Felhívás a közös felelősségvállalásra és az összehangolt cselekvésre

2016. február 01., címkék: evt, menekültügy

Az európai menekültek és a migrációs válság témakörében szerveztek magas szintű konferenciát Genfben a kormányok, az ENSZ-ügynökségek és a civil szervezetek részvételével január 18–19-én. Az UNICEF, az UNFPA (az ENSZ Népesedési Alapja) és az UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa) által is támogatott konferencia házigazdája az Egyházak Világtanácsa (EVT) volt.

Különböző hitek, közös felelősség?

2016. január 21., címkék: károli egyetem (kre), menekültügy

Muszlim vendéghallgatók tanultak az elmúlt hónapokban a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Kettejüket arról kérdezte a Parókia Portál, hogyan vélekednek a keresztyénségről, muszlimok és keresztyének együttéléséről, a menekültkérdésről és a közelmúltbeli terrortámadásokról.

Menekültkrízis: közös munkát szorgalmaznak az egyházi vezetők

2016. január 20., címkék: menekültügy

Kormányok, ENSZ-szervezetek és civilek, közöttük egyházak és egyházi csoportok vezetőinek részvételével tartottak magas rangú konferenciát Genfben, ahol a tanácskozók azonnali intézkedéseket sürgettek az európai menekült- és migránskrízis kezelésére, hogy jobban tudják koordinálni a munkát, és a különböző csoportok jobban együtt tudjanak működni egymással. Az egyeztetésen Kanizsai-Nagy Dóra, a református menekültmisszió vezetője képviselte egyházunkat.

Jézusért Magyarországra

2015. december 16., címkék: menekültügy, karácsony, reformátusok lapja, karácsony 2015

Muzulmánról reformátusra tért át az a család, akiknek több mint tíz évvel ezelőtt el kellett menekülniük Iránból. A politikai okokon túl az is a menekülés mellett szólt, hogy szerettek volna áttérni a muzulmán vallásból keresztyénnek, de ezért börtön vagy akár halál is várhatott volna rájuk hazájukban. Magyarországon egy megyeszékhelyen találtak új hazát és vallást, mint elismert menekültek. Meglátogattuk a családot, hogy bemutassuk, hogyan élnek közöttünk, és hogyan lehet menekültként, áttért keresztyénként Jézus születését ünnepelni. Cikkünkben a család biztonsága érdekében a neveket megváltoztattuk és fényképeket sem közlünk róluk.

Európa elfeledkezett az iszlámról

2015. november 30., címkék: menekültügy, reformáció emlékbizottság, iszlám, keresztény-zsidó társaság

„Az iszlám az európai történelem része, nélküle nem létezne mai formájában a nyugati civilizáció" – állítja a szakértő. Az iszlám, a migráció és a terrorizmus kapcsolatáról, a vallások múltbeli együttéléséről és a vallásközi párbeszéd jelenéről is szó esett a Reformáció Emlékbizottság konferenciáján.

Európa legyen a béke és vendégszeretet hazája

2015. november 30., címkék: menekültügy, európai egyházak konferenciája (cec)

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) Örményországban ülésező vezetőtestülete ismét állásfoglalásban fordult a nyilvánossághoz az egyre súlyosbodó menekültkrízis és a terrorizmus kapcsán.

Keresztyén–muszlim párbeszédre hívnak a cseh testvérek

2015. november 25., címkék: keresztyén-muszlim párbeszéd, cseh testvérek, menekültügy

A Cseh Testvérek Egyháza és annak diakóniai szolgálata is hosszú idő óta figyelemmel kíséri az Európába érkező menekültek helyzetét, s elsődleges fontosságúnak tartja, hogy a segítse a nehéz helyzetben lévőket. 2015 júliusának elején a Zsinati Tanács tagjai határozatukban is egyértelműen elutasították a menekültekkel szembeni félelem- és gyűlöletkeltést.

Ajánlásokat fogalmaztak meg az egyházvezetők müncheni találkozóján

2015. október 30., címkék: egyházak világtanácsa (evt), német protestáns egyház (ekd), menekültügy

Az Egyházak Világtanácsa (EVT), a Bajor Evangélikus Egyház és a Németországi Protestáns Egyház (EKD) közös meghívására Münchenben került sor egyházvezetők tanácskozására a menekültkrízis kapcsán.

Keresztyén vezetők hosszútávú megoldást sürgetnek a menekültkrízis kapcsán

2015. október 30., címkék: egyházak világtanácsa (evt), menekültügy

Katolikus, ortodox, anglikán és protestáns egyházvezetők Európa és Közel-Kelet húsz országából Münchenben találkoztak október 29-én, hogy a menekülthelyzet politikai és egyházi vonatkozásairól tanácskozzanak.  

A menekültkérdésről teológiai szemmel

2015. október 29., címkék: theológiai szemle, reformátusok lapja, menekültügy, theologiai szemle, Theologiai Szemle, lapajánló

Alapításának 90. évfordulóját ünnepli a Theológiai Szemle. A szaklap ünnepi számának témájául a migrációt választotta a szerkesztőbizottság. A lap története során mindig reagált az aktualitásokra, ezért döntöttek most úgy, hogy a menekültkérdéssel foglalkoznak.

Egyházi konzultációt tartanak Münchenben az európai menekültválságról

2015. október 28., címkék: menekültügy

A nemzetközi menekültügyi válságra fókuszál az október 29-én Münchenben a 20 országból érkező 35 püspök és további egyházi vezető és képviselő részvételével megrendezésre kerülő konzultáció. A leginkább érintett régiók ortodox, katolikus, evangélikus, református és metodista egyházi vezetői mellett közel-keleti és afrikai képviselők, továbbá ökumenikus szervezetek, egyházi humanitárius és menekültügyi szervezetek delegáltjai találkoznak Németországban. A Magyarországi Református Egyház képviseletében Ódor Balázs külügyi irodavezető vesz részt.

Európa kihívás előtt: ajánlások a menekültpolitikához

2015. október 13., címkék: menekültügy, doris peschke

Az Európába érkező menekültek növekvő száma komoly feladatok elé állítja az EU tagállamait: az eddigi menekültpolitika elérte teljesítőképessége határait, ma már nem csak a német kormány követel közös fellépést a menekültügyben. Doris Peschke, az Európai Egyházak Migrációs Bizottságának (CCME) főtitkára arra vállalkozott, hogy helyzetértékelést adjon és felvázolja azokat az irányvonalakat, amiket az EU adekvát menekültpolitikájának figyelembe kell vennie.

Kölcsönös tanúságtétel muszlimokkal a békéért

2015. október 11., címkék: rajnai egyház, Rajnai Egyház, menekültügy

A Rajnai Egyház segédanyaga párbeszédre ösztönzi gyülekezeteit a keresztyén-muszlim kapcsolatokról. Kiindulópontja a hitből fakadó összefogás a társadalmi békéért.

Ortodox egyházak a menekültválságról

2015. október 09., címkék: ortodox egyházak, menekültügy

Az ortodox egyházak európai uniós képviseleteit reprezentáló bizottság (CROCEU) szeptember 23-án nyilatkozatában az idegengyűlölettel szemben szolidaritást, de egyben józanságot is sürget:

A REV Európa levele az Európai Parlament elnökéhez

2015. október 07., címkék: REV, rev, menekültügy

A Református Egyházak Világközösségének vezetőtestülete - szeptemberi zágrábi ülésén hozott döntésének megfelelően – levélben fordult Martin Schulzhoz, az Európai Parlament elnökéhez.

Budapesten járt a Rajnai Egyház elnöke

2015. október 06., címkék: rajnai egyház, Rajnai Egyház, menekültügy

Manfred Rekowski, a Rajnai Egyház elnöke vezette azt a négyfős delegációt, amelyik október 3-án és 4-én Budapesten a menekülthelyzetről tájékozódott. Testvéregyházunk segíteni kívánja egyházunk menekültmissziós szolgálatát.

Félelem az ismeretlentől

2015. október 05., címkék: kutatók éjszakája, menekültügy

„Civil kereszténység a menekülthullám tükrében – Egy kommunikációelméleti nézőpont" címmel tartott előadást Demeter Márton szeptember 25-én, a Kutatók éjszakája elnevezésű tudománykommunikációs rendezvénysorozat keretein belül. A programnak a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara adott otthont, ahol a kijelölt terem a késői időpont ellenére is megtelt érdeklődőkkel.

Egységes politikai választ sürgetnek az európai keresztyének

2015. október 04., címkék: menekültügy

Christopher Hill, az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC), valamint Reinhard Marx bíboros érsek, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) elnökei közös felhívást tettek közzé október 2-án.

Európai egyházak és ökumenikus szervezetek válasza a menekültválságra

2015. október 03., címkék: evt, CEC, rev, REV, cec, menekültügy

Miközben Európa kormányai a kialakult menekülthelyzet kapcsán szigorúbb határvédelemről tárgyalnak, az egyházak és az ökumenikus szervezetek forrásaikat átcsoportosítva támogatják a háború elől az európai térségbe menekülőket.

Ami árt a másiknak, az minket is negatívan érint

2015. október 02., címkék: menekültügy

A norvég, dán, svéd és finn evangélikus egyházak menekültügyi referenseinek hálózata oszlói ülésére a Közel-Keleti Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MECC) főtitkárát is meghívták. Az egyházak évente megrendezett tanácskozásán Michel Jalakh, a MECC főtitkára mellett szakértőként Doris Peschke, az Európai Egyházak Migrációs Bizottságának (CCME) főtitkára is részt vett.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.