Választások éve

2014. január 14., kedd

Világtalálkozóval ünneplik az öt éves magyar református egységet, megjelenik az újfordítású Biblia revíziója, véget érnek a Kálvin-emlékévek, s az egyházi tisztújítás jegyében telik majd a 2014-es év egyházunkban.

Összegyűjtöttük a Magyarországi Református Egyház előtt álló, idei, legfontosabbnak ígérkező eseményeket. A 2014-es esztendő az ökumenikus imahéttel indul, melynek nyitó istentiszteletét január 19-én tartják Budapesten. Az ünnepi alkalmon hálát adnak a felújított Kálvin téri református templomért is. A mozgó ünnepek közül 2014-ben a húsvétvasárnap április 20-ára, a pünkösdvasárnap pedig június 8-ára esik.

Az egység alkalmai

Ötödik évfordulóját ünnepeljük a magyar református egység újbóli létrejöttének. A 2009. május 22-i alkotmányozó zsinaton a Kárpát-medencei református egyháztestek kinyilvánították összetartozásukat, létrehozták a testvéri közösségen alapuló Magyar Református Egyházat. Az elmúlt években tovább erősödtek a határokon átnyúló kötelékek, idén is számos program szolgálja a testvéri kapcsolatok ápolását.

Kárpát-medencei méreteket öltött a Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes akciója, a Szeretethíd – május 16-án és 17-én megtapasztalhatjuk, mekkora öröm segíteni. Idén sem maradunk Református Zenei Fesztivál nélkül (Budapest, május 23-25.), s a Múzeum-kert lépcsőjéről megismert Kárpát-medencei egyesített kórust a Református Énekek hangversenyen is meghallgathatjuk (Művészetek Palotája, június 28.). Emellett számos konferencia, diakóniai, missziói tábor és ifjúsági program várja az érdeklődőket.

Debrecen ismét várja a reformátusokat

Világtalálkozó hetedszer

A Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozóját 2011-hez hasonlóan idén sem sűrítették egy néhány napos eseménybe, hanem a találkozó égisze alatt az év folyamán számos esemény zajlik különböző Kárpát-medencei helyszíneken. Mottóját a 90. zsoltárból vették: „Legyenek láthatóvá tetteid" (Zsolt 90,16).

Az alkotmányozó zsinat évfordulóján ismét Debrecenbe várják a reformátusságot, a május 24-i Református Egység Fesztivál lesz a találkozó központi rendezvénye. Kiemelt programjai lesznek a dunántúli Református Egyházi Napok (Őriszentpéter, július 4-6.), a Kálvin Emlékévek záró alkalma (Sepsiszentgyörgy, július 10.), valamint az őszi megemlékezés a bodrogkeresztúri református konvent 280. évfordulójáról. Készül a találkozó programfüzete, melyben az összes világtalálkozós esemény helyet kap.

Biblia, Institutio

Végéhez érnek idén a Kálvin Emlékévek. Egyházunk 2009 óta nagyobb hangsúlyt fektet a genfi reformátor életművének megismertetésére. A Parókiális Könyvtár című sorozatban az elmúlt években sorra jelentek meg Kálvin magyarázatai az egyes bibliai könyvekhez, s reménység szerint idén megjelenik Kálvin fő művének, A keresztyén vallás rendszerének új magyar fordítása is. A reformátor halálának 450. évében emlékező istentiszteletet tartanak a Generális Konvent július 10-i sepsiszentgyörgyi plenáris ülése után.

A forma megújul, az üzenet változatlan

Az idei év legnagyobb könyves eseménye, hogy a Magyar Bibliatársulat befejezte a protestáns újfordítású Biblia revízióját, s a megújított szövegű szentírás várhatóan már áprilisban megjelenik. A kiadó szeretné digitális formában is publikálni a szöveget, hogy Isten Igéje minél több emberhez eljuthasson. Április 27-én tartanak hálaadó istentiszteletet az új Biblia megjelenése alkalmából Budapesten, a budavári evangélikus templomban.

Ifjúsági események

A Zsinati Ifjúsági Iroda idén is szeretné bevonni a fiatalokat a közegyház életébe, így biztosan nem maradunk Zsinati Ifjúsági Fórum (Budapest, április 4-5.) nélkül. Fiatalokkal foglalkozók számára ismét megszervezik a Konfi+ konferenciát (Balatonszárszó, augusztus 25-27.), s a háttérben tovább folytatódik a Kárpát-medencei református ifjúsági szervezetek együttműködése.

A Csillagpontra még egy évet várni kell, addig is az ifjúsági közösségek az októberi Kárpát-medencei imaéjjelen lehetnek együtt, legalábbis lélekben.

Két Csillagpont között sem szünetel az ifjúsági munka

Tisztújítás

Ez az év a tisztújítás jegyében zajlik egyházunkban, mert december 31-én lejár valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő hatéves megbízatása. Idén áprilisban utolsó előtti ülésszakát tartja, novemberben pedig befejezi munkáját a Magyarországi Református Egyház XIII. Zsinata.

Az egyházmegyei és egyházkerületi közgyűléseknek szeptember 30-ig létre kell hozniuk a választási bizottságokat, október 8-ig kell jelölteket állítani a megyei és kerületi tisztségekre, valamint a zsinati tagságra. A presbitériumoknak november 28-ig kell lebonyolítaniuk a szavazást, ennek nyomán december 31-ig megalakulnak az új összetételű egyházmegyei közgyűlések, 2015. január 30-ig pedig megújulnak az egyházkerületi közgyűlések. 2015 tavaszán tartja alakuló ülését az új Zsinat.

reformatus.hu, képek: Sereg Krisztián 

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió