„Isten szeretet”

2012. december 23., címkék: körlevél, karácsony 2012

Körlevél a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Tájékoztató a szülőknek és az egyházközségeknek

2012. december 21., címkék: kötelező hit- és erkölcstan, körlevél

Miért írassa a szülő hit- és erkölcstanórára gyermekét? Milyen feladatokal jár az egyházközségek számára az új köznevelési törvény hatására megváltozott iskolai hitoktatás? Letölthető az erről szóló tájékoztató.

A magyar református egység vasárnapjára

2012. május 08., címkék: liturgiai bizottság (konvent), körlevél, református egység napja

A Generális Konvent Elnöksége körlevelet adott ki, melyben a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága által összeállított istentiszteleti rendet ajánlja május 20-ra. A liturgiát cikkünkhöz kapcsolódó letöltések között találják.

Felelős szabadság

2012. május 04., címkék: körlevél, református oktatás, ballagás

Ballagási körlevelet adott ki a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége.

Ökumenikus húsvéti üzenet

2012. április 04., címkék: ökumené, ökumene, körlevél, húsvét 2012, Ökumené

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács tagegyházai és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös ökumenikus húsvéti üzenetet írt.

Engedjétek magatokhoz Isten megszabadító kegyelmét!

2012. április 04., címkék: húsvét, körlevél, húsvét 2012

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül…"
(Máté 28,5-7)  

Karácsony az alázat ünnepe

2012. január 03., címkék: körlevél, zsinati elnökség, karácsony, bölcskei gusztáv

Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke karácsonyi prédikációjában úgy fogalmazott: „ma talán azért nem látjuk Istent, mert nem tudunk mélyre hajolni, pedig Isten az alázatosoknak ad kegyelmet, míg a gőgösöknek ellenáll”.

A Generális Konvent Elnökségének körlevele május 22. évfordulójára

2011. május 17., címkék: körlevél, generális konvent elnöksége, református egység napja

„Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre” - hangzik az ünnepi körlevél igei üzenete. A református egység létrejöttének évfordulójához legközelebb eső vasárnapon az egész Kárpát-medencében a Magyar Református Egység Napját ünnepeljük.

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

2011. április 29., címkék: ballagás, zsinati elnökség, református oktatás, körlevél

A ballagás és az érettségi vizsga visszavonhatatlanul jelzi számotokra, hogy életetek fordulóponthoz érkezett. Felnőttetek az életre, teherhordozásra, a felelősségvállalásra. A felnőtt keresztyén ember számára azonban egyértelmű, hogy „egyedül nem megy”, élete minden pillanatában szüksége van a Gondviselő Istenre – olvasható az Magyarországi Református Egyház Elnökségének ballagási körlevelében.

Várom az Urat, várja a lelkem

2010. december 20., címkék: karácsony, magyar református egyház, körlevél

Az 130. Zsoltár verseire építve fogalmazták meg az egységes Magyar Református Egyház vezetői a Kárpát-medence reformátusságához intézett körlevelüket, amely az ünnep előtt valamennyi gyülekezethez eljutott. "Karácsonykor Isten örök szeretete öltött testet Jézus Krisztusban...Jézus Krisztus azért jött, hogy kiterjessze Isten szeretetét a bűnben veszteglő emberre. Karácsony örömhíre egyértelmű és világos: Isten azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és reménytelen, azt ő isteni hatalmával megújítsa" - fogalmazza meg a levél az ünnep legfőbb üzenetét.

Nyújtsunk segítő jobbot!

2010. május 20., címkék: bölcskei gusztáv, szeretetszolgálat (mrsz), árvíz, körlevél, Hírek, adománygyűjtés, huszár pál, pál sándor

A Magyarországi Református Egyház körlevélben kéri lelkészeit, hogy gyülekezeteik erejükhöz és lehetőségeikhez mérten támogassák az árvízkárt szenvedett embereket.

Itthon és otthon – Pap Géza erdélyi református püspök húsvéti üzenete

2010. április 04., címkék: pap géza, Határon túl, körlevél, húsvét, igehirdetés

  "A földi létben itthon vagyunk a testben és távol az Úrtól, a mennyei létben otthon vagyunk az Úrnál, és távol a testtől" – írja húsvéti pásztorlevelében a püspök.

Krisztus feltámadt! – Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzőjének húsvéti üzenete

2010. április 04., címkék: húsvét, héder jános, körlevél, Határon túl, igehirdetés

"El lehet-e érni a békességet ilyen körülmények között? Igen, el, ha emlékszünk arra, hogy az emberek közötti béke kezdete a szívünkben levő belső béke. Krisztushoz fordulva és rá bízva életünket valóban békéltetőkké válunk" – írja a kárpátaljai főjegyző.

Előzetes az Üzenet húsvéti számából

2010. április 02., címkék: körlevél, pap géza, Határon túl, üzenet

Itthon és otthon – ezt a címet viseli Pap Géza püspök húsvéti pásztorlevele, mely az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának legfrissebb számában olvasható.

Veled van az Isten, ujjongva örül neked! - karácsonyi körlevél a Generális Konvent Elnökségétől

2009. december 25., címkék: karácsony, generális konvent elnöksége, körlevél, Hírek

Karácsonyi köszöntő levelet írt a Kárpát-medence református gyülekezeteinek a Generális Konvent Elnöksége. Portálunkon közöljük a körlevelet.

Istent keresem

2Móz 7,1–25

„…olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten volnál…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink