmegyei gondnok
  Mottó:  "Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm 8,31)
  Takács Tamás
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  2002-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Hajdúszoboszlói Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
  Egyházmegyei tisztség:  lelkészi főjegyző (Hajdúvidéki Református Egyházmegye)
  Mottó:  "...mert Őtőle, Őáltala és Őérte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen" (Róm 11,36)
  Vad Zsigmond
  Tagság jellege:  lelkészi
  Tagság kezdete:  1990-
  Egyházkerületi tisztség:  külügyi, ökumenikai előadó
  Szolgálati helye:  Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Külügyi és Ökumenikus Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (Debreceni Egyházmegye)
  Mottó:  Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35)
  Varga Rita
  Tagság jellege:  világi
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  a kerületi közgyűlés tagja
  Szolgálati helye:  Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség, hivatalvezető
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  világi tanácsos
  Mottó:  
  Szabadi Árpád
  Tagság jellege:  szeretetszolgálati képviselő
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  számvevő, diakóniai bizottság tagja
  Szolgálati helye:  Balmazújvárosi Református Egyházközség
  Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  esperes (hajdúvidéki egyházmegye)
  Mottó:  „Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez."(Ef 2,8)
  Kustár Zoltán dr.
  Tagság jellege: tanintézeti képviselő 
  Tagság kezdete:  
  Egyházkerületi tisztség:  rektorhelyettes (DRHE)
  Szolgálati helye:  Debreceni Református Hittudományi Egyetem
  Bizottsági tagság:  Teológiai és Tanulmányi Bizottság
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Érezzéset és lássátok, hogy jó az ÚR!" (Zsolt 34,9)

 • Tisztségüknél fogva

  Jákob János
  Tagság jellege:  lelkészi, tábori püspök
  Tagság kezdete:  2006-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Honvédelmi Minisztérium - Protestáns Tábori Püspökség, püspök
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  "Aki a szelet nézi nem vet az, és aki a sűrű fellegekre néz, nem arat." (Préd 11,4)
  Gér András László
  Tagság jellege:  hivatalból, zsinati tanácsos
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Zsinati Hivatal
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)
  Veres Lajos, dr.
  Tagság jellege:  hivatalból, zsinati jogtanácsos
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Zsinati Hivatal
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  
  Gáborjáni Szabó Botond, dr.
    Tagság jellege:  hivatalból, Országos Református Gyűjteményei Tanács elnöke
  Tagság kezdete:  2015-
  Egyházkerületi tisztség:  
  Szolgálati helye:  Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
  Bizottsági tagság:  
  Egyházmegyei tisztség:  
  Mottó:  

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.