Múlt, jövő, állandóság

2014. április 25., címkék: biblia revízió, állam-egyház kapcsolatok, zsinat, múltfeltárás, biblia, egyházfinanszírozás, bölcskei gusztáv, jövőkép bizottság, bibliatársulat, xiii. ciklus 14. ülés

Bemutatták a Biblia új fordítását, munkálták az egyházi jogszabályokat, és hangsúlyos szerepet kapott a jövőképalkotás, valamint a múltfeltárás ügye – összefoglalónk a XIII. zsinati ciklus 14. ülésszakának 2014. április 23-24-i eseményeiről.

A „szent mégis” ünnepén

2014. április 19., címkék: interjú, húsvéti interjú, állam-egyház kapcsolatok, hegedűs loránt, múltfeltárás, biblia, egyházfinanszírozás, ejb, holokauszt emlékév, hegedűs lorant, bölcskei gusztáv, bibliatársulat, hittan

„A keresztyén embernek kétszer kell megtérnie: egyszer a természeti emberből kell új emberré, másodszor az új emberből természetes emberré lennie” – vallja Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök. A Zsinat lelkészi elnökével húsvét kapcsán készítettünk interjút, pontosabban hosszúra nyúlt leltárt. Ebben elmondja, miért kell rögzíteni zsinati határozatban a most megjelent Revideált Új Fordítású Biblia hivatalos használatát. Szóba került, beigazolódtak-e az egyházak reményei a négy évvel ezelőtti kormányváltás óta és mit vár az újabb kétharmados többségtől. Bölcskei Gusztáv kitért a hit- és erkölcstan oktatás első tanévének tapasztalataira és újra világossá tette, mi a Magyarországi Református Egyház hivatalos álláspontja Hegedűs Loránt vitát kiváltó megnyilatkozásaival kapcsolatban.  

Isten szereti a menekültet

2013. december 14., címkék: bibliatársulat, menekültmisszió, missziói központ (rmk), rmk

Ábrahám és Sára, a kisded Jézus vagy az első keresztyének – mind ismerték a menekülés kényszerét, a beilleszkedés nehézségeit, de megtapasztalták Isten gondoskodását is. A Magyar Bibliatársulat és a Református Missziói Központ menekültmissziója közös vándorkiállítást készített, mely a menekültek kiszolgáltatottságára hívja fel a figyelmet és a mi hozzájuk fűződő viszonyunkra kérdez rá.

Bibliafordítások és beszélgetések

2013. április 08., címkék: konferencia, biblia revízió, bibliatársulat, károli egyetem (kre)

„Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon" címmel rendezett konferenciát április 2-3-án a Károli Gáspár Református Egyetem a Hittudományi Kar, a Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat szervezésében. Témája a mai magyar nyelvű bibliafordítások áttekintése, és a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak megismerése volt.

Fordítsd le te is a Bibliát!

2012. április 20., címkék: biblia, bibliatársulat, biblia revízió

Nem a teológiailag legkorrektebb változatra törekszenek, jóval inkább a közösségi összetartozást erősítik azok a bibliafordítási projektek, melyekbe bárki bekapcsolódhat.

Komoly pontatlanságok

2012. április 17., címkék: bibliatársulat

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriumának állásfoglalása a Protestáns Média Alapítvány által készített és a Veritas Kiadó által megjelentetett új Károli-revízióval (2011) kapcsolatban.

Károli vagy nem Károli?

2012. április 16., címkék: bibliatársulat, reformátusok lapja, pecsuk ottó, biblia, Veritas kiadó

A Magyar Bibliatársulat (MBT) elődjét, a Magyar Bibliatanácsot 1949-ben hívták létre a magyarországi protestáns egyházak. A szervezet célja immár hatvanhárom éve az, hogy – ma már tizenkét protestáns és ortodox egyház megbízásából – felelősen és átláthatóan végezze a magyar nyelvű Biblia fordításának, kiadásának, szöveggondozásának, terjesztésének feladatát, lehetőség szerint függetlenítve azt a világi könyvpiaci tendenciáktól. A Bibliával foglalkozni azonban bárkinek joga van, így az MBT kiadványai mellett időnként különféle, kisebb-nagyobb sikerű bibliakiadások is megjelennek a piacon. Így történt ez tavaly is, amikor tízévi előkészítő munka után a Protestáns Média Alapítvány (PROMÉD) rukkolt elő újonnan revideált Károli-fordításával. Ennek világi terjesztését idén húsvétkor kezdték meg, és a kiadó sajtóközleménye szerint, akár könyvsiker is lehet.

Az MRE Elnökségének állásfoglalása a revideált Károli fordítással kapcsolatban

2012. április 11., címkék: reformátusok lapja, revideált Biblia, Veritas kiadó, állásfoglalás, bibliatársulat, revideált biblia

A Magyarországi Református Egyház a magyar nyelvű Biblia ügyének elkötelezett gondozója a reformáció korától kezdve. Az elmúlt 63 esztendőben először a Biblia Tanács, majd pedig a Magyar Bibliatársulat keretein belül - más egyházakkal együttműködve - végzi a Biblia szövegének gondozását, kiadását és terjesztését.

Ez a vasárnap Bibliavasárnap

2012. március 02., címkék: bibliatársulat, bibliavasárnap

Március 4-én a Biblia fordítása, kiadása, terjesztése és a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztés kerül több magyarországi egyház figyelmének középpontjába. A tizenkét egyház bibliamunkáját koordináló Magyar Bibliatársulatot a Magyarországi Református Egyház hívta életre, hogy legyen egy olyan testület, amely szolgálatának középpontjába a Biblia fordítását, kiadását, terjesztését és a Bibliával kapcsolatos ismeretterjesztést állítja.

Ez az érték, amelyhez minden mérhető

2011. március 03., címkék: bibliavasárnap, bibliatársulat, pecsuk ottó

Körülbelül negyven éve Bibliavasárnap március első vasárnapja – mondta el Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat (MBT) főtitkára abból az alkalomból, hogy ismét az év ezen szakaszához értünk. A református gyülekezetek e napi perselypénzét a Bibliatársulathoz juttatják el.

A Szentírás üzenete

2011. március 02., címkék: bibliatársulat, reformátusok lapja, bibliavasárnap, steinbach józsef

Az élő Isten legcsodálatosabb tette, hogy kijelentette magát az embernek, azaz kilépett elérhetetlen világosságából, bemutatkozott nekünk, életmegújító módon megszólított bennünket, és hatalmasan cselekedett érettünk a Krisztusban. Steinbach József, dunántúli püspök, a Magyar Bibliatársulat ügyvezető elnöke írása a Bibliavasárnap alkalmából.

Megjelent a Szlovén-Magyar Újszövetség

2010. november 10., címkék: bibliatársulat

A kétnyelvű Szlovén-Magyar Újszövetség ünnepélyes bemutatására november 21-én a lendvai katolikus templomban, délelőtt 10 órakor kerül sor.

"Áldott orvos" című vándorkiállítás Debrecenben

2010. június 21., címkék: kiállítás, bibliatársulat, Hírek

A Magyar Bibliatársulat  "Áldott orvos" című vándorkiállítása újabb állomásához érkezett. Budapest, Kaposvár, Mosdós után a debreceni Kenézy Gyula kórházban tekinthetők meg az egészségről, betegségről, betegség-hordozásról szóló gondolatok. 

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat a 17. Nemzetközi Presbiteri Konferencián

2010. június 15., címkék: kálvin kiadó, presbiteri konferencia, bibliatársulat, Hírek

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat minden érdeklődőt vár a 17. Nemzetközi Presbiteri Konferencián tartandó könyvárusításra.

Tudod-e most kiről beszélek?

2010. május 26., címkék: egyházi könyvkiadás, kálvin kiadó, Rendezvény, bibliatársulat, Hírek

A Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat szeretettel vár minden érdeklődőt az Ünnepi Könyvhéten Budapesten a Bakáts utcában – a Református Zenei Fesztivállal egyidőben – június 4-től 6-ig, 10-19 óráig. A kiadványokat 20%-os engedménnyel vásárolhatják meg!

„halljátok… az igéket”

2010. május 18., címkék: Rendezvény, bibliatársulat, Hírek, deák téri evangélikus templom, Ökumené, luther kiadó, közéleti és kulturális központ (rkkk), ökumené, kálvin kiadó, biblia, pünkösd

Ökumenikus bibliaolvasás lesz a Deák téren. A rendezvény alapgondolata, a pünkösd csodájára emlékezve kivinni az utcán járó emberek közé a Szentírás szavait.

Református kiadványok a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

2010. április 16., címkék: kálvin kiadó, könyvfesztivál, bibliatársulat, Hírek

A Református Kálvin Kiadó és a Magyar Bibliatársulat minden érdeklődőt szeretettel vár április 22. és 25. között a Millenárison megrendezésre kerülő XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra!

Betegség és gyógyulás a Bibliában

2010. március 31., címkék: bethesda gyermekkórház, pecsuk ottó, bibliatársulat, kiállítás, biblia, velkey györgy, Háttér

„Egy kezelés során a beteg helyzetét a maga komplexitásában kell látnia az orvosnak: abban az esetben, ha a szakorvosi dimenzión sikerül túllépni, rábukkanunk a gyógyítás igazi mélységeire, ahol a szakorvos csakis önnön kicsinységének tudatában, kellő alázattal tud segíteni” – fogalmazott Velkey György, az MRE Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója „Az áldott orvos – Betegség és gyógyulás a Bibliában” címet viselő kiállítás megnyitóján.

A Biblia vasárnapja

2010. március 07., címkék: pecsuk ottó, bibliatársulat, Háttér, bibliavasárnap

Olvashatjuk a régi vagy az új fordítást. A fő, hogy olvassuk, és eszerint éljünk. Március első vasárnapja Bibliavasárnap. Adjunk hálát a Könyvek Könyvéért, a Bibliáért!

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink