A Biblia: áldás és kaland

2019. március 02., szombat

Ökumenikus bibliafordítás előkészítésén dolgozik egy katolikus és protestáns szakemberekből álló bizottság – mondja Pecsuk Ottó lelkész, a Magyar Bibliatársulat főtitkára. Bibliavasárnap kapcsán beszéltünk a venezuelai keresztyéneknek juttatott spanyol nyelvű Bibliákról is, amelyeket – a humanitárius segélyszállítmányokkal ellentétben – beengednek a káoszba fulladó országba.

– Miért fontos a bibliavasárnap?

– 115 éves hagyományunk. Apropóját a Brit és Külföldi Bibliatársulat létrejöttének száz éves évfordulója adta Magyarországon, tehát 1904 óta ünnepeljük. Üzenete, hogy a református egyház az Ige egyháza. Március első vasárnapja egyben lehetőség, hogy céladakozással, perselyadományokkal a Magyar Bibliatársulat bibliamissziós munkáját támogassák. Évenkénti egyszeri adakozásunk megteremti egész éves munkánk alapját. Ráadásul áttételesen ebből minden gyülekezet részesül, hiszen a Biblia ma szinte mindenkinek hozzáférhető, és az ára is elérhető.

– Milyen munkája van a bibliatársulatnak a hétköznapokban?

– A Biblia 2014-es revíziója után a szöveggondozási feladatokat kell ellátni. Olyan kiadványokat készítünk, amelyekben a Biblia szövegét mindig a legújabb fordítás szerint hozzuk. 2018-ban kiadtuk a magyarázatos Bibliát – ennek elkészítése is éveket vett igénybe. E feladatok egymásra épülnek. Gyerekkönyveket, ismeretterjesztő kiadványokat, szótárakat, atlaszokat és más kiadványokat is készítünk, és feladatunk, hogy a Bibliát eljutassunk az emberekhez. Sőt, egyre inkább – nincs erre jobb szó – népszerűsítenünk kell a Szentírást, mert gyakran találkozunk templomba járó emberekkel is, akik nem értik, miért kellene olvasniuk a Bibliát. Gyülekezetekbe megyünk, előadásokat tartunk, bibliaismereti versenyeket szervezünk a fiataloknak.

– A legutóbbi Bibliavasárnap óta hivatalos applikációja van a Magyarországi Református Egyháznak: ennek segítségével a Bibliát is lehet olvasni. Mit szólnak?

– Örömmel fogadtuk. Öten dolgozunk a Magyar Bibliatársulatnál, mindenhova és mindenkinek mi nem tudjuk eljuttatni a Szentírást, úgyhogy segít az applikáció. Sokan használnak okostelefont, kéznél lehet a Biblia. Egy ilyen alkalmazás fejlesztése komoly anyagi ráfordítást igényel, amit így nem nekünk kellett megtennünk. De karban is kell tartani, frissíteni és fejleszteni. Még messze nem tökéletes a program. Nekünk is sok észrevételünk volt, amelyeket jeleztünk a fejlesztőknek.

– Hogy áll a magyar nyelvű, katolikus-protestáns közös bibliafordítás?

– Több mint egy éve zajlik az előkészítés, még nem tartunk a Biblia fordításánál. Létrejött egy közös bizottság, ebben katolikus és protestáns bibliatudósok vesznek részt. A bizottság végigveszi azokat a kérdéseket, amelyeket egy ökumenikus bibliafordítás esetén – meglévő nemzetközi tapasztalatok alapján – át kell beszélnie egy előkészítő csoportnak. Készül az együttműködési munkadokumentum, ebben tisztázzuk a legfontosabb kérdéseket, megoldásokat, eljárásrendet. Ez a munka még néhány hónapot vesz igénybe. A következő logikus lépés, hogy egy próbafordítást készítünk, valamelyik ó- és/vagy újszövetségi könyvről. Ha ez elkészült, konferenciát tartunk, és kielemezzük a fordítást. Mindezek alapján dönthetnek a folyamat megindítói, az egyházvezetők a folytatásról. Reméljük, hogy 2020-ban létrejöhet a konferencia. Eredetileg ennek a konferenciának a megszervezésére jött létre a bizottság, de úgy gondoljuk, csak úgy van értelme megszervezni, ha már kezünkben van egy értékelhető próbafordítás.

– Folyosói pletyka vagy konkrét terv van-e arra vonatkozóan, hogy melyik bibliai könyvet fordítanák le először ökumenikus megközelítéssel?

– Fordításnál általános nemzetközi gyakorlat, hogy az Újszövetséget Márk evangéliumánál kezdik, de szóba jöhet János evangéliuma is, mert mindkettő nyelvezete egyszerű – legalábbis egy bizonyos szinten annak tűnik. Az Ószövetségből adná magát, hogy a Zsoltárok könyvét fordítsuk, hiszen ez istentiszteleti célra használható. Ugyanakkor ellene szól, hogy költői könyvként nem könnyen fordítható.  Így szóba kerülhet a Példabeszédek könyve vagy a Prédikátor könyve. Mindhárom esetében fontos, hogy etikailag, praktikus szempontból is értékes szövegek, ezért bármelyik akár önmagában is megállná a helyét és érdeklődésre tarthatna számot új fordításban olvasva is.

– Mit adhat a fordítás, ha elkészül? Kik használnák az ökumenikus bibliafordítást?

– Az ökumenikus légkör az elmúlt néhány évtizedben hűvösebbre fordult, így a keresztyének egysége szempontjából is nagy előrelépés lenne a közös fordítás elkészülte. Azonban igazi jelentőségét a családokban látom. Magyarországon sok a vegyesházasság. E családoknak óriási, közös, egyesítő erő lenne a közös Biblia, lehetne családi Szentírásuk, még ha eltérő felekezeti hagyományokat is követnek. Az ökumenikus istentiszteletek Bibliája is lehetne.

Ment-e a Biblia által a világ előbbre?

Használ-e nekünk bármit is, hogy naponkénti bibliaolvasók vagyunk, ha a környezetünk folyamatosan és joggal emlékeztet minket arra, hogy nem tudunk eléggé az evangélium szerint élni? Krisztust, aki már az anyaméh óta élni segít, nem másból, mint a Bibliából ismerhetem meg. Pecsuk Ottó írása bibliavasárnapra.

Abban reménykedünk, és azon dolgozunk, hogy ne csupán „protokollfordítás” készüljön. A cél nem az, hogy a meglévő katolikus vagy protestáns fordításokat lecseréljük, hanem hogy jó, érthető szöveget készítsünk, amely ugyanakkor szépen fogalmazza meg Isten igéjét. Ezért reméljük, hogy „alanyi jogon” olvasóközönséget generál magának. A cél, hogy minél több ember, minél jobban megérthesse belőle Isten igéjét.

Szlovák és litván jelnyelvi fordítók a Magyar Bibliatársulatnál

– Hogy állnak a magyar jelnyelvi bibliafordítással?

– Több mint 3 éve dolgozunk rajta, nehéz munka. Márk evangéliumának teljes fordítását már publikáltuk. Kész van Máté evangéliumából a hegyi beszéd és az Apostolok cselekedeteinek első 8 fejezete. Ezeket még külföldi szakemberekkel ellenőriztetjük, hogy nemzetközileg is elismert fordításunk legyen. Amikor elkezdtük a magyar fordítást, a világban 7 helyen volt hasonló kezdeményezés, ma már több mint 40 jelnyelvi fordításon dolgoznak.

– A siketek anyanyelve a jelnyelv. Mi adja a jelnyelvi bibliafordítás nehézségét?

– Mint minden embernek, nekik is az a legjobb, ha az anyanyelvükön jut el hozzájuk a Biblia. A siketek nem tekintik magukat fogyatékkal élőknek: ők a világ egyik legnagyobb nyelvi kisebbsége. Számukra olyan egy hétköznap beszélő és halló emberek közt, mint a hallónak olyan országba utazni, ahol nem beszélik az anyanyelvét. A fordítás nehézsége, hogy ebben az esetben nemcsak le kell fordítani a szöveget, hanem egy másik kommunikációs formába kell áthelyezni. Tulajdonképpen videofilmek készülnek, amelyekben a jelnyelvi tolmácsok jelnyelven kommunikálnak. Kihívás olyan médiumra lefordítani a Bibliát, ahol egyetlen embernek kell az egész kommunikációs folyamatot végigvezetnie. A jelnyelvi tolmácsnak egyedül kell az összes szereplőt, a kontextust, a hátteret, az összes időbeli és térbeli viszonyulást érzékeltetni, ami a történetben van. Nem segít semmi, ami írásban vagy élőbeszédben igen. A közelmúltban egy műhelymunkán litván, szlovák és román kollégákkal dolgoztunk. Komplex a feladatunk, hallóként is nagy élmény volt részt venni a programon.

A miskolci Lévay-gimnázium diákjai ajándék angol nyelvű Bibliáikkal

– A református középiskolások kapnak idén Bibliát?

– Egy névtelen adakozónak köszönhetően igen. Olyan céltámogatást kaptunk, hogy két évig biztosan, de – a diákok számától függően lehet, hogy – 3 éven át tudunk Bibliát adni minden református középiskolába belépő diáknak. A kezdeményezést az evangélikus középiskolákra is kibővítjük. A Bibliát tankönyvként is használják a diákok, a hittanórán túl az első évben irodalom és történelem órán is tanulnak a Bibliáról. Reméljük, ha véget ér a mostani program, akkor is meg tudjuk találni a forrást, hogy folytathassuk ezt a kezdeményezést. A Biblia áldás és kaland, amit szeretnénk, ha megismernének a középiskolások.

Venezuelában politikai és gazdasági válság van, az emberek menekülnek. A Magyar Bibliatársulat 3000 dollárral – nagyságrendileg 800 ezer forinttal – segíti a helyi bibliamissziót. Miért?

– Ottani kollégák elbeszéléséből tudom, hogy Venezuelában talán a világ egyik legsúlyosabb humanitárius krízise zajlik. Hárommillió ember hagyta már el a hazáját. Olyan a helyzet, mint egy poszt-apokaliptikus filmben: megszűntek a törvények, totális káosz van az országban, az állam nem funkcionál, a közbiztonság nem létezik, az éhezés mindennapos jelenség. Ilyen körülmények között nagy kihívás működni egy bibliatársulatnak. A Bibliatársulatok Világszövetsége úgy döntött, hogy nem pénzadománnyal segíti a venezuelai bibliatársulatot, mert akármennyi pénzt küldenénk, az azonnal elértéktelenedne – tavaly 1,7 millió százalékos volt az infláció. Így külföldön nyomtatott spanyol nyelvű Bibliákat juttatnak el Venezuelába. Erre főképp a szomszédos Brazílián és Kolumbián keresztül mutatkozik lehetőség.

A hírek alapján a venezuelai kormánycsapatok nem engednek az országba élelmiszercsomagokat. A Szentírások bejuttatását ugyanakkor nem akadályozzák. Ez egy döbbenetes kegyelmi pillanat. A Bibliából az emberek erőt tudnak meríteni, ezt reméljük. A helyzet persze hosszútávon fenntarthatatlan. Mi, a Magyar Bibliatársulat erőnkhöz mérten, szerény 3000 dollárral segítjük a spanyol Bibliák beszerzését, ezzel szeretnénk kifejezni a keresztyén szolidaritásunkat a Biblia eljuttatásának missziójában. A tavaly karácsonykor meghirdetett akcióhoz továbbra is várjuk adományozók segítségét.

Hegedűs Márk

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió