Egyetlen idegen

2013. március 31., címkék: húsvét 2013, visky andrás

Azután a Megbocsátás szólított vissza, halandó Isten, a halhatatlanba – Visky András írása húsvétvasárnap. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezett egy-egy írással, így kísértük végig Jézus történetét húsvétig.

Szombat van, örülni kellene

2013. március 30., címkék: visky andrás, húsvét 2013

Nem tudtam, hogy az élettelen test hiánya mérhetetlenül súlyosabb magánál a testnél – Visky András nagyszombati írása. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezik egy-egy írással, így kísérjük végig Jézus történetét húsvéthétfőig.

Éden után kiált a Föld

2013. március 29., címkék: húsvét 2013, királyhágómelléki egyházkerület, körlevél, csűry istván

Csűry István királyhágómelléki református püspök ünnepi pásztorlevele.

Isten azonosult szenvedéseinkkel

2013. március 29., címkék: setri nyomi, húsvét 2013, körlevél, református világközösség (rev)

Setri Nyomi, a REV főtitkárának nagypénteki és húsvéti üzenete.

Halott Krisztus

2013. március 29., címkék: visky andrás, húsvét 2013

Krisztus vajúdása az ember feltámadását szüli meg, az ember vajúdása a halott Krisztust - Visky András írása nagypénteken. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezik egy-egy írással, így kísérjük végig Jézus történetét húsvéthétfőig.

Húsvéti istentiszteletek közvetítései

2013. március 28., címkék: húsvét 2013

A rádió és a tévé is közvetít istentiszteleteket.

Ökumenikus húsvéti üzenet

2013. március 28., címkék: húsvét 2013

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti üzenete.

A Feltámadott helye üres

2013. március 28., címkék: ahitat, áhítat, áhitat, reformátusok lapja, húsvét 2013

Húsvét ünnepe van, alkalom, hogy dicsérjük a feltámadott Urat. Jézus él, megüresedett sírja biztatás, reménységet keltő, bátorító üzenet arról, hogy Istennek vannak lehetőségei és erőforrásai ott is, ahol a halál környékezi az ember életét.

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje”

2013. március 28., címkék: reformátusok lapja, áhitat, áhítat, ahitat, húsvét 2013

Néhány évvel ezelőtt egy istentiszteleten a lelkipásztor felvetette azt a kérdést, érdemes volna-e akkor is keresztyén módon élni, ha nincsen Isten, és Jézus Krisztus pedig nem Isten egyszülött Fia, hanem egy vándorpróféta, aki saját bölcsességéből merítve tanította az embereket.

A Feltámadott tanúi

2013. március 28., címkék: ahitat, áhítat, áhitat, reformátusok lapja, húsvét 2013

A Máté írása szerinti evangélium végén olvasható kijelentés kétféle megbízatásról tanúskodik. Az egyik az „igazság Lelkének" bizonyságtétele, amely mellett igaz tanúk állnak, a másik a „hazugság atyjának" hitetése, amely mellett hamis tanúk sorakoznak fel.

Nagypénteki varázs

2013. március 28., címkék: húsvét 2013, egyházzene

Öt egyház lehetett részese Wagner Parsifal című operája nyilvános főpróbájának március 26-án. A baptista, az evangélikus, a katolikus, a református és az unitárius egyházak képviselői és munkatársai kaptak meghívást a hagyományosan nagyhéten játszott zenemű előadására a Magyar Állami Operaházba.

Régi-új református passió

2013. március 28., címkék: húsvét 2013, interjú, egyházzene

Egy ősi, a református köztudatban a katolikus hagyományhoz sorolt műfaj. Pedig legalább annyira a mi örökségünk is, amiről nem lenne szabad lemondanunk. A passióéneklésről Papp Anette egyházzenésszel beszélgettünk.

Azon az éjszakán

2013. március 28., címkék: visky andrás, húsvét 2013

A tizenegyek bizony elérhetetlen magasságban vannak, szépséges fény ragyogja körül őket, Júdást viszont mindenestől fogva érzékelem – Visky András gondolatai nagycsütörtökön. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezik egy-egy írással, így kísérjük végig Jézus történetét húsvéthétfőig.

Nem a holtaké

2013. március 27., címkék: visky andrás, húsvét 2013

A puszta ismeret, az Írásé is: nos az még önmagában tévelygés. Jézus különbséget tesz az Írással és (az) Istennel fenntartott kapcsolat között – Visky András szerdai írása. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezik egy-egy írással, így kísérjük végig Jézus történetét húsvét hétfőig.

Nem tudok úgy tenni, mintha ne volna igaz

2013. március 26., címkék: húsvét 2013, kiss judit ágnes

Hol szabad szájú költőként tiltották, hol egyházi iskolában nem alkalmazták többet: Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő, író, zenész és tanár sokszor nem azt tette, amit elvártak tőle. És noha elhívásának tekinti, hogy magát és másokat kirángasson a komfortzónából, abban mindig biztos volt, hogy „Isten által nem lett kevésbé szabad".

Ti vagytok erre a tanúk

2013. március 25., címkék: húsvét 2013, körlevél, zsinati elnökség

„A feltámadt Jézus, ezt a diadalt és dicsőséget nem viszi magával a mennybe, új szövetségként felajánlja a tanítványoknak. Az Isten munkája által megszülető 'új örömbe' vetett hit itt marad ebben a világban. Ti vagytok erre a tanúk – mondja Jézus.  Isten úgy döntött, hogy a feltámadt Krisztus igazságát és dicsőségét általunk hirdeti ebben a világban. Tanúságtevői, tanúi, Kálvin szavaival, munkatársai lehetünk az Ő kegyelmének. Tanú vagy. Keresztyén voltunk azonos tanú voltunkkal" – áll az MRE Elnökségének idei húsvéti körlevelében, amelyet alább teljes terjedelmében közzé teszünk.

Húsvét előtt

2013. március 25., címkék: zsinati elnökség, húsvét, körlevél, húsvét 2013, ejb

Az ünnep kapcsán körlevélben fordult valamennyi gyülekezethez és intézményhez az MRE Elnöksége, egyúttal az egyház közösség előtt álló feladatokról is tájékoztatást adva. Így az MRE valamennyi gyülekezetéhez megismerheti a Jövőkép-bizottság munkáját, az állami iskolákban bevezetendő hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos fejleményeket, így is bekapcsolódhat a Szeretethíd előkészületeibe, valamint megismerheti az idei Csillagpont, a 2013-as egyszázalékos kampány plakátjait.

Nem mondom meg

2013. március 25., címkék: húsvét 2013, visky andrás

Félelem fog el, ha Isten csöndbe burkolózik, de nem azért, mert hallgat, hanem mert elhatározza, hogy néma marad, és ez egészen más – Visky András második írása. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezik egy-egy írással, így kísérjük végig Jézus történetét húsvét hétfőig.

Szelíden, szamárcsikón ülve

2013. március 23., címkék: húsvét 2013, húsvét, visky andrás

A békesség városában nincs békesség, a rend, ha nem a Léleké, csak ritkán szavatolja – Visky András írása virágvasárnap alkalmából. A kolozsvári író, dramaturg, egyetemi tanár a nagyhét minden napján jelentkezik egy-egy írással, így kísérjük végig Jézus történetét húsvét hétfőig.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.