A Zsinati Ösztöndíj háttere és célja

A Magyarországi Református Egyház a történelmi hagyományokat folytatva és a jelenkori ökumenikus gyakorlatot figyelembe véve lelkészek, teológiai hallgatók és más egyházi munkatársak továbbképzése céljából ösztöndíjas tanulmányútra ad lehetőséget.

Az ösztöndíjra egyházunk kiküldése alapján, vagy külföldi egyház, teológiai fakultás, alapítvány és más egyházi szervezet meghívására kerülhet sor.

A külföldi ösztöndíj célja a teológiát tudományos szinten művelő lelkészek továbbképzésének elősegítése, különösen is a tudományos utánpótlás biztosítása; indokolt esetben a doktori programban résztvevőknek segítség nyújtása külföldön kutatásukhoz és disszertációjuk elkészítéséhez; a különböző területeken és munkaágakban működő lelkészek, teológiai hallgatók, más egyházi munkások képzésének és továbbképzésének az előmozdítása; végül az ökumenikus kapcsolatok keretében tevékenykedő munkatársak felkészülésének és tapasztalatszerzésének a támogatása.

A külföldi ösztöndíj biztosítására a Magyarországi Református Egyház a nemzetközi egyházi szervezetekhez, a külföldi testvéregyházakhoz, valamint a teológiai, illetve egyházi tanintézetekhez fűződő kapcsolatainak a keretében kerül sor. A jelöltek az Ösztöndíj Bizottság ajánlásával közvetlenül fordulhatnak a külföldi testvéregyházak akadémiáinak ösztöndíj adományozó bizottságaihoz. Részlet: a MRE zsinati ösztöndíjas szabályzatából.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió