Ne ismételje magát a történelem!

2019. április 11., címkék: himnusz, fazekas lászló, felvidéki reformátusok

Pár hete még nemzeti imádságunkat énekelve, együtt ünnepelhették március 15-ét a felvidéki magyarok, a közelmúltban azonban a Szlovák Nemzeti Tanács törvénymódosítása rázta meg a közvéleményt. Ennek nyomán május 15-től más ország állami himnuszát csak akkor játszhatják vagy énekelhetik Szlovákiában, ha jelen van az illető ország hivatalos küldöttsége. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa szinte azonnal nyilatkozatban reagált a törvénymódosításra, melyhez csatlakozott a Magyar Református Egyház vezetőinek testülete, a Generális Konvent elnöksége is. A kialakult helyzetről és himnuszunkról Fazekas László felvidéki püspökkel beszélgettünk.

Egyedül kegyelemből: a keresztyénség nem filozófia

2017. december 16., címkék: sola gratia, interjú, fazekas lászló

„Számomra azt jelenti a sola gratia reformátori gondolata, hogy a kegyelem által az ember felszabadul a jó cselekvésére" – adventi sorozatunk harmadik részében Fazekas Lászlóval, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével a kegyelemről beszélgettünk.

Átadták a felújított Ráday-kriptát Losoncon

2017. július 09., címkék: felvidéki reformátusok, fazekas lászló, bogárdi szabó istván, ráday pál, reformáció 500, dunamelléki egyházkerület

Átadták Ráday Pálnak a losonci városi temetőben található megújult kriptáját július 8-án. II. Rákóczi Ferenc titkárának végső nyughelyét a magyar kormány, a Dunamelléki Református Egyházkerület és Losonc város önkormányzata támogatásával újították fel.

Beneš-dekrétumok: Révkomáromban tábla őrzi a meghurcoltak emlékét

2016. szeptember 26., címkék: fazekas lászló, felvidéki reformátusok

„Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. A beneši törvények miatt meghurcolt komáromi magyarság emlékezetére állíttatta a Kecskés László Társaság és Komárom városa 2016-ban" – hirdeti az az emléktábla, amelyet szeptember 24-én ökumenikus istentisztelet keretén belül lepleztek le a Szent András templomban.

„Egyedül csak az segíthet, ha a világ szembetalálja magát Krisztus mentő szeretetével”

2016. május 11., címkék: xiv. zsinati ciklus 4. ülésszak, fazekas lászló

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke tartotta a nyitó áhítatot a Korinthusiakhoz írt első levél 16. fejezetének 13. verse alapján: „Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek.”

A felvidéki reformátusság történelmének legjelentősebb támogatását kapta

2016. február 21., címkék: balog zoltán, szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló, támogatás

Ünnepélyes keretek között írta alá február 20-án Komáromban Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az egyház magyar gyülekezeteinek és közösségeinek megerősítését szolgáló egymilliárd forint támogatást előirányzó szerződést.

Püspöki kerekasztal - képgaléria

2014. június 02., címkék: halász béla, kató béla, magyar református egyház, csűry istván, bogárdi szabó istván, csáti szabó lajos, fazekas lászló, steinbach józsef

„Ha nincs egység, nincs jövő" – hangzott el május 24-én a debreceni Református Egység Fesztiválon tartott püspöki kerekasztalon, amelyet az egység elmúlt öt évéről és jövőjéről tartottak. Az eseményről már olvashattak beszámolót, most az ott készült képekből adunk közre egy csokrot.

Az egység jövője

2014. május 24., címkék: halász béla, zán fábián sándor, csűry istván, magyar református egyház, kató béla, református egység napja, magyar református egység napja, csáti szabó lajos, szabó istván, fazekas lászló

Történelmi idő volt 2009. május 22. – hangzott el május 24-én a debreceni Református Egység Fesztivál püspöki kerekasztalán. A Magyar Református Egyház részegyházainak lelkészi vezetői a Debreceni Református Kollégium dísztermében tartott beszélgetésen elmondták: ha nincs egység, akkor jövő sincs.

Szlovákul is készül új Heidelbergi Káté-fordítás

2012. június 22., címkék: fazekas lászló, heidelbergi káté

Több száz éves hagyományt elevenít fel a Magyar Református Egyház a Heidelbergi Káté szlovák kiadásával, amelyet azonban nem mindenki fogad osztatlan örömmel. A szlovák nyelvű kátékiadásról Fazekas Lászlóval, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) püspökével beszélgettünk.

Fazekas László: Az új modell pozitívabb kicsengésű

2012. február 09., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke Fekete Vince főgondnokkal vett részt a Daniel Krajcer kulturális miniszter által szervezett találkozón, melyen a többi 18 egyház vezetése is képviseltette magát. A tárca vezetője újabb javaslattal állt elő az egyházak finanszírozásával kapcsolatban.

Berekfürdő adott otthont a lelkésztovábbképzőnek

2011. október 03., címkék: fazekas lászló, szlovákiai reformátusok (szrke), berekfürdő, Határon túl, selye jános egyetem

A szlovákiai magyar és szlovák egyházmegyék lelkipásztorai közösen, összesen több mint százhatvan vettek részt a Kapcsolataink címmel meghirdetett négynapos rendezvényen.

Lesz egyszer közös Kárpát-medencei zsinat?

2011. július 27., címkék: május 22., csillagpont, generális konvent, tata, csűry istván, reformátusok lapja, Generális Konvent, királyhágómelléki egyházkerület, huszár pál, szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló

Vajon miként fogadta a 2009. május 22-én létrejött Magyar Református Egyházat az egyes országok többségi társadalma? Hogyan tovább, mi az egység következő lépése? Ezekre és még sok más kérdésre kereste a választ a Csillagpont a Krisztus a jövő! Együtt követjük őt? című kerekasztal-beszélgetése.

Öröm és aggodalom

2011. június 22., címkék: fekete vince, Háttér, fazekas lászló, szlovákiai reformátusok (szrke)

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) májusi, Hanván tartott zsinata arról döntött, hogy két évvel a debreceni alkotmányozó zsinat után fenntartásokkal bár, de csatlakozik az egységes Magyar Református Egyházhoz. A közös alkotmány aláírására a Generális Konvent június 21–22-én Temesváron tartott ülésén került sor. A döntés miatt Szlovákiában kialakult helyzetről a dokumentumot kézjegyükkel ellátó egyházvezetőket, Fazekas László püspököt és Fekete Vince főgondnokot kérdeztük.

Önmagunkban is le kell bontani a válaszfalakat

2011. május 22., címkék: fazekas lászló, szlovákiai keresztyén egyház, interjú, református egység napja

„Csak keresztyénként tudok jó magyar lenni, és csak jó magyarként tudok igazán keresztyén lenni“ – állítja Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, aki az Egység Napja alkalmából válaszolt kérdéseinkre.

Óhajtjuk a tárgyalást, a párbeszédet

2011. május 18., címkék: szlovákiai keresztyén egyház, fazekas lászló, interjú, református egység

Mindnyájan egy nép, egy nemzet körébe születünk. Ez meghatározza identitásunkat. Saját népünk körében élve kapjuk a hit ajándékát, ez egybekapcsol mindenkivel - fogalmaz Fazekas László püspök a Pravda című napilap kérdésére válaszolva.

Népszámlálás: Épülő vagy leépülő egyház vagyunk?

2011. május 08., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló, népszámlálás

Május 21-én népszámlálás kezdődik Szlovákiában. "A népszámlálás is bizonyos szinten hitvallástétel nemzetiségünkről, nyelvünkről, hitünkről" - véli Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke.

Május 15-ig lehet még jelentkezni a Szeretethídra

2011. május 01., címkék: önkéntesség, szeretethíd, fazekas lászló, Szeretethíd

„A Szeretethíd kimozdít bennünket elméleti keresztyénségünkből, és a hit általi cselekvésre indít" - fogalmaz Fazekas László püspök fővédnöki köszöntőjében.

Czeglédi Péter Napok

2011. április 19., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló, Határon túl, barsi egyházmegye

"Kik között úgy fénlénk, mint égnek csillagi" címmel a Barsi Református Egyházmegye első alkalommal szervezi meg május 2-8. között a Czeglédi Péter Napokat. A rendezvénysorozatnak helyszínt biztosít az egyházmegye több települése is, úgy mint Léva, Sáró, Nagysalló és Vámosladány. A fővédnökséget Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke vállalta.

A megkülönböztetés megszüntetése csak látszólagos

2011. április 18., címkék: fazekas lászló, szlovákiai reformátusok (szrke), református oktatás

Március elsejétől új szabályozás érvényes az oktatási intézmények működésének finanszírozására Szlovákiában. Fazekas László püspök arról beszél, hogyan fogadta ezt a döntést a református egyház.

Békehullámok a Dunán

2011. március 21., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), fazekas lászló, bölcskei gusztáv, szlovákia, ökumené, ökumene, Ökumené

Komáromban tartották vasárnap a „Duna mente békehulláma” elnevezésű program soron következő ökumenikus ünnepi istentiszteletét. A program célja az, hogy a Duna menti országok egyházai közösen munkálkodjanak a békéért és a nemzetek közötti megértésért. A rendezvényt az „Erőszakmentes Évtized “ című program befejezéseképpen szervezték meg, amelyet az Egyházak Világtanácsa hirdetett meg 2001-ben.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.